Copy
Nyhetsbrev august 2021 

FNs klimapanel legger frem ny klimarapport 9. august

Mer enn 700 eksperter fra 90 land – 19 fra Norge, deriblant fra Miljødirektoratet, Bjerknessenteret, CICERO, Polarinstituttet, UiO  – deltar i arbeidet med sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC), som består av tre delrapporter og en synteserapport.

9. august presenterer Klimapanelet delrapport 1 om fysiske klimaendringer og det naturvitenskapelige grunnlaget. Norske forskere forteller om innholdet på den digitale pressekonferansen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mottar rapporten og spørsmål kan stilles til statsråden og de norske forskerne.

Bjerknesforsker Asgeir Sorteberg er høringsredaktør og ekspert på ekstremnedbør, og vil presentere kapittelet om ekstremvær. For en liten forsmak kan du se Asgeir forklare hvordan varmere temperaturer fører til mer nedbør på vår Youtube-kanal.

Les mer om arrangementet den 9. august her

Rosendalsveko 9.-11. august 

Med Rosendalsveko ynskjer vi å samla kunnskapsinstitusjonar, næringsliv, samfunnsliv og politikarar på Vestlandet til idémyldring kring klima, energi og berekraft. I august møtast me i Rosendal for å diskutera utfordringane og moglege løysingar.

Fokus vert på klima og ekstremvêr, nye næringar og grøn vekst, fornybar energiproduksjon og distribusjon, areal under press og berekraftig ressursforvaltning.

  • Kva skal vi bruke den fornybare krafta til i framtida?  
  • Kva konsekvensar har klima for kraftproduksjon og Folgefonna Nasjonalpark når isen smeltar og kraftprodusentane vil lage nye damanlegg? 
  • Kva planar har dagens tungindustri i regionen for det grøne skiftet og dei nye grøne verdikjedene? 
  • Korleis sikre berekraftig næringsutvikling og nå målet om Hardanger som reiselivsregionen med null utslepp? 
  • Korleis sikre kunnskapen og arbeidskrafta som krevjast for det grøne skifte? 
  • Kan vi eksportere kunnskapen frå regionen?
Rosendalsveko blir starta med studentcampen Rosendalshelga 7.-8. august, i regi av Om i Morgen.
Les meir og kjøp billett til Rosendalsveko her

Møt Bjerknessenteret på Arendalsuka 2021

Forskarar frå oss og våre partnarorganisasjonar har fleire arrangement i Arendal 14.-20. august.

Les meir om våre forskarar på Arendalsuka 2021

Vi gratulerer en ny doktor ...

 

 

Forskjellige havstrømmer påvirker isen i Antarktis ulikt

Nadine Steiger disputerte 28. juni 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The ice front as a topographic barrier for ocean heat transport".

Les mer her ... og ønsker neste kandidat lykke til
 

 

Varmt Atlanterhavsvann smelter havis i Polhavet og isbreer på Grønland

Morven Muilwijk disputerer 19. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhendlingen "Atlantic Water in the Arctic Ocean - Mechanisms and Impacts".

Les mer her


 

Twitter
Facebook
Instagram
Copyright © 2021 Head of Communication, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Twitter
Facebook
Website