Copy
Det er sommer! Nyhetsbrev juni 2021 

Ny rapport: Eit Atlanterhav i endring

Havet har vore ein buffer for global oppvarming. Men no merkar ein endringane også her.  

I rapporten “A Sea of Change” går eit internasjonalt ekspertutval grunding gjennom dei endringane ein har sett til no i Atlanterhavet og kva ein kan vente seg av klimaendringar. Men det ligg også eit potensial i å vere nabo til havet i vest.

Rapporten er utgitt av EASAC, som er dei europeiske vitskapsakademia sitt fellesråd.

Ekspertgruppa er leia av Tor Eldevik, professor ved UiB og Bjerknessenteret.

Les mer her

Oppdatert junivær 

Blir det varmere eller kaldere enn normalt de neste ukene? Se de siste oppdateringene av månedsvarselet for juni. 

Les mer her

Forhistoriske megaflommer var mindre enn antatt


Svære flommer har skåret ut dype kløfter og elveløp på jorden. Ny forskning tilsier at det kan ha gått lettere enn man har trodd. Å innhente slike data kan derimot by på utfordringer.
Les mer her

How do we value the Arctic? 

The re-setting of physical boundaries has political implications and ultimately, geopolitical consequences. A steady increase of human activities and expressed economic interests can impact local communities and nations alike.

At the heart of this human-triggered and driven transformation is the question of how we value the Arctic, and why.

Did you miss our webinar on the changing Arctic? Watch it here! 

Read more here

Vi gratulerer en ny doktor ...

 

Tap av sjøis påvirker nesten ikke været i Europa

Peter Yu Feng Siew disputerte 27. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exploring Arctic-midlatitude teleconnections using observations and numerical models".

Les mer her ... og ønsker neste kandidat lykke til

 

Hva påvirker utviklingen av lavtrykk?

Kristine Flacké Haualand disputerer 10. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Influence of Diabatic Effects and Tropopause Structure on Baroclinic Development".

Les mer her


 

Foto: Jerry Tjiputra, NORCE og Bjerknessenteret 

Atlanterhavet si framtid 

Frå 2.-4. juni vart All-Atlantic Conference 2021 arrangert av EU-kommisjonen, ei konferanse for høgnivå-politikarar og havinteressentar. Bjerknessenteret deltok, gjennom partnarane i NORCE, på ei rekke seminar undervegs i konferansa.

Professor Noel Keenlyside ved UiB og Bjerknessenteret var vert for presentasjonar og paneldiskusjon rundt framtida for Atlanterhavet, med ei rekkje deltakarar både nord og sør for ekvator.
The future Atlantic Ocean: Forecasting ecosystem functioning from microbiomes to fisheries
    
Elaine McDonagh ved NORCE og Bjerknessenteret snakka om våre prosjekt innan klimabasert økosystemvarsel i Atlanterhavet
Atlantic Pole to Pole: Climate Science 2 Policy

Professor José Muelbert frå vår partner i prosjektet TRIATLAS, det Føderale Universitetet i Rio Grande, snakka om kapasitetsbyggingsprosjektet CANEMS, der unge forskarar frå alle sider av Atlanterhavet deltek.
Showcasing Atlantic Ocean Capacity Building programmes in marine sciences

Twitter
Facebook
Instagram
Copyright © 2021 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Twitter
Facebook
Website