Copy
11 februari 2020
Bekijk online
Aanmelden
College on Tour
Het college van Alphen aan den Rijn is regelmatig op pad. Via de nieuwsbrief 'College on Tour' blijft u op de hoogte van de activiteitenagenda en nieuws van het college. Kent u iemand die dit ook interessant vindt om te ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan door! »

Nieuws

Gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt met Groene Hart kwaliteit

Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt de mogelijkheden voor het combineren van de Groene Hart-kwaliteiten van water en groen met maatschappelijke opgaven als klimaat, energie, biodiversiteit, mobiliteit en wonen aan de randen van de kern Alphen aan den Rijn. Er is een tekort aan goede huisvesting in Alphen aan den Rijn en de mogelijkheid voor woningbouw binnen de stadskern heeft binnenkort zijn maximum bereikt. Daarom heeft de gemeenteraad in 2017 opdracht gegeven om nieuwe locaties aan de rand van Alphen aan den Rijn te verkennen als potentiële woongebieden.

Dit onderzoek is nu verder vormgegeven in een ontwikkelperspectief. Daarbij proberen we opgaven slim met elkaar te combineren en tegelijkertijd het groene en waterrijke karakter van Alphen aan den Rijn te behouden. Daarom is voor elke locatie een groen-blauw kader ontwikkeld waar de opgaven een plek in kunnen krijgen. Ook vraagstukken zoals digitalisering, circulaire economie, duurzame werklocaties en nieuwe vormen van mobiliteit zijn van invloed op het ontwikkelperspectief.

Op basis van een eerdere verkenning in 2018 onderzoeken we vier locaties waarbij we kunnen ontwikkelen met Groene Hart-kwaliteit: Noordrand I en Gnephoek (Alphen aan den Rijn), Oog van Koudekerk (Koudekerk aan den Rijn) en Oostvaartpark (Hazerswoude-Rijndijk).
De komende periode wordt het ontwikkelperspectief aan de gemeenteraad voorgelegd en besluit deze of het perspectief voor de locaties verder mogen worden uitgewerkt. Als de raad instemt met verdere uitwerking, start de gemeente een participatietraject waaraan belangstellenden en belanghebbenden kunnen deelnemen. De gemeente Alphen aan den Rijn stelt belangstellenden en belanghebbenden op tijd op de hoogte van de mogelijkheid om mee te denken. Ook ontvangen verschillende omwonenden, grondeigenaren en bedrijven een brief met informatie van de gemeente.

Het proces en de besluitvorming zijn te volgen op de gemeentepagina www.alphenaandenrijn.nl. Meer informatie over de ontwikkeling kunnen belangstellenden en belanghebbenden ook lezen op de website www.landschap-stad.nl.
Voor meer nieuws vanuit het college, lees hier meer.

Vooruitblik

Kick-off Sterk Techniekonderwijs

Wie: Han de Jager 
Waar: Ashram College, Nieuwkoop
Wanneer: 12 februari 2020 | 07.30 uur

Wethouder De Jager is aanwezig bij de kick-off Sterk Techniekonderwijs in de regio Rijnstreek en Waddinxveen. Van 2020 – 2023 worden middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen.

Spreekbeurt Kinderwethouder

Wie: Leo Maat en kinderwethouder Marijse Vogel
Waar: De Meridiaan, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 12 februari 2020 | 8.30 uur

Kinderwethouder Marijse Vogel houdt samen met wethouder Leo Maat een spreekbeurt over het wethouderschap op basisschool De Meridiaan.

Diner verpleeghuis Oudshoorn

Wie: Liesbeth Spies
Waar: Verpleeghuis Oudshoorn, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 12 februari 2020 | 17.00 uur

Burgemeester Spies opent het diner voor ouderen in verpleeghuis Oudshoorn georganiseerd door RT84 Oude Rijn. In verpleeghuis Oudshoorn wonen veel mensen die helaas niet meer samen kunnen wonen met hun partner. De medewerkers en de vrijwilligers van het verpleeghuis zorgen dagelijks voor de bewoners, om zo toch voor belangrijke en liefdevolle momenten te zorgen. RT84 Oude Rijn neemt tijdens het diner het zorgen voor de mensen van de medewerkers en vrijwilligers over.

