Copy
Nyhetsbrev april 2019
View this email in your browser


Neste steg i samspill mellom Harmonien og forskningen


For femti år siden, sommeren 1969, satte et menneske sitt første steg på månen. Dette store steget for menneskeheten ga oss et nytt perspektiv på jorda vår - den blå planeten.

Konsertserien Neste steg tar deg med på en reise i musikk og vitenskap. Fra høsten av har Bergen filharmoniske orkester i samarbeid med UiB og ledet av Bjerknessenteret, satt opp en konsertserie i fire deler . Sammen utforsker vi verdensrommet, havet, klima og mennesket og setter forskningen inn i en helt ny kontekst. 

Les mer om prosjektet her
og besøk nettsiden her https://nestesteg.w.uib.no/

Når forskningen blir forsidemateriale 

"Definitivt et karrierehøydepunkt!" - det tvitret forsker Siv Kari Lauvset da den siste utgaven av Nature Climate Change havnet på pulten hennes. Dens siste artikkelen hun var medforfatter i, hadde nådd forsiden av det anerkjente forskningstidskriftet. 

Akvarellen over er av en vingesnegl, havforsuringens posterboy, og er ilustrasjonen som fikk forsiden. Studien viser at vingesneglen er en utsatt art, en mikroorganisme som er utsatt for oppløsning av kalkskjell når havet blir surere. Studien viser at om verdens CO2-utslipp opprettholdes på dagens nivå, kan grensen der kalkskjell begynner å gå i oppløsning i deler av Sørishavet brått endres fra rundt tusen meters dyp til under hundre. Dette kan gå ut over blant annet vingesneglen. Les mer om studien her.  
 

Kaster nytt blikk på isteori 

– Dette er virkelig superspennende resultater fra en mangeårig heltemodig målingsinnsats, sier Hans Christian Steen-Larsen om studien som ble publisert i Nature Communications denne uken. 

Ombord på isbryteren Polarstern har han og kolleger ved Alfred-Wegener-instituttet målt vanndampisotoper fra hav og atmosfære, like over vannoverflaten – opp og ned fra Arktis til Antarktis gjennom Atlanterhavet, gjennom en periode på to år. 
Les mer her 


Urgammel leire gir nye svar 

Mars kom med nok et karrierehøydepunkt for Kikki Kleiven, som er medforfatter i en ny studie i Science. Studien undersøker hvorfor istidene de siste 1 millioner år ble både lengre og mer intens. 

Det nye studiet bekrefter at Antarktis-regionen spiller en avgjørende rolle i perioder med klimaendringer.
 

Har målt havets opptak av menneskeskapt karbon

Å avgjøre hvor stor andel av menneskeskapte CO2-utslipp verdenshavene absorberer har lenge vært en prioritet for klimaforskere. I en ny studie publisert i tidsskriftet Science er et globalt datasett brukt til å beregne havets opptak gjennom 13 år. Den viser at havet kompenserte for en tredjedel av menneskeskapte CO2-utslipp mellom 1994 og 2007. Også Siv Kari Lauvset og Are Olsen var medforfattere i en viktig Science-artikkel de siste ukene. De to har jobbet spesielt med datagrunnlaget for studien.

– Noe av det mest interessante har vært å se hvor tett koblet fordelingen av menneskeskapt CO2 er til hvordan CO2  bringes fra overflaten og nedover til dyphavet, sier Are Olsen.  
Les mer her.


Finner endringer i Golfstrømmen 400 år før klimaskifte

Et nytt studie publisert i Nature Communications der Margit Simon og Trond Dokken er medforfattere, sammenligner sedimentkjerner og iskjerner som viser at endringer i den store havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren kommer 400 år før markante klimaskifter. 

Forskerne i studien ble overrasket over tidsforskjellen, den er opp til to-tre ganger større enn hva de hadde forventet. 
Anne Bjune og Jostein Bakke med dypdykk i naturmangfold

Bjerknes-forskerne Anne Bjune, Jostein Bakke og Øyvind Paasche bidrog til den nye rapporten om naturmangfold som WWF lanserte i begynnelsen av april. Dette gav forskerne en god unnskyldning til å ta et dypdykk inn i 1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel. 

Fått med deg disse? 
 

Vi kan gå glipp av et nytt industrieventyr

Vi har de beste vindressursene, vi har de største havarealene, og vi har den fremste kompetansen i verden.
I artikkelen til Aftenposten skriver Furevik, Nielsen og Frøysa om hvordan Norge kan falle bakpå vindmølle-eventyret. De skriver om hvordan verden rundt tar grep om grønn energi og hvorfor Norge bør gjøre det samme. 
 

Tore Furevik vurderer ungdommens paroler 

Våren kom med klimastreiker her til lands. På oppfordring fra Filter nyheter kommenterer vår direktør Tore Furevik ni av ungdommens påstander  i denne artikkelen

Norge bør etablere et bærekraftsråd

– Klimaspørsmål er samfunnsspørsmål. Vi trenger å se sammenhengen mellom klimapolitikk, økonomisk politikk og kulturforståelse. 
Det skriver rektor Dag Rune Olsen og viserektor Annelin Eriksen ved UiB sammen med vår direktør Tore Furevik, direktør for Bjerknessenteret. De tar til orde for et nasjonalt bærekraftsråd som kan bidra til å styrke våre demokratiske verdier og den opplyste debatt. Les kronikken her.
Copyright © 2019 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp