Copy
חברות וחברים יקרים,

"בחורף שעבר ניתקו לי את החשמל בעקבות חוב של 500 ש"×— לחברת החשמל. ישבנו בבית, ארבעת הילדים הקטנים שלי ואני, ורעדנו מקור. הילדים בכו ללא הרף, ולא הייתה לי אפשרות לחמם את הבית. באותם ימים התינוקת שלי, שהייתה אז בת שבעה חודשים, חלתה והייתה זקוקה לאינהלציה, אבל אי אפשר להפעיל אינהלציה בלי חשמל. ×–×” גרם לכך שמצבה הידרדר והיא הובהלה בהמשך השבוע לבית החולים." ××ª העדות הזו מסרה לנו א', תושבת חיפה, אלמנה, שמתקיימת מ-4000 ₪ בחודש שהיא מקבלת כדמי מזונות מהביטוח הלאומי.

א' לא היחידה. בכל שנה מתבצעים עשרות אלפי ניתוקים למי שצברו חוב לחברת החשמל, ומותירים משפחות שלמות ללא חשמל וללא יכולת לקיים את הפעולות הפשוטות ביותר של חיי היום-יום. בין המנותקים גם אנשים ונשים עם מוגבלויות ואנשים הזקוקים לתרופות שנשמרות בקירור או למכשור רפואי הפועל על חשמל, הורים לילדים קטנים, קשישים ועוד. משפחות רבות אחרות מחוברות למונה (טוקמן), שדורש הטענת כסף בכדי לקבל אספקת חשמל. במקרים רבים, חלק מהסכום המוטען בטוקמן משמש לקיזוז החוב, ובפועל הטוקמן מוביל לניתוקים חוזרים ונשנים של מי שידם אינה משגת.

במדינה מודרנית אי אפשר לחיות בכבוד ללא חשמל. כך קבעו בתי המשפט (בערכאות הנמוכות). ×•×—שוב להדגיש - המנותקים שעליהם אנו מדברים הם לא סרבני תשלום. מדובר במשפחות שצברו חוב בשל מצוקה כלכלית. במקרים כאלה, ניתוק שאינו מותיר למשפחה אפשרות לקיים חיים תקינים הוא לא הדרך הראויה לגביית חובות. ניתוק ×›×–×” הוא פשוט ענישה.

אנחנו באגודה לזכויות האזרח, יחד עם גופים וארגונים אחרים החברים ב"פורום חשמל", פועלים מזה כשנתיים ×œ×ž×¢×Ÿ שינוי יסודי של מדיניות הממשלה במשק החשמל, ובין היתר: לאיסור ניתוקי חשמל לצרכנים בשל חוב; להרחבת מעגל הזכאים להנחות; לשינוי דרכי הגבייה של חובות חשמל; ולגיבוש כללים לחיבור צרכנים בעלי חוב לאספקת חשמל מופחתת במקום ניתוק מהחשמל.

לאור דרישתנו, ורגע לפני שעמדנו לפנות לבג"ץ, רשות החשמל הסכימה סוף סוף לנסח כללים להגבלת ניתוק חשמל, כמתחייב מחוק משק החשמל. זה צעד חשוב בכיוון הנכון, אלא שהכללים שניסחה הרשות עדיין רחוקים מלספק את ההגנה הנדרשת על הצרכנים. כך למשל, הכללים לא מכירים בזכות הבסיסית לחשמל, ולא מחייבים לבדוק מיהם המנותקים. כך שעקרונית אפשר לנתק מהחשמל גם חולים מונשמים או משפחות עם תינוק בן יומו.

עדיין אפשר להשפיע על הכללים. רשות החשמל מקיימת שימוע ציבורי לגביהם, ואפשר לשלוח הערות עד ל-17 בספטמבר בשעה 12:00. ניסחנו עבורכם מסמך קצר עם הערות לגבי אמות המידה, אותו ניתן לשלוח לרשות החשמל בלחיצת כפתור פשוטה. עזרו לנו לשכנע את רשות החשמל לקבוע כללים הוגנים ולעצור את ניתוקי החשמל למשפחות במצוקה כספית. שלחו את ההערות עוד היום.

 
שלכם,
 

שרון

עו"ד שרון אברהם-ויס
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2015 ACRIHebrew


להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה