Copy
Nyhetsbrev oktober 2020 

Ekstremvær til frokost 


Hva skjer med ekstremvær framover? Hvordan påvirker ekstremvær oss?

Klimaforskningssentrene Cicero og Bjerknessenteret inviterer til felles frokostmøte om ekstremvær. Fredag 30. oktober, 08-10, i Media City Bergen. 

Forskerne Jana Sillmann, Erik Kolstad, Steffi Mayer og Kjersti Konstali presenterer ferske funn.

Kristin Halvorsen, direktør for Cicero og Tore Furevik, direktør for Bjerknessenteret styrer møtet.

Arrangementet strømmes på Youtube. Er du i Bergen, er det også mulig å være fysisk til stede. Gitt koronasituasjonen har vi rom for et mindre antall deltakere. Meld deg på denne lenken.

Podcast: Arven etter Nansen


– Nansen fikk rett, sier polarforsker Marius om arbeidet polarhelten la grunnlag for på begynnelsen av 1900-talet.

Han leste «På ski over Grønland» som ungdom, og lot seg inspirere til å ta utdannelse innen oseanografi og klima av polarheltene våre.

Mendels erter og en firkant i et hav av CO2


Store datamengder krever nye verktøy. For å finne ut hvor mye CO2 Atlanterhavet vil ta opp i fremtiden, tar forskerne frem et gammelt verktøy. Arven etter munken Mendel. Slik blir erter «big data»!

Åpent møte om klimagassutslipp

Miljødirektoratet og ICOS Norge inviterer den 28. oktober. 
Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo - eller digitalt. Tid: 10:00 - 15:00

På møtet vil Miljødirektoratet legge fram utslippstall til og med 2019 fra SSB. Det vil også bli presentert hvordan tallene samles inn og beregnes og hva slags usikkerhet som er knyttet til datagrunnlaget.

Representanter fra ICOS Norge vil presentere oppdaterte fluks-kart basert på de nyeste samlingene av utslippsobservasjoner fra de norske ICOS stasjonene. Datamateriale og tjenestene fra karbonportalen til ICOS som samler data fra mer enn 130 stasjoner i det Europeiske nettverket vil også bli presentert. Produktene og tjenestene er i stadig utvikling og vil kunne være nyttige for langt flere enn klimaforskere.

Forsker Grand Prix – for tiande gong

Frå Bergen stiller ni unge forskarar i forskingsformidlingskonkurransa Forsker Grand Prix, som dei siste månadane har bragt kunnskap til bords for å øve seg i å overbevise om at nettopp deira prosjekt er det mest spennande. Éin av desse er Ragnhild Gya:

 

Menneskeskapt CO2 har nådd havbunnen utenfor Island siden 1950

I sedimenter fra kontinentalsokkelen utenfor Island har Margit Simon og kollegene hennes funnet menneskeskapt CO2 fra 1950-tallet.

Slutten på Arktis slik vi kjenner det

– Jeg var fastfrosset i isødet i tre måneder, skriver ph.d.-stipendiat Morven Muilwijk om opplevelsen av å drive gjennom Nordishavet på MOSAiC-toktet fra mai til august.

Podcast: Hetebølger, været som dreper

Forsker Igor Ezau ved Nansensenteret og Bjerknessenteret, om faren ved hetebølger, sett i lys av de høye temperaturene i Sibir i sommer. I denne podcastepisoden.

Har du fått med deg disse?
  • Slik har jordens klima endret seg gjennom tidene – professor Eystein Jansen kommenterer klimaet langs de VIRKELIG lange linjene våre hos forskning.no
     
  • BA mener: Et viktig initiativ for å møte klimautfordringene – Vann blir ikke bare en venn i fremtiden, skriver Bergensavisen om forskningssenteret Climate Futures (SFI) som åpnet i oktober
     
  • Åtte av ti mener at mer forskning må til for å løse klimautfordringene. Forskning.no siterer bjerknesdirektør og professor Tore Furevik om forskningens viktighet når det gjelder å forstå klimaendringene.
Twitter
Facebook
Instagram
Copyright © 2020 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Twitter
Facebook
Website