Copy
 
10.12.2015

 
חברות וחברים יקרים,

היום הוא סוג של יום חג עבורי, יום זכויות האדם הבינלאומי, שבו אנו נזכרים לרגע איך הכל התחיל ומנסים לעשות גם הערכה כוללת של מצב זכויות האדם כאן ועכשיו. זהו גם היום שבו אני מרגישה הכי נכון לפנות אל כל אחד ואחת מכם בבקשה אישית שתמשיכו לתמוך בנו, כי רק ביחד יש לנו את הכוח להתמיד במאבק לקידום זכויות האדם בישראל.

אז הכל התחיל ביום הזה ממש בשנת 1948, כשהעצרת הכללית של האו"ם אימצה את ההכרזה בדבר זכויות האדם. אחרי הפגיעות חסרות התקדים בעשרות מיליוני בני אדם וזכויותיהם הבסיסיות במלחמת העולם השנייה, אמרו מדינות העולם "לא עוד" והתחייבו לשמור על חייהם, כבודם וזכויותיהם של כל בני האדם באשר הם.

מה זה אומר לגבי כאן ועכשיו? דוח "תמונת מצב – זכויות האדם בישראל", הסקירה השנתית שלנו על מצב זכויות האדם, מתפרסם היום בתקופה לא קלה, ואנו מתייחסים בו לגל האלימות האחרון ולחשיבות השמירה על זכויות האדם בתקופות קשות. הדוח, שכתבה טל דהן, מנהלת מרכז המידע באגודה, סוקר התפתחויות בולטות נוספות מהשנה האחרונה, ובהן: הגברת השימוש בצווי הגבלה והרחקה מינהליים, הגבלות על חופש הביטוי האמנותי, והפגיעות במבקשי מקלט ובמהגרי עבודה. הוא בוחן את מצב זכויות האדם במלאת עשור לתוכנית ההתנתקות ועשור להחלטת הממשלה בעניין חומת ההפרדה בירושלים המזרחית.

לצד אלה אנו שמחים לציין התפתחויות חיוביות בתחום האפוטרופסות ובזכויות החברתיות, כגון האיסור על תאגידי המים לנתק צרכנים מאספקת המים בשל אי יכולתם לשלם, והתקדמות בנושא החזרתם של עובדי קבלן להעסקה ישירה. כמו שברור לכל אחת ואחד מכם, התפתחויות אלה עדיין רחוקות מלהביא למימוש ראוי של הזכויות החברתיות והכלכליות בישראל, אבל חשוב לנו לציין גם את ההצלחות, כיוון ששינויים חיוביים לא נוצרים יש מאין, אלא הם תוצאה של פעילות נמרצת של ארגונים, קבוצות ויחידים לאורך שנים.

אני גאה לכתוב שהאגודה לזכויות האזרח היא גורם מניע משמעותי במאבקים רבים ושונים. בזכותכם ובזכות העבודה הנמרצת של עובדי ועובדות האגודה, מתנדבותיה וומתנדביה, אנו עושים עבודת חריש מול כל שדרות החברה – החל ×ž×”דרג הפוליטי, דרך הבירוקרטיה הממשלתית, בתי המשפט, התקשורת, מובילי דעת הקהל ומערכת החינוך â€“ במטרה לעודד מדיניות של שוויון, זכויות אדם ודמוקרטיה. דוגמא אחת מהשבוע הוא קמפיין סרטונים של מובילי דעת קהל שמדברים על הרלוונטיות של זכויות אדם לכל אחת ואחד מאיתנו.

כדי שיהיו לנו את המשאבים להמשיך במאבקים אני פונה ביום זכויות האדם ×”×–×” לכל אחד ואחת מכם אישית בבקשה לתמוך בנו. פירות העבודה שלנו מבשילים לאט, אבל כל הישג הוא הוכחה לכך שמאבק ציבורי ממושך ועקשני מביא תוצאות. עזרו לנו לעשות זאת. זכויות אדם - ×›×™ בלי ×–×” אנחנו לא שווים. 

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2015 ACRIHebrew