האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 24.11.2011
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו בעתיד? הירשמו כאן


זכות העמידה של ארגונים בבג"ץ
הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – עותר ציבורי)
עדת שרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 27.11.2011 | הצבעה

עמדת האגודה:  הצעת חוק  של חברי הכנסת יריב לוין ודני דנון מהליכוד, מבקשת לצמצם משמעותית את אפשרותם של ארגוני זכויות אדם ושל עמותות לשינוי חברתי לעתור לבג"ץ, ובכך לצמצם את הסוגיות הציבוריות הרגישות שמגיעות לפתחו של בג"ץ. ההצעה מבקשת להגביל את "העותרים הציבוריים" - עמותות וגופים המגישים עתירות נגד המדינה על אף שאינם נפגעים ישירים בתיק הנדון, וקובעת לשם כך תנאי סף להגשת עתירה ציבורית.

בג"ץ פיתח במשך השנים פסיקה ענפה בעניין זכות העמידה והסייגים לה. הוא אימץ מבחנים המאפשרים לו לדון רק בעתירות הראויות להידון, שכן הן מעלות סוגיות רבות חשיבות בתחום ההגנה על זכויות האדם ועל שלטון החוק. אין בעיה כלשהי הדורשת את התערבות המחוקק, ואימוץ הצעת החוק עלול לפגוע בהגנה על זכויות האדם בישראל. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעה, שהיא ניסיון נוסף לפגוע בסמכויותיו ובמעמדו של בית המשפט העליון ובארגוני זכויות האדם. להרחבה
 


מניעת ביקורים לאסירים ביטחוניים
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט-2009.
ועדת הפנים והגנת הסביבה| יום שני, 28.11.2011 | 09:00 |  הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: הצעת החוק קובעת כי אסיר המשתייך או שבעת מעצרו השתייך לארגון טרור המחזיק בחייל ישראלי ומונע ממנו ביקורים, לא יהיה רשאי לקבל מבקרים, מלבד ביקור עורך דין וביקור של ארגון הצלב האדום הבינלאומי פעם בשלושה חודשים. ביקורי משפחות בכלא הוכרוכזכות יסוד של כל אסיר באשר הוא, הנתונה הו לכלוא והן לבני משפחתו. כבר עתה, מדיניות הביקורים בכלא חורגת מן הרצוי: הביקורים בכלא מתקיימים לעיתים רחוקות מאחר וחלק מבני משפחות הכלואים ממתינים תקופות ארוכות לקבלת היתר כניסה לישראלכלואים מעזה אינם זוכים כלל לביקורי משפחות מאז חודש יוני 2007. חשוב עוד לזכור כי עצם החזקתם של הכלואים הפלסטינים בתוך תחומי מדינת ישראל  מהווה הפרה של הדין הבינלאומי. תכליתה של הצעת החוק הפסולה הינה לעשות שימוש בכלואים הפלסטינים כקלפי מיקוח, במטרה להפעיל לחץ שיוביל לשחרור השבויים או לביקורים אצלם  -  שלילת זכויות יסוד מבני אדם באופן קולקטיבי, כדי להפעיל
לחץ על אנשים אחרים, אינה בין האמצעים המותרים במדינה שומרת חוק. להרחבה

שלילת זכויות יסוד מבני אדם באופן קולקטיבי, כדי להפעיל


הגברת האכיפה בשוק העבודה - זכויות עובדים
הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי, 29.11.2011 | 09:30| הכנה לקריאה שנייה ושלישית ‏
הישיבה תתקיים במכללה האקדמית ספיר בשדרות, במסגרת כנס ישראל-שדרות לחברה


עמדת האגודה:  מדובר בהצעת חוק ממשלתית אשר נולדה בעקבות חקיקה פרטית אותה יזם הפורום לזכויות עובדים בו חברה האגודה, ומטרתה הטלת אחריות זכויות העובדים לא רק על המעסיק הישיר, הקבלן, אלא גם על מזמין השירותים. החקיקה עברה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת,  וההצעה הממשלתית באה להחליפה. אולם, בנושא אחריות  מזמין השירותים לזכויות העובדים, מכיל הנוסח הממשלתי פטורים נרחבים והקלות להן מתנגד הפורום, ולמעשה מרוקן מתוכן את האפשרות של עובדי קבלן לתבוע את מזמין השירות ולהטיל עליו אחריות להפרת זכויותיהם. בנוסח הנוכחי אותו מביא לדיון הייעוץ המשפטי של הוועדה לא ניתן מענה לבעיה זו.  בנוסף יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ דורש כי בחקיקה הממשלתית תוטל אחריות אישית על מזמיני השירותים, ועל המנסחים מכרזי הפסד, וכי המפרים לא יוכלו להשתתף במכרזים של המדינה. צפוי שבדיון הקרוב תאשר הוועדה את החקיקה עם התיקונים הללו.  להרחבה

הרפורמה בתכנון ובבנייה
הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 - הסדרת דיור בר השגה במסגרת חוק התכנון הבנייה.
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 29.11.2011 | 11:30| הכנה לקריאה שנייה ושלישית ‏
הישיבה תתקיים במכללה האקדמית ספיר בשדרות, במסגרת כנס ישראל-שדרות לחברה


עמדת האגודה: הצעת החוק נועדה להחליף את חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ויעדיה העיקריים הם: פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו; התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר-קיימא וחידוש עירוני; שקיפות של תהליך התכנון ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור. האגודה, כחלק  מקואליצייה של ארגונים מלווה את החוק מתחילתו, כאשר אחת הדרישות המרכזיות של הארגונים, היא הכנסה לרפורמה של סעיפים המתייחסים לצורך של מוסדות התכנון לכלול בתוכניות הוראות בעניין דיור בר-השגה לאוכלוסיות הזקוקות לכך, ודיור בתמהיל חברתי למניעת מגמת הקיטוב בערי ישראל. בעקבות לחץ הארגונים הודיע יו"ר הוועדה, ח"כ אמנון כהן, כי לא יצביע בעד הרפורמה אם לא יכלל בה חלק העוסק בדיור בר-השגה. טרם הוצג על ידיח הממשלה נוסח.  להרחבה