Copy
Nyhetsbrev mai 2018
View this email in your browser

Det grønne skiftet -  hva nå? 

Er det mulig å nå klimamålene samtidig som man opprettholder økonomisk vekst?

FNs klimapanel (IPCC) varsler behov for en storstilt omstilling for å nå klimamålene. Samtidig slår det internasjonale energibyrået (IEA) fast at verden vil trenge mer energi i årene som kommer. Paris-avtalen forplikter Norge til å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030.

Ordstyrer: Tor Eldevik, Professor ved UIB og Bjerknessenteret

Panel

  • Ola Elvestuen, (Venstre) Klima- og miljøminister
  • Espen Barth-Eide, (Arbeiderpartiet) Stortingets energi- og miljøkomite
  • Michel Myhre-Nielsen, Equinor
  • Ingrid Lomelde, WWF Verdens naturfond
  • Sebastian H. Mernild, IPCC-forfatter 

Arrangementet er åpent og gratis for alle, vil bli strømmet direkte på nett. 

I forberedelsene til debatten har Eldevik satt sammen oljeprisutviklingen med omfanget av medieomtaler av "det grønne skiftet" fra 2012 til 2018. 

– Noe av dette sammenfallet er nok tilfeldig, men det er påtakelig hvor tett medias omtale av det grønne skiftet har fulgt oljeprisen. Når prisen går ned, går tilsynelatende interessen opp, sier Eldevik.

Les mer her 

Bærekraftskonferansen i Bergen - 6. februar

Trumfer klimahensyn andre hensyn? 

Det er mange dilemma rundt en rask endring av samfunnet for å nå målene i Parisavtalen. På Dag 0 av årets Bærekraftskonferanse i Universitetsaulaen vil et ekspertpanel diskutere store utfordringer og mulige konflikter mellom FNs bærekraftsmål. 
 

Det er presserende med lavere globale CO2-utslipp for å redusere både global oppvarming og forsuring av havene. Og for å nå Paris-målene om å ikke overstige 1,5 eller 2 graders oppvarming, vil både omfattende og raske endringer i energiproduksjon og -forbruk være helt avgjørende for å redusere CO2 utslipp i et omfang som monner. Dette vil fordre en hurtig restrukturering av den globale energiproduksjonen, der en langt større andel må baseres på alternativer til fossilt brensel.

Innebærer dette at all produksjon av fornybar energi bør hilses velkommen? Kan fornybar energi noen ganger ha for høye kostnader med hensyn til biologisk mangfold, matforsyning og helse? Må vi akseptere at det er behov for kjernefysisk energi for å møte Paris-målene?

Kraftige omstillinger innen et område vil ofte kollidere med andre hensyn. I debattmøtet vil slike motstridende hensyn bli diskutert. Hvor langt kan vi gå for å nå målene for klimatilpasning, og hvordan kan vi balansere ulike hensyn når vi for eksempel arbeider med FNs bærekraftmål nr. 7 – Ren energi for alle, nr. 2 – Utrydde sult, nr. 3 - God helse og nr. 13 – Stoppe klimaendringene?

Bli med på dag 0 av årets SDG konferanse ved Universitetet i Bergen. 
Følg arrangementet via Facebook eller registrer deg direkte til møtet her

Møtet er gratis og åpent for alle. 
 

 

Deltakere:

Professor Matthias Kaiser – UiB

Professor Jeroen van der Sluijs – UiB

Professor Vigdis Vanvik – UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning and the Bjerknes Centre for Climate Research

Professor Helge Drange – UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning (tbc)

Professor Miranda Schreurs - TU Munchen

Moderator: Hans-Kristian Ringkjøb, PhD student ved UiBs Energiprogram


Les mer om arrangementet her 

Bærekraftskonferansen i Bergen 7.-8. Februar 2019  

Målenettverk for Asias vannlagre

Nær en femtedel av verdens befolkning er avhengig av elver fra Himalaya og Det tibetanske platå. Isbreene krymper, og overvåkningsanlegg for å planlegge for klimaendringer mangler, viser Hans Christian Steen-Larsen og kollegaer i en kommentar i Nature.

Vippepunkt og økosystemprediksjoner

Forskning på vippepunkt og på forholdet mellom klima og hav er fellesnevnere i tre nye EU-finansierte forskningsprosjekter ved Bjerknessenteret.

Les mer om de tre nye forskningsprosjektene her (på engelsk) 

Copyright © 2019 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp