האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 26.01.2012
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter


 
העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? הירשמו כאן

 


הרפורמה בתכנון ובבניה - דיור בהישג יד
הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 31.1.2012 | 11:30| הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה: ביום שלישי הקרוב תמשיך הוועדה המשותפת פנים-כלכלה לדון ברפורמה בחוק התכנון. השבוע ייוחד הדיון להצעה הממשלתית להכללת הוראות לדיור בר השגה בחוק. יו"ר הוועדה, חבר הכנסת אמנון כהן מש"ס, וחברי הוועדה התעקשו כי לרפורמה יוכנסו הוראות מפורשות בעניין דיור בר השגה. ההוראות אמורות לתת לרשויות תכנון מקומית סמכות לכלול בכל תוכנית לבניה למגורים גם אחוז מסוים (שעל פי רוב לא יפחת מ-20%) של דיור מוזל לזכאים חסרי דירה שהכנסתם לא מספקת להתמודד עם מחירי השוק.

אולם, בניגוד לנוסחים קודמים, ההגדרה לדיור בר השגה שניסחה הממשלה, והיא שתובא לדיון, כוללת רק דירות במחיר השוק: דירת להשכרה ודירות קטנות, ללא סמכות לקבוע הוראות בדבר מחירי הדיור. הגדרה זו היא למעשה ריקון מתוכן של המושג דיור בר-השגה וזריית חול בעייני הוועדה ובעייני הציבור.

ערים רבות מקדמות פרויקטים של דיור בר השגה במחיר מוזל לזכאים, אלא שפרויקטים אלו הוקפאו בהוראת משרד המשפטים בהיעדר הגדרה משפטית של דיור בר השגה בחוק. לכן ההגדרה היא חיונית כדי לאפשר פרויקטים של דיור מוזל לזכאים. אם בהגדרה של דיור בר השגה, שתיכנס לחוק, לא תיכלל סמכות לקבוע יעוד של דיור בר השגה במחיר מוזל והקצאתו לזכאים חסרי דירה, הרי שהמשמעות המיידית היא  סתימת הגולל על האפשרות לקדם פרויקטים מסוג זה דרך ועדות התכנון בערים.

בניגוד לתפיסת הממשלה, האגודה אינה רואה בדיור מוצר ככל מוצר אחר שאין הצדקה להתערבות במחירו, אלא כלי להשגת מטרות חברתיות. ללא הזדמנויות דיור מגוונות לבעלי הכנסות מגוונות, נקבל, כפי שהגדירה זאת ועדת טרכטנברג, תמהיל דירות הומוגני, ש"עלול ליצור סביבת חיים מנוכרת, הנשענת על שכונות יוקרה ופרברים עניים, על הדרה של אוכלוסיות רבות מהמרחב העירוני ודחיקתם אל שולי הערים או אל פרברים מרוחקים, תוך העמקת הפערים ופגיעה במוביליות החברתית והתעסוקתית".  

יש לתקן את ההגדרה, באופן שתגדיר דיור בר השגה כדיור מוזל בהשכרה שמחירו יקבע בהתאם לרמת ההכנסה המזכה, כפי שתיקבע.

כמו כן, יש לקבוע הוראות מפורשות לפיהן לא תאושר תוכנית מתאר למגורים אלא אם יש בה לפחות 20% דיור בר השגה מוזל שמתוכו לפחות 30% מיועד לזכאי דיור ציבורי או סיוע בשכ"ד.

מתגבש מאבק מהיר. מה את/ה יכולים לעשות?


למכתב שנשלח ליו"ר ועדת הפנים מהקואליציה לדיור בר השגה

לעמוד הצעת החוק באתר האגודה

לעמוד הצעת החוק באתר ועדת הפנים והגנת הסביבה, המכיל את נוסחי הצעת החוק, ניירות עמדה, פרוטוקולים של הדיונים ועוד, ומתעדכן תדיר