Copy
12 november 2019
Bekijk online
Aanmelden
College on Tour
Het college van Alphen aan den Rijn is regelmatig op pad. Via de nieuwsbrief 'College on Tour' blijft u op de hoogte van de activiteitenagenda en nieuws van het college. Kent u iemand die dit ook interessant vindt om te ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan door! »

Nieuws

Bezoek Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning de heer Jaap Smit bezoekt regelmatig alle Zuid-Hollandse gemeenten om zich te informeren over het reilen en zeilen in deze gemeenten. Op donderdag 14 november komt hij op bezoek in Alphen aan den Rijn en spreekt onder andere met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, de fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders.
Voor meer nieuws vanuit het college, lees hier meer.

Vooruitblik

Opening huiskamer van Snijdelwijk

Wie: Gert-Jan Schotanus 
Waar: De Plataan, Boskoop
Wanneer: 13 november 2019 | 16.00 uur

Wethouder Schotanus opent de huiskamer van Snijdelwijk, in de Plataan. De huiskamer is ingericht in de tweede hal van De Plataan. Buurtbewoners en professionals werkzaam in de wijk kunnen hier activiteiten organiseren of elkaar ontmoeten. Voor de jongeren is het samen met jongerenwerk een ontmoetingsruimte.

Cultuuravond: Kunst en Cultuur verbindt

Wie: Leo Maat
Waar: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Wanneer: 13 november 2019 | 19.15 uur

Wethouder Maat opent de cultuuravond: Kunst en Cultuur verbindt. De nieuwe visie ‘Kunst en Cultuur verbindt” (fase 1) is vastgesteld. Centraal in deze visie staat dat iedereen, in álle dorpen en wijken kennis kan maken met een breed aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten. Ook komt er een Cultuurplatform, waarin alle culturele organisaties en betrokken inwoners zich kunnen verenigen. Voor de ondersteuning van het platform wordt een onafhankelijke Cultuurmakelaar aangesteld. Inwoners en organisaties worden gevraagd om mee te denken over het Cultuurplatform en de Cultuurmakelaar.

Kinderburgemeester

Wie: Gert-Jan Schotanus 
Waar: Basisschool Groen van Prinsterer, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 14 november 2019 | 13.15 uur

Wethouder Schotanus bezoekt samen met de Kinderburgemeesterbus de Bonifaciusschool. Dit bezoek is onderdeel van de zoektocht naar de kinderburgemeester en kinderraad en rijdt langs nog meer scholen.

Groene Hart van Holland - Toerismedag

Wie: Kees van Velzen 
Waar: KAS evenementenlocatie MeetINoffice, De Bleek 13, Woerden
Wanneer: 18 november 2019 | 13.00 uur

Wethouder Van Velzen opent als voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Groene Hart – Vrijetijd, Water en Groen de allereerste Groene Hart Toerisme Dag. Een dag voor ondernemers en organisaties die zich bezighouden met recreatie en toerisme in het Groene Hart. In de bijeenkomst worden bezoekers geïnformeerd over de kansen die er liggen en wordt gestart met een bredere samenwerking van ondernemers.

Platform Toekomstbestendige Arbeidsmarkt

Wie: Han de Jager 
Waar: Van der Salm, Boskoop
Wanneer: 18 november 2019 | 16.00 uur

Wethouder De Jager is aanwezig bij het Platform Toekomstbestendige Arbeidsmarkt over robotisering en digitalisering. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over de kansen van robotisering en digitalisering. In het Platform toekomstbestendige arbeidsmarkt werken ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar samen om de tekorten in diverse sectoren op de arbeidsmarkt op te lossen.

Terugblik

Kick-off educatief programma otter

Wie: Leo Maat
Waar: Theetuin TaarTenTuin, Achermiddenweg 10, Aarlanderveen
Wanneer: 7 november 2019

Wethouder Maat was aanwezig bij de kick-off van een educatief programma in het kader van de otter en zijn effect op de leefomgeving.

Opening wedstrijdtentoonstelling Boskoop Creatief

Wie: Liesbeth Spies
Waar: Bibliotheek Babssloot, Boskoop
Wanneer: 8 november 2019

Burgemeester Spies opende de 45ste wedstrijdtentoonstelling van Boskoop Creatief. Inwoners uit Boskoop kunnen een paar weken hun werk tentoonstellen, bezoekers stemmen en kiezen de winnaar.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Wie: Liesbeth Spies
Waar: Alphen aan den Rijn
Wanneer: 8 november 2019

Burgemeester Spies heeft tijdens de brandweerkorpsavond Aarlanderveen en Alphen aan den Rijn Koninklijke onderscheidingen (Lintjes) in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Negen brandweerlieden ontvingen daar hun Lintje. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau ter ere van hun minimaal twintig dienstjaren bij de brandweer.
Gemeente Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
T: 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl
Volg ons

Uitschrijven
Doorsturen