Copy
Det er snart sommar! Nyhetsbrev mai 2021 

Ny forskning: Havnivåstigning kan begrenses til det halve.


I en studie publisert i tidsskriftet Nature onsdag undersøker en stor gruppe forskere hvor mye smeltende is på land bidrar til et stigende havnivå.

En internasjonal forskergruppe har beregnet at havnivåstigningen fra issmelting kan halveres dette århundret hvis vi oppfyller Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Til sammenligning vil de utslippene landene har forpliktet seg til nå, kunne gi en oppvarming på 2,8 grader.

– Vi har samlet bidraget fra breer og innlandsis i ulike deler av verden, sier Heiko Goelzer, som er forsker ved Bjerknessenteret og NORCE. – Tidligere er disse kildene studert hver for seg.

Heiko Goelzer har hatt ansvar for fremskrivningene av smeltevann fra Grønlandsisen i tidligere studier og i denne. Arbeidet ble ledet av Tamsin Edwards ved King’s College i London.

Studien kombinerer en rekke datamodeller med statistiske teknikker til å lage projeksjoner for de nyeste sosioøkonomiske scenarioene. Dette er de samme scenarioene som vil bli brukt i FNs klimapanels sjette hovedrapport, som skal komme senere i år.

Smelting fra verdens breer samt innlandsisene på Grønland og i Antarktis er tatt med.
 

Les mer her

Finner CO2-lekkasjer fra havbunnen med ny metode


Regjeringens Langskip-prosjekt og arbeidet med å lagre CO2 under havbunnen i Nordsjøen er avhengig av at vi har metoder for å avdekke lekkasjer og sikre lagrene. Nå er vi ennå ett skritt nærmere målet.

I en ny artikkel har Abdirahman Omar publisert resultatene etter han og kollegaer har testet den nye metoden. 
Les mer her

Webinar 26. mai:
How do we value the Arctic? 

The re-setting of physical boundaries has political implications and ultimately, geopolitical consequences. A steady increase of human activities and expressed economic interests raise new questions and possibly conflicts that can impact local communities and nations alike.

In this webinar, we promise novel insights and new perspectives on the ever-changing role of the Arctic. At the heart of this human-triggered and driven transformation is the question of how we value the Arctic, and why?

Join us for a webinar on new perspectives on the ever-changing role of the Arctic

Read more on the event here

Vi gratulerer fire nye doktorer! 

 

Samspillet mellom hav, is og atmosfære 

Lisa Griem disputerte 18.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ocean circulation changes off southern Greenland during the abrupt climate events of mid-to-late MIS3".

Les mer her 
 

En fremtid uten isbreer og med flere ekstreme flommer 

Fanny Ekblom Johansson disputerte 24.03.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Glacial and Extreme Flood variability during late Holocene and into the Future – Studies from Folgefonna in south-west Norway and Ata Sund in west Greenland"    Les mer her

 

 

Vulkansk aske bidrar til å forstå fortidens klimaendringer

Sunniva Rutledal disputerte 9.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Tephrochronology of the North Atlantic during the Last Glacial period – a paleoclimate synchronization tool".
Les mer her

 

Hva skjuler seg i vestlandsk nedbør og vanndamp?  

Yongbiao Weng disputerte 16.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Stable Isotope Composition of Surface Vapour and Precipitation at the Southwest Coast of Norway".
Les mer her


 

Podcast: 
The climate cost of planting trees 

Most people has a good relationship with forests and the uncontrolled logging around the world is taking its toll on both the wildlife, but also the climate. It stand to reason that letting the forests grow and claim land should be unconditionally positive for the planet, but as often it is not so simple.

Priscilla Mooney, a researcher at NORCE and the Bjerknes centre, talks to our host Stephen Outten and co-host and producer Ingjald Pilskog about the consequences of both the destruction of the forests and the unexpected costs of letting the forests claim the higher latitudes and planting new forests without a proper understanding of the effects.

Read more and find the podcast here
bjerknessenteret.podbean.com
Årsrapporten vår er digital i år, finn den her!

Twitter
Facebook
Instagram
Copyright © 2021 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Twitter
Facebook
Website