Copy
5 november 2019
Bekijk online
Aanmelden
College on Tour
Het college van Alphen aan den Rijn is regelmatig op pad. Via de nieuwsbrief 'College on Tour' blijft u op de hoogte van de activiteitenagenda en nieuws van het college. Kent u iemand die dit ook interessant vindt om te ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan door! »

Nieuws

Respect voor uzelf, elkaar en uw omgeving

Respect voor uzelf, elkaar en uw omgeving; daar draait het om in de Week van Respect van 4 tot en met 10 november. Met speciaal lesmateriaal, gastlessen en activiteiten vraag de gemeente aandacht voor het onderwerp. Doel hiervan is zichtbaar maken hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan een omgeving waarin u zich thuis voelt en geaccepteerd wordt zoals u bent, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur.

Burgemeester Liesbeth Spies, wethouders Han de Jager en Gert-Jan Schotanus en raadslid Erik van Zuylen zijn ambassadeurs van de Week van Respect. Zij geven deze week diverse gastcolleges op scholen. Burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Han de Jager gaan ook in gesprek met LHBTI-jongeren. BOOST bespreekt het thema respect in verschillende jongerengroepen in de wijken.
 
Programma
Maandag t/m vrijdag:
Videopresentatie in winkelcentrum De Aarhof: Love has no labels (opening maandag 4 november 13.00 uur).
 
Woensdag t/m vrijdag:
Fototentoonstelling in het gemeentehuis: Face it.
 
Maandag 4 november
13.30 - 17.00 uur op het Rijnplein: Ervaar hoe het is om van een Wmo-hulpmiddel, zoal een scootmobiel afhankelijk te zijn.

13.00 - 15.00 uur wijkcentrum De Ridder: Open inloop Tom in de Buurt; onder het genot van een kopje koffie of thee gesprekken met elkaar voeren over respect.

16.00 - 17.30 uur in het gemeentehuis: Workshop kompas voor initiatief; hoe ga je respectvol om met een initiatief en volwaardig het gesprek met elkaar aan binnen een divers speelveld en verschillende belangen. Uitkomst is een symbool voor inclusie!
 
Dinsdag 5 november
10.00 - 15.00 uur op het Rijnplein: Ervaar waar iemand met beperkingen tegen aan loopt en waarom oma het fietsen op een driewielfiets zo moeilijk vindt.
 
Woensdag 6 november
13.00 - 15.00 uur in wijkcentrum De Ridder: Open inloop Tom in de Buurt; onder het genot van een kopje koffie of thee gesprekken met elkaar voeren over respect.
 
Donderdag 7 november
15.00 - 17.30 uur in het gemeentehuis: Netwerkbijeenkomst diversiteit voor inwoners en professionals om elkaar te leren kenen.
Voor meer nieuws vanuit het college, lees hier meer.

Vooruitblik

Thematafel Gezonde mensen

Wie: Kees van Velzen 
Waar: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Wanneer: 6 november 2019 | 10.00 uur

Wethouder Van Velzen is voorzitter van de thematafel Gezonde Mensen van Greenports Nederland. Vanuit de Nationale Tuinbouwagenda wordt gewerkt aan dit thema, waarbij wordt ingezet op hogere fruit- en groenteconsumptie.
 

Werkconferentie SchuldenLabNL

Wie: Han de Jager
Waar: Rabobank, Utrecht
Wanneer: 06 november 2019 | 12.00 uur

Wethouder De Jager is aanwezig bij de werkconferentie SchuldenLabNL. In november 2018 werd SchuldenlabNL opgericht. Hierin werken publieke en private partijen samen aan de landelijke opschaling van lokaal succesvolle projecten rond problematische schulden. Het kabinet ondersteunt deze ambitie met de Brede Schuldenaanpak waarin met tal van partijen problematische schulden van mensen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel opgelost.

