Copy
26 november 2019
Bekijk online
Aanmelden
College on Tour
Het college van Alphen aan den Rijn is regelmatig op pad. Via de nieuwsbrief 'College on Tour' blijft u op de hoogte van de activiteitenagenda en nieuws van het college. Kent u iemand die dit ook interessant vindt om te ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan door! »

Nieuws

Strategische agenda voor het Groene Hart

Netwerksamenwerking Alphen, Gouda, Woerden (AGW) organiseerde op 25 november een conferentie om een eerste stap te zetten richting de ontwikkeling van een strategische agenda voor het Groene Hart.

Vanuit omliggende metropolen en de NOVI zijn er veel ideeën over hoe de ruimte in het Groene Hart gebruikt kan worden. Zo is de regio omschreven als ‘toegankelijke achtertuin voor de steden’, ‘oplossing voor klimaatadaptatie’ of ‘oplossing voor de woonbehoefte vanuit de grote steden’. Maar wat willen gemeenten, organisaties en andere belanghebbenden in het Groene Hart zelf? Gedeelde uitdagingen, zoals bodemdaling en klimaatadaptatie, zijn aanleiding voor nauwere samenwerking binnen het gebied. Maar het biedt ook kansen om het Groene Hart richting andere partners, zoals het Rijk en de provincie, te positioneren als cruciale partner.

AGW gaf deze zomer onderzoeksbureau Birch de opdracht om te onderzoeken op welke manier het Groene Hart vanuit eigen kracht een propositie kan doen aan de metropolen, provincies, het Rijk en Europa. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: Wat is de kracht van het Groene Hart en voor welke uitdagingen staan we? En hoe kan het Groene Hart aansluiten op de agenda’s van metropolen, provincies, Rijk en Europa? De onderzoeksresultaten werden tijdens de conferentie gepresenteerd. Vervolgens gingen de aanwezige bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen en kansen die zij zien, en het vervolg van de strategische agenda.
Voor meer nieuws vanuit het college, lees hier meer.

Vooruitblik

Ontwerpen speeltuin

Wie: Liesbeth Spies, Gert-Jan Schotanus  en kinderburgemeester Elmehdi Sassa
Waar: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Wanneer: 27 november 2019 | 14.30 uur

Burgemeester Spies, wethouder Schotanus en kinderburgemeester Sassa ontvangen kinderen voor het ontwerpen van speeltuin Zuylestein, Alphen aan den Rijn. De speeltuin wordt ontworpen met behulp van een digitale Speeltuinbouwer.

Jaarlijkse relatiebijeenkomst Koppes makelaardij

Wie: Gerard van As
Waar: Koppes makelaardij, Julianastraat 133, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 27 november 2019 | 16.30 uur

Wethouder Van As is aanwezig bij de jaarlijkse relatiebijeenkomst van Koppes makelaardij. Wethouder Gerard van As geeft een toelichting op de stedelijke ontwikkelingen van Alphen aan den Rijn en wisselt met de aanwezigen van gedachten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de grote woningbouwopgave waar de gemeente Alphen aan den Rijn in de komende jaren voor staat.

Miniconferentie dorpsoverleggen

Wie: Leo Maat, Gert-Jan Schotanus  en Kees van Velzen 
Waar: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Wanneer: 27 november 2019 | 19.00 uur

Wethouder Schotanus opent de miniconferentie dorpsoverleggen in aanwezigheid van wethouders Maat en Van Velzen. De gemeente organiseert deze bijeenkomst voor haar (georganiseerde) inwoners overleggen of inwoners die nauw betrokken zijn bij de leefbaarheid van de woon- of leefomgeving een miniconferentie over kernen- en wijkdemocratie. Naast het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen in het samenspel tussen gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) en (georganiseerde) inwoners gaat men in gesprek over rollen, taken en verwachtingen over en weer. Het doel is om samen te kijken hoe de rol en inbreng van een ieder nog beter vorm kan worden gegeven.

