האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 10.10.2013
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
פתיחת מושב החורף - כנסת 19
ביום שני ה-14 באוקטובר ייפתח מושב החורף של הכנסת ה-19, וזאת לאחר פגרת הקיץ והחגים.

המושב הקודם עמד בסימן אישור התקציב והגזרות הכלכליות המוטלות על המשק הישראלי. לאחר אישור התקציב, מה עומד על הפרק? מבחינתנו, הרבה מאוד עבודה ועשייה להגנה וקידום על זכויות האדם של כולנו. צפוי לנו מושב עמוס ומאתגר.

בין המאבקים הבולטים למושב הקרוב: חקיקה שתבקש להחליף את התיקון לחוק למניעת הסתננות שנפסל בבג"ץ; המשך מדיניות הנישול של הבדואים בנגב; רפורמה חדשה בתכנון ובבניה; "חוק המשילות" המאיים על ייצוגם של מיעוטים בכנסת; תכנית ויסקונסין בשינוי אדרת; המאגר הביומטרי, ועוד...

כמו כן, נוסיף ונפעל לקידום חקיקה שמטרתה עיגון זכויות האדם וחיזוקן, בין השאר: חוק יסוד: זכויות חברתיות; רפורמה בסיעוד; חיזוק רשת הביטחון הסוציאלית; איסור על ניתוק מים וקביעת הנחות לנזקקים; הגנה על זכות המחאה וההפגנה; קידום העסקה ישירה והגנה על זכויות עובדים, ועוד...להרחבה על פעילות האגודה בכנסת

אנו מזמינות אותך להצטרף אלינו – ולהיות מעודכנ/ת מידי שבוע בדיונים, ההחלטות והחקיקה שמשפיעה על זכויות האדם של כולנו - ואנו זקוקים לתמיכתך
אלימות שוטרים  \ חובת הזדהות
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס'' 27) (הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה), התשע"א-2011
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון , 13.10.2013 | החלת דין רציפות

עמדת האגודה:  הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה-18 ומובאת לדיון לגבי החלה של דין רציפות עליה וקידומה בכנסת הנוכחית. האגודה עוסקת בנושא אלימות המשטרה מהיבטים שונים תוך התמקדות בטיפול המשטרה בתופעה וטיפול המחלקה לחקירות שוטרים בתלונות המגיעות אליה. שוטרים ללא תגי זיהוי או סירוב שוטרים להזדהות במהלך פיזור הפגנות, כמו גם השימוש בשוטרים רעולי פנים הם בין הנושאים בהם עוסקת האגודה בהקשר זה. מטרת הצעת החוק היא להתמודד עם תופעה נפוצה של שוטרים שאינם נושאים תגי זיהוי, או גרוע מכך – פועלים כשהם רעולי פנים. ההצעה מבקשת להגן על זכויות האדם הבסיסיות ביותר של הנפגעים מהפעלת כוח בלתי מרוסנת של המשטרה; וכן להבטיח האפשרות של מפגינים לממש זכותם לחופש ביטוי והפגנה. ההצעה מבקשת להתמודד עם ההפרה של ההוראה הקיימת לחובת זיהוי של שוטרים על ידי הטלת אחריות פלילית ופיקודית על מי שאחראים להפרתה. להרחבה
 


הוד"לים חוזרים
הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (תיקון מס' 1), התשע"ג-2013
ממשלה | יום ראשון , 13.10.2013 | דיון

