Copy
Nyhetsbrev november 2020 

Bjerknessenteret finansierast i fem nye år


Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim melder i at Bjerknessenterets bevilgning frå Kunnskapsdepartementet vert forlenga med fem år, ut 2026. 

– Bjerknessenteret er viktig for Noreg, både som eit internasjonalt kunnskapssenter og som ein betydningsfull arena for rekruttering av nye generasjonar klimaforskarar, seier minister Henrik Asheim.

– Difor ønsker eg å vidareføre finansieringa av senteret med 30 millioner kroner i året, i første omgang i fem nye år. Det håpar eg bidreg til at senteret held fram med å vere eit framifrå forskingssenter som bidreg til å sette Noreg på kartet innan global klimaforsking.

Kikki Flesche Kleiven skal holde Aarebrotforelesningen 2021

Kikki Kleiven, førsteamanuensis og forskar ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret skal ta for seg 4,5 milliardar år på 200 minutt i januar 2021.

Ny havstrøm satt på kartet


Golfstrømmen har du hørt om. Island–Færøy-jeten har du garantert aldri hørt om. Denne havstrømmen er nemlig ny på kartet.

Det er ikke hver dag det kommer nye havstrømmer på verdenskartet. I en artikkel publisert i tidsskriftet Nature Communications i går presenterer forskere fra Bergen, USA og Færøyene en nyoppdaget dyphavsstrøm nord for Island og Færøyene.

Strømmen bringer tungt dypvann ut av de nordiske hav og er dermed en del av omveltningssirkulasjonen i Nord-Atlanteren, som vi ellers forbinder med Golfstrømmen i overflaten.

– En del av måledataene vi brukte var gamle, men ingen hadde lagt merke til denne strømmen, sier Stefanie Semper.
 

Klimaet endret seg brått da de nordiske hav gikk fra hvitt til blått

Brå klimaendringer under forrige istid ble utløst av et utbredt tap av sjøis i løpet av 250 år eller mindre. En ny studie dokumenterer at årsaken til at endringene skjedde så fort, lå i havet. Henrik Sadatzki skriver om arbeidet han har ledet.
 

NRK Ytring: Året som snudde klimagassutsleppa

Det er snart fem år sidan jubelen stod i taket i Paris. Etter fem kaotiske år for klima, er det no lys i tunnelen, skriver direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning i NRK Ytring

 

Tore Furevik inn i UNESCO-kommisjonen 2021-2024

I den nyoppnemnde UNESCO-kommisjonen er vår direktør Tore Furevik med som medlem! Ny leiar for 2021-2024 er Rebekka Borsch. 

Ellers, frå våre partnerinstitusjonar, er blant andre professor Inger Måren ved Universitetet i Bergen og Alf Håkon Hoel ved Havforskningsinstituttet med.

 

Månadens tal:
Oktobernedbøren i Oslo og Bergen, og eit forvarsel for juleværet

Ved våre kontor på Florida i Bergen vart det i oktober registrert 188,5 millimeter nedbør – som er eit godt stykke under nedbøren vi vanlegvis har denne månaden på året. På Blindern i Oslo vart det derimot registrert 205,9 millimeter nedbør i oktober, ein real oppgang på 145 prosent over normalen.

Gjennom prosjektet Seasonal Forecasting Engine publiserar forskarane eksperimentelle langtidsvarsel på opptil tre månader fram i tid, og varselet for november og desember er publisert der – samt ei vurdering av kva som traff i varselet for oktober.

Et nytt syn på skogplanting


I barndommens Sør-Korea var skogplanting en lykkelig suksesshistorie. Men som voksen klimaforsker, har Hanna Lee måttet innse at skogplanting ikke bare er et gode.
Klimaforskningssentrene Cicero og Bjerknessenteret inviterer til felles frokostmøte om ekstremvær den 30. oktober.

Ekstremvær til frokost


Golfstrømmen har du hørt om. Island–Færøy-jeten har du garantert aldri hørt om. Denne havstrømmen er nemlig ny på kartet. I sendinga viste vi også kortdokumentaren «What will a future high-impact extreme event look like in Norway?», som visar resultata frå CICERO-prosjektet TWEX – Translating Weather Extremes into the Future. Filmen er laga av Melanie Burford frå Silvereye Productions. 

Sjøisen i Arktis kan ha sparka i gang den vesle istida i Europa


Unormalt store mengder sjøis i drift sørover i byrjinga av 1300-tallet kan ha satt i gang den vesle istida, og viser eit nytt studie. Tilfeldige og spontane klimaendringar kan vere grunnen til at det kom så mykje is – som igjen sette i gang mange hundre år med kulde i Europa.
Har du fått med deg disse?
  • Bjerknessenteret får fem nye år med finansiering – Klimaforskarane ved Bjerknessenteret i Bergen får finansiering med 30 millionar årleg i fem nye år, hos Khrono.
     
  • Noreg er 16. største nasjon på klimaforsking. Klimaforskinga har hatt ein formidabel vekst siste ti åra, målt etter talet på publiserte artiklar, skriver Khrono og intervjuar Tore Furevik.
     
  • Energi og klima lanserer podcast: Første episode med blant andre førsteamanuensis Lea Svendsen fra Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning
Twitter
Facebook
Instagram
Copyright © 2020 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Twitter
Facebook
Website