כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 13.11.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 

 
הגדרה מחדש של זהות המדינה ואופייה
הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי של חה"כ זאב אלקין (פ/2502)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 16.11.2014 | קביעת עמדת הממשלה

עמדת האגודה: הצעת החוק מרחיקת לכת ופוגענית במיוחד. נוסח החוק כפי שהונח יביא, באופן חסר תקדים, להכפפת מהותה הדמוקרטית של המדינה להגדרתה כמדינה יהודית. בכך יש כדי לפגוע בזכויות האדם של כלל אזרחי המדינה, בשל השחיקה החמורה שלה יגרום חוק יסוד כזה במעמדה של הדמוקרטיה במדינה.

בהצעת החוק גלומות פגיעות חמורות נוספות בזכויות האדם, בדגש על זכויות המיעוט הערבי בישראל, המהווה 20% מאזרחי המדינה. בין היתר מוצע להוריד את מעמדה של השפה הערבית משפה רשמית לשפה עם "מעמד מיוחד" בלבד, ולאפשר הפרדה במגורים על בסיס דת או לאום.  פגיעה בזכויותיהם של חמישית מהאזרחים שומטת את הקרקע מתחת לעקרון השוויון, ומהווה בכך בפני עצמה פגיעה אנושה בדמוקרטיה, ששוויון אזרחי הוא מעמודי התווך שלה. הצעת החוק, הכוללת הוראות מפלות רבות, אף פותחת את הפתח להנהגת פרקטיקות של הפליה גזענית נוספות ורחבות בכל תחומי החיים. להרחבה
 


כנס השדולה למען האוכלוסיה הבדואית

אולם ירושלים | יום שני 17.11.2014

האגודה משתתפת בכנס כמומחית וכארגון שעוסק בזכויות האזרחים הבדווים כבר שנים ארוכות.
 

 


הזכות למים – ניתוק מים בשל חוב
מניעת ניתוקים של מים לחייבים
ועדת הכלכלה | יום שני 17.11.2014 | דיון
 
עמדת האגודה: מדי חודש מנותקות מאספקת מים אלפי משפחות שאינן יכולות לשלם את חשבונות המים הגבוהים. זכות היסוד למים מחייבת איסור בחקיקה של ניתוקי מים. את החובות יש לגבות בדרכים חלופיות, כמקובל במדינות רבות במערב. לחלופין בלבד, יש להבטיח שאוכלוסיות מסוימות יהיו חסינות מניתוקי מים: מעבר לאוכלוסיות שכבר הוסכם עליהן, יש להוסיף גם אנשים החיים בעוני, משפחות עם ילדים, בעלי נכות רפואית של 70% ומעלה ועוד.

החלטות הנוגעות לקביעת סטטוס הצרכן מבחינה כלכלית, להסדרי תשלום, להסדרי גביה ולצמצום אספקת המים חייבות להיוותר בידי רשויות ציבוריות, ויש לקבוע קריטריונים ברורים ואחידים להחלטות אלו. יש לאסור על שימוש בהליכי גביה מנהליים ובעיקולים לגביית החוב, ולחייב לעשות זאת באמצעות הליכים משפטיים וההוצאה לפועל בלבד; להעמיד את גובה הסכום המינימלי לניתוק על 1000 ש"ח; להתאים את הסדר התשלום ליכולותיו של הצרכן; ולקבוע מנגנון פיקוח על התאגידים הכולל ערר, דיווח, סנקציות במקרים שלא עומדים בכללים וכן הלאה. להרחבה
 


אחריות מזמין השירות לזכויות עובדי הקבלן  
תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ד-2014
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 18.11.2014
 
עמדת האגודה: מדובר בתקנות לחוק הגברת האכיפה של דיני עבודה, שעבר בכנסת בסוף 2011. הפורום לזכויות עובדים, שבו חברה האגודה, קידם בזמנו הצעת חוק פרטית בעניין אחריותו של מזמין השירות כלפי עובדי הקבלן המועסקים אצלו, שעברה בקריאה ראשונה. בעקבות זאת קידמה הממשלה הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, שבה הוכנס פרק מיוחד שעניינו אחריות מזמין השירות לעובדי הקבלן.

החוק עבר כאמור בסוף 2011. מדובר בכלי אכיפה חדשני וחשוב. עם זאת, הכניסה הממשלה לנוסח החוק שורה ארוכה של כלים לקבלת פטור. הכלי המרכזי הוא "בודק שכר", שיכול לבדוק את החשבונות והמשכורות  ולקבוע כי המזמין עמד בכל התחייבויותיו כלפי עובדי הקבלן. התקנות שאמורות להסדיר את אופן עבודתו של בודק השכר אמורות היו להיקבע בתוך שנה מפרסום החוק, ומותקנות כעת באיחור רב.
 


ציון יום המאבק בעוני
 
ביום רביעי תציין הכנסת את היום הבינלאומי למאבק בעוני, בשיתוף עם הפורום למאבק בעוני, שבו חברה האגודה. לציון היום יתקיים כנס, שבו ישתתפו אנשים החיים בעוני לצד נציגים ממשרד הרווחה, הביטוח הלאומי  וח"כים. כמו כן יתקיימו דיונים מיוחדים בוועדות. נציגי האגודה ישתתפו בדיונים בעניין דיור בר השגה וזכויות ילדים. 
  • ועדת הפנים והגנת הסביבה: דיור בהישג יד - קידום היעדים וישום החקיקה
  • ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: קביעת רף מקסימאלי למספר משפחות לטיפולה של עו"ס והגדלת תקני העו"ס בהתאם להמלצתה של ועדת אלאלוף
  • ועדת החינוך, התרבות והספורט: החלת כללי התקצוב הדיפרנציאלי במערכת החינוך ויישום דו"ח אללוף
  • הוועדה לזכויות הילד: ישראל במקום הרביעי בעולם המערבי בעוני ילדים - פרסום דוח יוניסף. פניית האגודה לוועדה
  • ועדת הכלכלה: הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - מתן מידע), התשע"ד-2014
  • ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות: א. מצוקת הדיור הציבורי לעולים; ב. חששם של דיירי מקבץ הדיור במלון דיפלומט מפינוי