עמדת האגודה:  התזכיר מציע להאריך את תוקפו של חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "חוק הוד"לים") שאושר במתכונת של הוראת שעה למשך 18 חודשים. לפי התזכיר, תוקפו של החוק יהיה למשך 48 חודשים (כולל 18 החודשים שנכללו בחוק המקורי). כמו כן מוצע בתזכיר להרחיב את סמכויותיהן של הוועדות לדיור לאומי (וד"לים) – הן בהתייחס לסוג התכניות שיהיה בסמכותן לאשר, והן בנוגע לזכויות הבעלות בקרקע שעליה ניתן יהיה להחיל תכנית לדיור לאומי. התכנון והבנייה יצר מערכת היררכית של מוסדות תכנון ובמקביל מערכת היררכית של תכניות במדרגים השונים (תכנית מתאר ארצית, תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית, תכנית מפורטת), אשר שתיהן מושתתות על איזונים עדינים ומורכבים. חוק הוד"לים הפר מערכת זאת של איזונים על ידי יצירת מערכת תכנון נוספת, הפועלת במקביל למערכת ההיררכית שהוקמה לפי חוק התכנון והבנייה, ואשר אינה כפופה להוראותיו ולאיזונים הקבועים בו. בנוסף, לאחר לחץ ציבורי רב עצמה הוכנסה לחוק הו"דלים תוספת שמטרתה להבטיח כי חלק מהתכניות שיאושרו יהיו למטרות של דיור בר השגה להשכרה - עד כה לא נבנו יחידת דיור בר השגה להשכרה. התנהלות הוועדות לדיור לאומי, מצביעה בבירור, כי כל פעולתן ומרצן מכוון להגדלת ההיצע התכנוני ותו לאו.

האגודה פועלת בנושא הוד"לים כחלק מקואליציות של ארגונים: לעמדת המטה לתכנון אחראי  \ לעמדת הקואליציה לדיור בר השגה \ להרחבה על חוק הוד"לים באתר האגודהרשימת היישובים בעדיפות לאומית
1.   הצעה לסדר-היום בנושא: "הוצאת הישובים החרדים: ביתר עילית, חריש וקרית גת מרשימת הישובים הכלולים במפת העדיפות הלאומית שאושרה בממשלה מ"הצעה לסדר היום של ח"כ יעקב ליצמן.
2.   הצעה לסדר-היום בנושא: "הוצאת הישובים החרדים: ביתר עילית, חריש וקרית גת מרשימת הישובים הכלולים במפת העדיפות הלאומית שאושרה בממשלה" הצעה לסדר היום של ח"כ אריאל אטיאס.
3.   הצעה לסדר-היום בנושא: "רשימת הישובים בעדיפות לאומית שאושרה בישיבת הממשלה - מספר שיא של התנחלויות (ביניהן מבודדות) נכנס לרשימה בעוד שערים כמו קרית גת וקרית מלאכי נותרו מחוץ למפת העדיפות הלאומית" הצעה לסדר היום של ח"כ דב חנין.
4.   הצעה לסדר-היום בנושא: "רשימת הישובים בעדיפות לאומית שאושרה בישיבת הממשלה - מספר שיא של התנחלויות (ביניהן מבודדות) נכנס לרשימה בעוד שערים כמו קרית גת וקרית מלאכי נותרו מחוץ למפת העדיפות הלאומית" הצעה לסדר היום של ח"כ ישראל חסון.
ועדת הכלכלה | יום שני 14.10.13 | דיון
 
עמדת האגודה: כבר בחוק ההסדרים של 2009 הוכנס סעיף שקבע כי הממשלה תוכל להכריז על אזור או יישוב מסוים כבעל עדיפות לאומית, תוך שקילת המצב הביטחוני באזור, חוסנו הכלכלי והחברתי של היישוב, מיקומו הגיאוגרפי ועוד. בהחלטת הממשלה מאוגוסט השנה נקבע עוד כי ההטבות יינתנו על פי אזורים, ולא בחלוקה ליישובים ספציפיים בנימוק של "מניעת עיוות בין יישובים שכנים". כך, יישובים חלשים שנמצאים בסמיכות ליישובים חזקים, נפגעים, ויישובים חזקים באזורי פריפריה, מרוויחים. שכונות חלשות בערים גדולות לא יכולות ליהנות מההטבות, שנחוצות להן כמו אוויר לנשימה. בנוסף,
בנוסף, הקטגוריות כוללות הגדרות בעלות הילה ביטחונית כמו "ישובים מאוימים", "יישובים סמוכי גבול" וכדומה. החלטה זו מקוממת במיוחד מאחר שאין ממש קשר בין האיום שנשקף ליישובים והנזק שהוא אולי גורם לתושבים לבין ההטבות שנגזרות מאזורי עדיפות לאומית. ההטבות הללו לא נועדו להגברת הביטחון באזור או לפיצוי התושבים בגין פגיעות בגוף, בנפש או ברכוש. לשם כך יש מנגנונים אחרים. המנגנון של אזורי עדיפות לאומית מקנה הטבות ותמריצים בתחומי החינוך, הדיור, התעסוקה, התשתיות, התרבות ועוד. כיוון שמדובר הטבות אזרחיות לגמרי, ראוי היה שיינתנו על סמך קריטריונים חברתיים-כלכליים ותו לא. למאמרה של עו"ד טלי ניר מהאגודה
 


