Copy

Møt Bjerknessenteret
på Arendalsuka!

Vi tar tempen på klima-Norge, vi tar et skråblikk på Arktis sett fra sør, og Stillehavet sett fra nord, og vi spør: Hva skal til for å få fart på omstillingen i Norge?

Bjerknessenteret og samarbeidspartnere deltar med aktiviteter og stand hele uken. Vi har debatter og samtaler på seilskipet Statsraad Lemhuhl og andre steder i Arendal, og er tilstede på stand med Universitetet i Bergen like ved Pollen, og med Norsk Klimaservicesenter i gågata.

Se hele programmet vårt her

Vi tar tempen på klima-Norge

Tirsdag 14. august, 09:00-09:55. Seilskipet Statsraad Lemkuhl, Pollen, Arendal.

Vi spør: Hvordan går utviklingen rundt folks holdninger i spørsmål rundt klima? Hva gjøres på det politiske feltet? Hvordan står det til med utslippene i Norge, Europa og verden? 

Omstilling: Norge i grønt, hvitt og blått?

Tirsdag 14. august, 13:30-15:00. Sal 1, Arendal Kino, Arendal.

Kommunene må tilpasse seg et annet klima, næringslivet må jobbe fram smarte, grønne løsninger, og det offentlige må bruke sine inntekter mer effektivt. Inntektene fra olje og gass kommer ikke til å dekke kostnadene ved velferdsstaten i framtida, så hva skal næringslivet satse på for å skape nye arbeidsplasser og ny verdiskaping her i landet?

Stillehavsøyene som klimaendringenes frontlinje

Onsdag 15. august, 09:00-10:00. Seilskipet Statsraad Lemkuhl, Pollen, Arendal.

I dette foredraget vil FN-ambassadør Ngedikes Olai Uludong gi et innblikk i sine erfaringer som en profilert klimaforkjemper på den globale arena. Som hennes kolleger blant statsledere og diplomater i Stillehavet uttrykker det: «Redder vi øystatene, redder vi også verden.»

Arktis sett fra Arendal

Onsdag 15. august, 17:00 - 17:50. Seilskipet Statsraad Lemkuhl, Pollen, Arendal.

En samtale om Arktis og nordområdene, hvor vi ønsker å ta opp flere perspektiv, som vårt nasjonale nærings- og kunnskapspotensiale, vår nasjonale selvforståelse og ikke minst, Arktis som en internasjonal prioritering med tilhørende geopolitiske utfordringer. 

UiB på Arendalsuka!

Når Arendalsuka 2018 starter i august er Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning representert med hele ni ulike arrangement. På UiB-standen ved Kanalplassen møter du også ulike forskere hver dag hele uken. De fleste arrangementene vil holdes på dekk på Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.
Se hele programmet vårt her
Copyright © 2018 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp