Copy
17 maart 2020
Bekijk online
Aanmelden
College on Tour
Het college van Alphen aan den Rijn is regelmatig op pad. Via de nieuwsbrief 'College on Tour' blijft u op de hoogte van de activiteitenagenda en nieuws van het college. Kent u iemand die dit ook interessant vindt om te ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan door! »

Nieuws

Burgemeester Spies: “Deze situatie noopt tot samenwerking”


Het kabinet heeft op 15 maart aanvullende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen. De impact van deze maatregelen is groot. Kinderen gaan de komende drie weken niet naar school en onder andere horecaondernemers, sport- en fitnessclubs moeten de deuren sluiten – en bovendien wordt gevraagd fysiek afstand van elkaar te houden. Deze maatregelen raken iedereen in onze gemeente.

Burgemeester Liesbeth Spies: ‘We moeten met elkaar de schouders eronder zetten om onze samenleving zoveel mogelijk draaiende te houden. Dat is onwennig en vergt veel flexibiliteit en veerkracht van iedereen. Maar vooral vraagt het om verbinding en samenwerking van en met onze partners, instellingen, bedrijfsleven, onderwijs, kinderopvang en u als inwoner.

Samen met de wethouders De Jager en Schotanus heeft een gesprek plaatsgevonden met de besturen van de scholen, kinderopvangcentra en zorg in onze gemeente. Gesproken is over hoe het gaat met het organiseren van de opvang van kinderen van ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg, bij de politie of openbaar vervoer. Wat zij vooral zien is dat heel veel ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep hun kinderen thuis te houden. Ook is duidelijk dat deze partijen elkaar goed weten te vinden, onderling afstemmen en samenwerken om de opvang en het onderwijs aan kinderen goed te regelen.

Ook vond een gesprek plaats met Ondernemend Alphen, waarbij de wethouders Van As en Van Velzen aanwezig waren. We hebben gesproken over de problemen in het bedrijfsleven als gevolg van de landelijke maatregelen.

En maandagavond kwamen alle burgemeesters in de Veiligheidsregio Hollands Midden hier in het gemeentehuis bij elkaar op basis van de maatregelen die het Kabinet heeft genomen.

Zoals gezegd: We maken met elkaar een bijzondere periode door die impact heeft op het leven van iedereen. Niet alles gaat vanzelf en is misschien gelijk goed geregeld, maar ik weet zeker dat iedereen zijn best doet. Ik reken op ieders begrip voor deze situatie.
Wat ik hartverwarmend vind is dat er allerlei ‘Coronahulp’ wordt aangeboden, bijvoorbeeld:
  • Inwoners die boodschappen doen voor buurtbewoners met griepachtige klachten
  • Of zich aanbieden als oppas
  • vrijwilligers in een aantal kernen die boodschappen gaan doen voor hoogbejaarden
  • De horeca die ingekocht voedsel schenkt aan de voedselbank
Ook zie je dat mensen met creatieve oplossingen komen, bijvoorbeeld de Alphens Restaurantweek die nu ‘restaurant bij u thuis’ wordt. 
Allemaal initiatieven die snel en spontaan zijn ontstaan. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat wij dit met elkaar aan kunnen.’
In verband met de landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen, verschijnt er voorlopig geen College on Tour.
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
T: 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl
Volg ons

Uitschrijven
Doorsturen