כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 16.1.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה


הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה 

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג-2013 - סעיפים: 28-27, 58 (א) ו(ג), 7-5, 31, 32, 35-37
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג-2013 - סעיפים 40-42

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום ראשון, 19.1.2014, ויום שלישי, 21.1.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית 

 
עמדת האגודה וארגונים עמיתים: בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת החיים של אנשים, על פערים חברתיים, על שוויון ואפליה ועל נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים. בולטת במיוחד בהעדרה הסמכת מוסדות התכנון בנושא דיור בר השגה. באופן זה מבטלת הרפורמה החדשה הישג חשוב ומרכזי שהושג בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 – התחייבות של הממשלה לקדם דיור בר השגה ברפורמה. להרחבה
 

ביום ראשון יידונו בוועדה סעיפים 28-27, 58 (א) ו(ג), 7-5, 32-31, 37-35 והגדרות שונות.
הערות עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון לסעיפים 7-5, 32-31, 37-35
הערות עמותת במקום לסעיפים 28-25
הערות האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום לסעיפים 24, 55 ו-58

ביום שלישי יידונו סעיפים 42-40.
הערות עמותת במקום לסעיפים 42-40 ו-58(ב) ולחלק מסעיפי ההגדרות
 

 

העלאת אחוז החסימה

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון) (הגברת המשילות) של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן; הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 61) (העלאת אחוז החסימה והגברת המשילות), התשע"ג-2013 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, 20.1.2014, ויום רביעי, 22.1.2013 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

 
הצעות החוק, המכונות "חוק המשילות", מבקשות לשנות היבטים שונים הקשורים לבחירות ולתפקוד הממשלה והכנסת. לאחר שנדונו בוועדה כל יתר חלקי "חוק המשילות", יתמקד הדיון בשבוע הבא בהצעה להעלות את אחוז החסימה מ-2% ל-4%.
 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להעלאת אחוז החסימה, שכן היא עלולה לפגוע בייצוג בכנסת של קבוצות מגוונות בישראל, ובראש ובראשונה הציבור הערבי והציבור החרדי. ככל שהממשלה בוחרת לקדם את העלאת אחוז החסימה, עליה לכל הפחות למצוא כלים ודרכים שיבטיחו את הייצוג של קבוצות המיעוט בכנסת, כמו למשל שריון של מקומות לקבוצות מיעוט, או קביעת אחוז חסימה מיוחד לקבוצות מיעוט. דוגמא אחת לכלי מסוג זה היא "החוק הסרבי", שקובע כי מפלגות שיוכרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית כמפלגות מיעוט אתני תהיינה פטורות מאחוז החסימה שנקבע ליתר המפלגות.  להרחבה