Copy
Nyhetsbrev 25. september 2019 - Vis denne e-posten i nettleseren din

FNs klimapanel lanserer spesialrapporten om hav og is i dag 


"Det åpne havet, Arktis, Antarktis og fjellområder kan virke langt borte for mange. Men vi er avhengige av dem og er påvirket av dem direkte og indirekte. Det gjelder for vær og klima, for mat og vann, for energi, handel, transport, ferie og turisme, for helse og velvære, for kultur og identitet". Det sier Heosung Lee, leder for FNs klimapanel i en pressemelding i dag. 

I dag lanserer klimapanelet spesialrapporten om hav og is. Rapporten samler vitenskaplige funn, og viser med tydelighet at det er kritisk for framtiden til hav og isdekker på jorden.

– Nytt siden forrige rapport fra klimapanelet, er at vi har fått flere mplinger og mer kunnskap om de store iskappene på Grønland og Antarktis. Framskrivningene for havnivåstigning på jorden gir nå større havnivåstigning enn tidligere antatt, men det er også større usikkerhet knyttet til framskrivningene, sier Tore Furevik, direktør for Bjerknessenteret.

Seks viktige punkt: 
  • Havet varmes opp i betydelig grad, og oppvarmingen vil fortsette.
  • Det har blitt og blir mindre is over det hele
  • Det globale havnivået stiger
  • Havforsuringen øker
  • Samlet produktivitet og fiskeproduksjon går ned, selv om vi får forbigående økning i nord
  • Vi må handle nå
Les mer, finn faktaark, lenker til rapporten og Miljødirektoratets infoside her

Får klarsignal for nytt nasjonalt havobservatorium til 100 millioner kroner

Hva foregår egentlig i vannmassene i dyphavet? Ilker Fer og hans kollegaer får muligheten til å vite mer om dette, når Forskningsrådet gir grønt lys.

– Dette er helt fantastisk, nå kan vi etablere og utvide en samlet nasjonal overvåking av vannmassene, og bidra til den europeiske observasjonsnettverket for dyphavet, sier Ilker Fer, professor ved Geofysisk Institutt ved UiB og Bjerknessenteret.

Fått med deg disse? 
 

Ny runde med klimakurs for alle

– En viktig del av forpliktelse til FNs bærekraftsmål, sier professor Kerim Nisancioglu, ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.
Det åpne, nettbaserte klimakurset Causes of climate change arrangeres for fjerde år på rad.
 

Vårt sanne klimaavtrykk

Det nasjonale ansvaret er ikke begrenset til nasjonale utslipp, skriver Øyvind Paasche, Are Olsen og Robbie Andrew.
 

Havet kan observeres på en smart måte

Havet er stort, og vi vil aldri kunne observere absolutt alt alle steder. Nora Loose har forsket på hvordan kunnskap om havstrømmer og bølger kan utfylle bildet.
 

Oppdager Polhavet med flygende feltassistent

Da Amundsen i 1922 lastet et fly ombord i «Maud», var planen å fly over Nordpolen. Hundre år etter kan en drone fortsatt finne mye nytt i luften over Arktis.

Blir klimaet bedre om vi snakker norsk?


Språkforsker Kjersti Fløttum og klimaforsker Lea Svendsen diskuterer språkets betydning for klimadebatten og vår forståelse av verden. 
Copyright © 2019 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp