Copy
Nyhetsbrev september 2020 

Klimaendringar sett gjennom plantebriller 


I naturen og økosystemet kan ei klimaendring ha heilt ulik effekt frå stad til stad, Arktis og ved ekvator - eller på Austlandet vs Vestlandet.

Planteøkolog og professor Vigdis Vandvik er førsteforfattar i eit forskningsarbeid som no er publisert i den vitskaplege journalen PNAS. I forskningsarbeidet har Vandvik og kollegaer flytta komplette grasmarker til ulike stader med temperatur og nedbørsforhold i tråd med framtidige klimaendringar.

Forskarane ser at økosystemet reagerer ikkje nødvendigvis på endring i temperatur eller nedbør direkte, men meir indirekte indirekte effektar.

Les meir her

 

Nature Geoscience:

Nedkjøling av hav og isvekst i Antarktis i har trolig skjedd samtidig


En ny studie rokker ved forståelsen av nedkjølingen rundt Antarktis. Thomas Leutert og kollegaer ved Institutt for geovitenskap UiB, Bjerknessenteret og Max Planck Institutt for kjemi i Tyskland har nye funn som viser at havtemperaturer i Sørishavet er tettere koblet til isdekket i Antarktis enn det man tidligere har trodd. 


Les mer.
Nature Climate Change

Sjøis i Barentshavet kan påvirke Asias høyland


Det er langt fra Arktis til Tibet. Likevel viser en ny studie publisert i Nature Climate Change, hvordan variasjoner i sjøisdekket kan påvirke transporten av forurensning innover Tibetplatået.

Fei Li, postdoktor ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret er førsteforfatter sammen med kollegaer i Kina, Tibet og i Norge, på Nansensenteret og NILU.

Les mer her.

Tre ting verda kan lære av Norden, når det gjeld forskning og observasjonar av havet 


I den vitskaplege journalen PNAS oppsummerer nordiske forskarar, tre punkt der Norden har gode døme på samarbeid som bidreg til at vi kan nå FN sine bærekraftsmål.  

Forskarane trekk fram tre hovudpunkt som har vore viktige for dei nordiske landa:

  • Omfattande og langsiktige observasjonar.
  • Mangfald av vitskapsorgansasjonar og tilhøyrande kompetanse.
  • Tillit mellom beslutningstakarar og forskingsmiljø 
Meir om publikasjonen her 
Les artikkelen "Attuning to a changing ocean"

Kvifor bryr vi oss om Polhavet? Zoé Koenig har overtatt stafettpinnen etter Morven Muilwijk, ute på isen i Polhavet, i det som er rekna som historias største polarekspedisjon: MOSAIC.

Koenig er postdoktor ved UiB og Bjerknessenteret og skriv om korleis vannmassane tek opp varme, og korleis meir blanding i vasslaga gir meir issmelting. 
Les meir på bloggen her. 

Då Morven Muilvijk kom ut på isen, var den to meter tjukk, og då han drog tilbake, var isflaket stadig brutt opp og kun ein halv meter tjukk. Les hans erfaring i Aftenposten 

Finn bloggen "Innefrosset i Polhavet"  på forskning.no
 
Twitter
Facebook
Instagram
Copyright © 2020 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Twitter
Facebook
Website