Bijeenkomst Aan de slag met de visie op sport & bewegen en het lokaal sportakkoord

Wie: Gert-Jan Schotanus 
Waar: Limeshal, Alphen aan de Rijn
Wanneer: 6 november 2019 | 18.00 uur

Wethouder Schotanus is aanwezig bij de bijeenkomst voor het maken van het lokaal sportakkoord. Het college heeft de visie sporten & bewegen vastgesteld. Deze visie gaat over veel meer dan sporten en bewegen. Het gaat over gezonde, vitale en gelukkige inwoners. De volgende stap is om samen met inwoners een sportakkoord te maken.

Kinderburgemeester

Wie:  Gert-Jan Schotanus 
Waar: Bonifaciusschool, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 7 november 2019

Wethouder Schotanus bezoekt samen met de Kinderburgemeesterbus de Bonifaciusschool. Dit bezoek is onderdeel van de zoektocht naar de kinderburgemeester en kinderraad en rijdt langs nog meer scholen.
 

Opening groen-blauwe schoolplein

Wie: Leo Maat
Waar: Basisschool De Vroonhoeve en Het Vianova, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 8 november 2019 | 12.00 uur

Wethouder Maat opent het groen-blauwe schoolplein van basisscholen De Vroonhoeve en Het Vianova. De twee basisscholen delen een schoolplein, wat nu op een duurzame manier is ingericht. Zo kunnen kinderen in een natuurlijke omgeving spelen en ontdekken.

Opening middag voor mantelzorgers

Wie: Han de Jager
Waar: Avifauna, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 9 november 2019 | 13.45 uur

Wethouder De Jager is aanwezig bij een middag speciaal voor mantelzorgers, georganiseerd door Tom in de Buurt. De mantelzorgers worden tijdens deze middag in het zonnetje gezet.

Concert 75 jarig bestaan Jubilate Deo

Wie: Leo Maat
Waar: Maranathakerk, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 10 november 2019 | 13.00 uur

Wethouder Maat is aanwezig bij het concert van Jubilate Deo, ter ere van hun 75 jarig bestaan. Daarnaast is het concert ook hun afscheidsconcert.

Terugblik

Bezoek Statenleden

Wie: Liesbeth Spies, Gerard van As en Kees van Velzen 
Waar: Gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop
Wanneer: 30 oktober 2019

Burgemeester Spies en wethouders Van As en Van Velzen waren aanwezig bij het bezoek van de Statenleden van provincie Zuid-Holland. De statenleden kregen informatie over onderwerpen zoals de PAS-discussie, woningbouw, infrastructuur en Openbaar Vervoer.

Bijeenkomst woningbouwontwikkeling Zwammerdam

Wie: Gerard van As
Waar: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Wanneer: 31 oktober 2019

Wethouder Van As was aanwezig bij de bijeenkomst over woningbouwontwikkeling in Zwammerdam. Doel van de bijeenkomst was om samen met de gemeente, de Belangenvereniging Zwammerdam en Ipse de Bruggen, een inhaalslag te maken om meerdere bouwplannen op te stellen en in procedure te brengen, zodat hiermee voldaan kan worden aan de belangrijke woonbehoeften die er is voor de Dammenaren

Opening De Mobiele Verwarring

Wie: Liesbeth Spies
Waar: Rijnplein, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 1 november 2019

Burgemeester Spies opende de tot escaperoom ingerichte caravan De Mobiele Verwarring. Aan de hand van de acht principes van Anneke van der Plaats moeten vier of vijf personen in de caravan veertien puzzels binnen 45 minuten oplossen. Er zijn twee spellijnen: één voor zorgprofessionals en één voor vrijwilligers en mantelzorgers. Doel hiervan is meer kennis en vooral meer begrip te creëren voor mensen met dementie.
 

Schoolontbijt

Wie: Liesbeth Spies en Gert-Jan Schotanus  
Waar: Prismaschool, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 5 november 2019

Burgemeester Spies en wethouder Schotanus bezochten het schoolontbijt op de Prismaschool. Het Nationaal Schoolontbijt besteedt aandacht aan een gezond ontbijt voor alle kinderen.
Gemeente Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
T: 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl
Volg ons

Uitschrijven
Doorsturen