Regionale netwerkbijeenkomst Sportakkoord

Wie: Gert-Jan Schotanus 
Waar: Theater Zoetermeer, Zoetermeer
Wanneer: 13 februari 2020 | 16.00 uur

Wethouder Schotanus is aanwezig bij de regionale netwerkbijeenkomst Sportakkoord Zuid-Holland, georganiseerd door de Vereniging voor Sport en Gemeenten, NOC*NSF en Team Sportservice Zuid Holland. Tijdens de bijeenkomst kunnen vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die aan het Sportakkoord werken, met elkaar netwerken.

Ambassadeursbijeenkomst Maak een punt van nul

Wie: Kees van Velzen 
Waar: Brasserie Southwood, Den Haag
Wanneer: 14 februari 2020 | 12.00 uur

Wethouder Van Velzen is als ambassadeur van verkeersveiligheid aanwezig bij de bijeenkomst van ‘Maak een punt van nul’. Tijdens de bijeenkomst worden de activiteiten voor 2020 op het gebied van verkeersveilig gedrag toegelicht.

Opening restaurant Buurten en Zo

Wie: Liesbeth Spies
Waar: De Jozef, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 14 februari 2020 | 14.00 uur

Burgemeester Spies opent het restaurant Buurten en Zo, in De Jozef. De bewoners van De Jozef die begeleiding krijgen van Visie-R hebben de afgelopen tijd gewerkt aan de opbouw van het restaurant. De komende tijd helpen zij ook in het restaurant en de keuken mee. Bedoeling is dat er gezonde gerechten tegen een lage prijs voor buurtbewoners worden gekookt.

Terugblik

Bestuurlijke bijeenkomst aanpak stikstof

Wie: Leo Maat
Waar: The Hague Conference Center New Babylon, Den Haag
Wanneer: 7 februari 2020

Wethouder Maat was aanwezig bij een bestuurlijke bijeenkomst van provincie Zuid Holland voor alle gemeente- en waterschapsbesturen over de aanpak van stikstof. Samen met partners wil de provincie komen tot een combinatie van gezonde natuurgebieden door de depositie van stikstof omlaag te helpen en tegelijk oplossingen te bieden voor opgaven zoals woningbouw en bodemdaling.

Opening ‘t Bakhuys

Wie: Gert-Jan Schotanus 
Waar: Dorpsstraat 89, Hazerswoude-Dorp
Wanneer: 8 februari 2020

Wethouder Schotanus opende ’t Bakhuys, de nieuwe locatie van Het Vrolijke H’art en Appelkaatje. In ’t Bakhuys gaan zij een plek creëren waar iedereen creatief bezig kan zijn door het volgen van verschillende workshops. Daarnaast kan men hier kennismaken met verschillende bakproducten gemaakt van streekproducten.

Werkbezoek Zorgbalans

Wie: Han de Jager 
Waar: Zorgbalans, Haarlem
Wanneer: 10 februari 2020

Wethouder De Jager ging op werkbezoek bij Zorgbalans in het kader van huisvesting voor senioren. De gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt de mogelijkheid een woonservicezone incl. woonzorgcomplex te realiseren, waar bewoners zonder en met een (zware) zorgvraag kunnen wonen. In Haarlem wordt op dit moment gewerkt aan de bouw van het Hof van Leijh, een woongebouw waar wonen, zorg en welzijn samenkomen.

Vergadering Stichting Centrummanagement

Wie: Gerard van As
Waar: iFlow, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 11 februari 2020

Wethouder Van As was aanwezig bij de vergadering van Stichting Centrummanagement. Tijdens deze vergadering werd onder andere aandacht besteed aan de evenementen in het centrum van Alphen aan den Rijn.
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
T: 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl
Volg ons

Uitschrijven
Doorsturen