Copy
Logo

Regn, sa du?
Her kommer en atmosfærisk elv

Denne uken er det varslet store mengder nedbør langs kysten fra Sunnhordland til Nordland, med tilhørende varsel om flom og skred fra varsom.no.

På Vestlandet kan fire av fem ekstremnedbørhendelser knyttes til atmosfæriske elver. Ellers i landet gjelder det rundt halvparten.

At vi her i Norge befinner oss ved utløpet av en atmosfærisk elv, er et godt bilde på nedbørsmengdene. Meteorologene Harald Sodemann, Asgeir Sorteberg og Clio Michel nyanserer og utfyller bildet her.

faktaside om atmosfæriske elver

Klimamodeller og vippepunkter


“Kode rød” sa generalsekretær Guterres da Klimapanelet lanserte første del av sin sjette hovedrapport i august i år. Et alvorlig budskap - nå viser observasjonene det forskerne og modellene tidligere har sagt.
Til våren kommer del to og tre, med konsekvenser av klimaendringer og tiltak.

Klimamodeller er ryggraden i norsk klimaforskning. Den norske modellen leverer sentrale bidrag til årets viktigste klimarapport, som avdekker viktige vippepunkter i klimasystemet.

Vår direktør Kikki Kleiven oppsummerer klimaåret 2021 her.

Nye egne forskningsprosjekt i 2022

Blant rekken nye prosjekt som starter opp i år, er også fem egne forskningsprosjekt på Bjerknessenteret.

O2OCEAN - det pustende havet, kaller Nadine Goris sitt prosjekt. Hun skal finne ut hvorfor modellene ikke klarer å gjenskape nedgang i oksygenmetning i havene våre. I dette prosjektet skal forskerne finne roten til problemet og derfra kunne mer nøyaktig få modellene til å regne rett rundt oksygenmetning i vannmassene.

SeaPR - dette prosjektet skal etablere en nasjonal kunnskapsbase om havnivåstigning. Antonio Bonaduce leder prosjektet sammen med Kristin Richter og Roshin Raj.

CLIFORD ledes av Mari Myksvoll og Elin Darelius. Med dette prosjektet drar forskerne inn i fjordene våre for å undersøke klima og vannkvalitet.

DYNASOR handler om havstrømmene i Nord-Atlanteren og den viktige omveltningen som finner sted der - omveltningen som igjen er opphavet til spekulasjoner om en svekket Golfstrøm. Andreas Born og Anne Britt Sandø leder prosjektet.

PARCIM heter prosjektet som kombinerer modellutvikling, observasjoner og klimadynamisk analyse. Her skal fortidsklimadata brukes til en ny modellgjenskaping av klimasystemet for det siste årtusenet. Gjenskapingen vil gjøre det mulig å studere variasjoner i klima i en femtiårskala, for å skille mellom naturlig klimavariasjon og ytre pådriv. Prosjektet ledes av Francois Counillon.

11 nye doktorgrader i 2021

De elleve nye doktorgradsarbeidene er viktige bidrag til klimaforskningen om supermodeller, isbreer, sjøis, havstrømmer, nedbør og den pågående naturkrisen, eksemplifisert i våre vestlandske kystlyngheier.

Kald slutt på 2021 og start på 2022

Sjekk ut klimavarsling.no for siste sesongvarsling fra Climate Futures