NYHEDSBREV 17.02.21

NATURENS SKØNHED OG …

Kunstnere har altid - som man siger det - hentet inspiration i naturen. I løbet af kunstens historie har naturen da også givet inspiration til utallige motiver. Disse billeder er ofte meget mere end afbildning: de rummer tillige en kunstnerisk fortolkning af det sete. Kunstneren har fremhævet nogle elementer og fravalgt andre detaljer, og får os ved sine valg til at se landskabet på ny.

Siden midten af 1960erne har kunstnere tilført en bred pallette af kunstformer til de klassiske kunstudtryk som maleri og skulptur. Man begyndte da at se både mange flere måder at arbejde på og en ny vifte af hidtil utænkelige udtryksmidler. Kunstnere ser nu også i højere grad kritisk på relationen menneske/natur. Så samtidskunsten byder i dag - nationalt og internationalt – på denne dobbelthed med kritik og uro for fremtiden, og en uudtømmelig naturfascination.

I 2011 gik en halv snes kunstnere med udstillingen Dyredamer i KunstCentrets Skovvilla blandt andet tæt på menneskets forhold til pelsdyr. Her er det et udstillingsfoto med svenskfødte Lisa Strömbecks hyper-realistiske, iscenesatte fotoværk ’Uniform X’, hvor forskelle på menneskets bedste ven og mennesket selv er helt udviskede. Ved siden af ses svenske Anna Karin Brus’ collagemaleri ’Butterflies in the Stomach’, hvor hun både forholder sig til en klassisk og meget detaljeret tradition for stilleben, men her også på bedste trompe d’oeil-vis lader et par flagermus hænge med hovedet nedad midt i det mørkstemte billede. En urovækkende forstyrrelse midt i skønheden.      

Den norsk-danske kunstner Britt Smelvær har gennem sin karriere i høj grad skubbet til grænserne for hvad et kunstudtryk kan være og til hvilke materialer, man som kunstner kan anvende for at skabe et præcist udtryk, der taler ind i vores egen tid. Værket skal på én gang være tydelig visuel kommunikation og tilføje nye tankerum. Hun har stået bag en lang række kunstprojekter i såvel naturens eget rum som i udstillinger, og hun er aldrig bange for at fremlægge sin uendelige fascination af hvad der findes derude.

Med værket ’Bandelier’ (2009) i Skulpturparken pegede også britiske Stuart Frost på, hvordan mennesket i den grad låner mønstre fra naturen. Stiliserede blade, blomster mv. indgår meget ofte i vores beklædning, boligtekstiler, osv. Da dette smukke birketræ alligevel af sikkerhedshensyn skulle topkappes, valgt kunstneren på en måde at give nogle mønstre tilbage til naturen. Hans værk var også et eksempel på land-art, en kunst der skabes i et landskab af de forhåndenværende midler og som vil forgå efterhånden som naturen omsætter dem. I dag er træet helt væk - og kunstværket, der engang var vævet sammen med træet, findes kun på fotos.

Danske Mikael Hansen har flere gange skabt værker i skulpturparken på KunstCentret Silkeborg Bad, hans tilgang rummer ofte en tydelig, kritisk spejling af uhensigtsmæssige ting. Værket ’Back to nature’ placerede han lige præcis i grænsezonen mellem den kultiverede park og den naturlige skov. Og ved både placering og form pegede han (det smalle sted) på, at det efterhånden er svært for mennesket at nå og forstå naturen.

Kritisk var også sydafrikanske Willem Boshoff, der i 2002 viste værket ’Garden of Words’ i panoramasalen. Fra hele verden havde han indsamlet et herbarium af navne på ikke længere eksisterende arter og anbragt dem i kunstige plantebede. Det var en parafrase på stillleben genren, og et på én gang smukt og grufuldt værk. Den britiske kunstnerduo Jill Greenhalgh og Mike Brookes satte samme år spot på drikkevandet som en knap resurse med en stor installation i vestfløjen.  

Kunstnere gør verden større, giver os mere mulighed for refleksion og forståelse. Og ikke mindst giver de os glæde og inspiration. Og fortrøstning om naturens storhed. Den nye aftale med Henrik Saxgren er, at udstillingen ’Fra Tønder til Thule’ som måtte aflyses pga. den aktuelle lockdown, nu i stedet vil blive præsenteret på KunstCentret Silkeborg Bad omkring næste jul/nytår. Læs mere her. Her er det fotografiet ’Kajak ved Herbert Ø’ fra 2014.


KunstCentret Silkeborg Bad
Gjessøvej 40
8600 Silkeborg
T 86 81 63 29
E reception@silkeborgbad.dk