Copy
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet fra Det danske charter for mangfoldighed på denne mailadresse.
Se denne e-mail i din browser.

December 2014


STYRK DET MANGFOLDIGE ARBEJDSMARKED


Det danske charter for mangfoldighed er et formelt dokument, som erhvervsaktører og arbejdspladser kan underskrive, hvorved de tilkendegiver, at de bakker op om mangfoldighed på det danske arbejdsmarked og sætter pris på forskellighed blandt egne medarbejdere.

Mangfoldighed er alt det, der gør os forskellige. Det gælder både vores køn, alder, etnicitet, religion og seksualitet og vores uddannelse, erfaringer, holdninger, interesser og meget mere. Vi mener, at mangfoldigheden er en kæmpe ressource for dansk erhvervsliv. Forskellighed skaber kreativitet, nytænkning og arbejdsglæde, når den bruges klogt. 

Er du og din arbejdsplads enige, så læs charteret og skriv under her. 
 
Skriv under
Share
Tweet
Forward
BRUG JERES MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
-  læs om app'en Mangfoldig Hverdag og download den gratis her.

STÆRKE VIDENSPARTNERE BAG CHARTERET


Det danske charter for mangfoldighed bakkes op af en række organisationer med specialistviden inden for et eller flere elementer af mangfoldighed. Mød dem her:
Foreningen Nydansker har arbejdet med mangfoldighedsledelse i 16 år, og vi tror fuldt og fast på, at mangfoldighed er en ressource og kan skabe værdi for alle typer virksomheder i alle brancher. Foreningen Nydansker har på opfordring fra EU-Kommissionen stiftet Det danske charter for mangfoldighed.
Ældre Sagen bakker op om Det danske charter for mangfoldighed, da vi ønsker et arbejdsmarked med blik for det enkelte menneskes kompetencer. Personen skal være vigtigere end alderen.
Læs mere om Ældre Sagen her.
Danske Handicaporganisationer (DH) støtter det Danske Charter for mangfoldighed, da vi mener at alle mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det - også mennesker med handicap.
Læs mere om DH her.
LGBT Danmark støtter et arbejdsmarked med plads til forskellighed. Forskelle er med til at gøre medarbejderen til den person vedkommende er, og derfor er det væsentligt, at alle kan være sig selv og ikke skal skjule noget på arbejdspladsen.
Læs mere om LGBT Danmark her.
Cabi tilbyder gratis viden og rådgivning om mangfoldighedsledelse og socialt ansvar, blandt andet gennem VirksomhedsnetværkCabi; Danmarks største allerstørste netværk for socialt ansvarlige virksomheder med omkring 4700 medlemmer.
Læs mere om Cabi her.
Det er KVINFOs grundlæggende mærkesag at arbejde for et mere frit, ligestillet og mangfoldigt samfund. Danmark lever af at gå foran med ideer, dygtighed og mod, og derfor er mere plads til mangfoldighed og øget ligestilling essentielt for fremtidens erhvervsliv.
Læs mere om KVINFO her.

EUROPÆISK SAMARBEJDE OM MANGFOLDIGHED


Mangfoldighed er et varmt emne i EU, og 14 EU-lande har i dag et nationalt mangfoldighedscharter for virksomheder. Det danske charter for mangfoldighed er anerkendt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold som det officielle charter for Danmark. Derfor repræsenterer vi Danmark ved flere årlige møder om mangfoldighed og antidiskrimination.
Læs mere om det europæiske samarbejde her.

info@mangfoldighedscharter.dk

www.mangfoldighedscharter.dk

Det danske charter for Mangfoldighed
Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal
1453 København K.
Denmark

Add us to your address book
Hent APP'en MANGFOLDIG HVERDAG!
APP Store  |  Play butik