Copy
Onderwijs op afstand

Maatwerk als oplossing voor thuiszitters

 
Met een ambitieus plan wil basisschool De Vallei een oplossing bieden aan de 16.000 thuiszitters. Uit het onlangs verschenen rapport van Kinderombudsman Dullaert blijkt dat het aantal thuiszitters sinds 2009 alleen maar gestegen is. Met maatwerk wil de school een oplossing bieden waarmee alle kinderen de kans krijgen onderwijs te volgen waar ze recht op hebben zonder dat het de overheid extra geld gaat kosten.

In deze snel veranderende maatschappij zijn nieuwe vormen van onderwijs nodig. Virtueel contact en online educatieve leerstof bieden meer diversiteit, waardoor beter afgestemd kan worden op de behoefte van het individuele kind.

Directeur Maaike van Mourik: “Maatwerk zal bestaan uit een individueel leerplan voor elk kind. Kinderen krijgen onderwijs op afstand, waarbij er op regelmatig vastgestelde tijdstippen contactmomenten zijn tussen leerling, ouders enerzijds en de school anderzijds. Hiermee worden ouders educatief partner en begeleiden zij hun kinderen dagelijks in de thuissituatie, ondersteund door een gekwalificeerde leerkracht en een pedagoog.

Het online toegankelijke leerlingvolgsysteem zal in combinatie met de beroepskrachten zicht geven op kwaliteit. Door de kinderen als groep samen te brengen in een zogenaamde thuisklas wordt vorming in sociaal verband aangeboden. De groep heeft onderling virtueel contact d.m.v. het internet (mailgroep, klasbord, app, skype groep) en fysieke contactmomenten met excursies, activiteiten, materiaaldagen of andere bijeenkomsten, welke door de school georganiseerd worden.

Het projectvoorstel is inmiddels gepresenteerd aan de onderwijsinspectie. De reactie van de inspectie op het voorstel is erg positief en wordt momenteel bekeken door de juridische afdeling. Ook de Tweede Kamerleden Straus (VVD) en Ypma (PvdA) zijn geïnteresseerd in het plan. De stukken zijn door de griffier ter behandeling aangeboden aan alle Tweede Kamerleden. Basisschool De Vallei is er klaar voor. Bij groen licht gaan we van start. 

Flyer Open Dag 7 juni 2013

Vrijdag 7 juni houden we van 14.00 – 17.00 Open Dag om iedereen de gelegenheid te geven de school met eigen ogen te ervaren. Kom langs op de Groeneweg 12 in Renkum.

Natuurlijk ben je ook welkom op de informatie-avond op maandag 24 juni. We beginnen dan om 20.00 met inloop en aansluitend een presentatie. Aanmelden voor beide dagen is wenselijk, niet noodzakelijk.

Op beide dagen zullen we het 'thuisklasplan' inhoudelijk toelichten. 

Meer lezen? 'Verbod op thuisonderwijs maar wel “onderwijs thuis” door Katinka Slump

Onderwijs thuis lost ook het 'kleine scholen probleem op. Kinderen die onderwijs op afstand volgen staan namelijk gewoon ingeschreven en tellen mee bij de leerlingtelling. 

Staatssecretaris Dekker gunt kleine scholen bestaansrecht

'Maak onderwijs op maat mogelijk voor duizenden thuiszittende kinderen'   door Marc Dullaert. 

Kindgebonden onderwijsbudget 


Steeds vaker besluiten ouders en kinderen om geen gebruik te maken van het bekostigde onderwijs. Daarmee vervalt echter ook hun recht op het budget dat de overheid gereserveerd heeft voor onderwijs aan dit kind.

Vind jij ook dat dit bedrag toekomt aan ieder kind, ongeacht of het een bekostigde school bezoekt of niet?

Onderteken dan de petitie voor Kindgebonden Onderwijs Budget: Kindgebonden onderwijsbudget


unsubscribe from this list    update subscription preferences