Ronde tafel gesprek welzijn, zorg en arbeidsmarkt

Wie: Han de Jager 
Waar: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Wanneer: 28 november 2019 | 12.00 uur

Wethouder De Jager nodigt Alphense zorg- en gezondheidsorganisaties uit voor een ronde tafel gesprek over welzijn, zorg en arbeidsmarkt. Vanuit gesprekken met deze organisaties en het landelijke netwerk blijkt dat voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst een vraagstuk is én dat daar vanuit verschillende samenwerkingsverbanden (Care2Care en CIV) aan gewerkt wordt. Wethouder De Jager is benieuwd wat hun (opleidings)behoeftes zijn, of datgene wat de gemeente nu doet voldoende is en waarin de gemeente kan faciliteren, zodat de zorg in Alphen aan den Rijn nu en in de toekomst op peil kan worden gehouden.

Inloopavond over verkeer in Koudekerk aan den Rijn

Wie: Kees van Velzen 
Waar: Ridderhof, Koudekerk aan den Rijn
Wanneer: 3 december 2019 | 19.00 uur

Wethouder Van Velzen, dorpswethouder van Koudekerk aan den Rijn, is aanwezig bij de inloopavond over verkeer in Koudekerk aan den Rijn. Wethouder Van Velzen beantwoordt samen met leden van het Dorpsoverleg Koudekerk en medewerkers van de gemeente vragen van inwoners over verkeer.

Terugblik

Bijeenkomst rijden op waterstof

Wie: Leo Maat
Waar: Alphen aan den Rijn
Wanneer: 19 november 2019

Wethouder Maat opende de bijeenkomst over rijden op waterstof. 75 ondernemers, inwoners en andere geïnteresseerden kwamen samen om zich te laten inspireren over rijden op waterstof. Tijdens de bijeenkomst werden de laatste ontwikkelingen besproken en kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord. De avond werd georganiseerd door gemeente Alphen aan den Rijn, de vereniging ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA), Groene Hart Werkt! en Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). Wethouder Leo Maat opende de bijeenkomst, waarna Jordi Zonneveld van gastheer Frames schetste hoe zij zich inmiddels ook richten op het ontwikkelen van waterstof productie-units.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Wie: Liesbeth Spies
Waar: Hazerswoude-Dorp
Wanneer: 22 november 2019

Burgemeester Spies heeft tijdens de brandweerkorpsavond Hazerswoude-Dorp Koninklijke onderscheidingen (Lintjes) in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Zes brandweerlieden ontvingen daar hun Lintje. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau ter ere van hun minimaal twintig dienstjaren bij de brandweer.

Uitreiking erepenning

Wie: Liesbeth Spies, Gerard van As en Gert-Jan Schotanus 
Waar: Avifauna, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 23 november 2019

Burgemeester Spies heeft in aanwezigheid van wethouders Van As en Schotanus de erepenning uitgereikt aan carnavalsvereniging De Cascarvieten. De erepenning is een onderscheiding bedoeld voor personen of organisaties die bijzondere inspanningen hebben verricht voor de Alphense gemeenschap. De penning werd uitgereikt tijdens de viering van het 55-jarig bestaan van De Cascarvieten. De Cascarvieten ontvangen de erepenning vanwege de vele activiteiten die zij voor de Alphense inwoners organiseren, zoals de 55-Plusmiddag en de Kindermiddag. De activiteiten zijn voor jong en oud, waardoor de diverse leden van de vereniging bij het vieren van carnaval worden betrokken. Ook laten de leden van De Cascarvieten zien dat zij maatschappelijk betrokken zijn door in de weken voor het carnavalsweekend verschillende verzorgingshuizen en instellingen te bezoeken.

Bijeenkomst Werken aan een dementievriendelijke regio

Wie: Han de Jager 
Waar: de Scheppingskerk, Leiderdorp
Wanneer: 26 november 2019

Wethouder De Jager was aanwezig bij de bijeenkomst over werken aan een dementievriendelijke regio. In een Dementievriendelijke gemeenschap (DVG) is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Inwoners, gemeenten, lokale organisaties en partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken hoe verschillende partijen moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.

Ledenbijeenkomst Commercieel Vastgoed Centrum Alphen

Wie: Gerard van As en Kees van Velzen 
Waar: Restaurant Maggi Blue, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 26 november 2019

Wethouders Van As en Van Velzen waren aanwezig bij de ledenbijeenkomst Commercieel Vastgoed Centrum Alphen. De bijeenkomst had tot doel de leden te informeren over de ontwikkelingen in het centrumgebied en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Gemeente Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
T: 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl
Volg ons

Uitschrijven
Doorsturen