"חוק המשילות"
הצ"ח יסוד: הממשלה (הגברת המשילות והעלאת אחוז החסימה); הצ"ח יסוד: הממשלה (שינוי שיטת הממשל)
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, שלישי, רביעי 14-16.10.2013 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
עמדת האגודה:הצעות החוק מבקשות לתקן את חוק יסוד: הממשלה, ובין השאר להעלות את אחוז החסימה באופן דרמטי מ-2% ל-4%. עמדת האגודה לזכויות האזרח מתמקדת באספקט זה של הצעות החוק, ומדגישה את החשש מפני הפגיעה בייצוג בכנסת של קבוצות מגוונות בישראל, ובראש ובראשונה הציבור הערבי והציבור החרדי, ככל שיתקבל שינוי זה. לעמדת האגודה, ככל שהממשלה בוחרת לקדם את העלאת אחוז החסימה, עליה לכל הפחות למצוא כלים ודרכים שיבטיחו את הייצוג של קבוצות המיעוט בכנסת, כמו למשל שריון של מקומות לקבוצות מיעוט, או קביעת אחוז חסימה מיוחד לקבוצות מיעוט. דוגמא אחת לכלי מסוג זה היא "החוק הסרבי", שקובע כי מפלגות שיוכרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית כמפלגות מיעוט אתני תהיינה פטורות מאחוז החסימה שנקבע ליתר המפלגות.  להרחבה


 
ויסקונסין - שוב!
הצעת חוק לעידוד היציאה לעבודה, התשע"ג-2013
ועדת עבודה, רווחה ובריאות | יום שלישי 23.07.2013 | דיון מהיר
 
עמדת האגודה: אחת הבעיות החמורות בתכנית ויסקונסין כפי שהובאה בחוק ההסדרים היתה הסמכויות הרבות שניתנו למפעילי התכנית, גורמים פרטיים. לאחר מאבק עיקש של האגודה, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם ועמותת סנגור קהילתי, הצליחו הארגונים לשכנע את חברי הכנסת, והתקבלה ההחלטה על הכפפת תוכנית ויסקונסין לשירות התעסוקה. הארגונים מברכים, כמובן, על החלטה זו, אך מדגישים כי נדרשת עוד שורה ארוכה של שינויים על-מנת להבטיח שמירה על זכויותיהם של דורשי העבודה:
  • יש לוודא כי לא רק הפיקוח על התוכנית יינתן לשירות התעסוקה, אלא יושארו בידיו הסמכויות השלטוניות ביחס למשתתפים, ובהן מיון המשתתפים המתאימים לתוכנית; הפניית המשתתפים לעבודה; קביעת התוכנית האישית של המשתתפים; החלטה בלעדית בדבר שלילת גמלת הבטחת הכנסה ועוד.
  • יש לקבוע כעקרון את העדפת ההכשרה המקצועית על פני שליחה לעבודה שאין בה שכר מספק ואופק תעסוקתי;
  • יש לבטל את הקביעה השרירותית של תכנית אישית בת 30-35 שעות שבועיות ולוודא שהתוכנית האישית מותאמת למאפיינים התרבותיים והחברתיים של המשתתפים;
  • יש לקבוע את הזכות של כל משתתף לשירותים תומכי עבודה;
  • יש להבטיח כי מי שאינו מתאים לתוכנית יקבל פטור "אי מסוגלות תעסוקתית" מראש ולצמיתות;
  • יש לבטל את האפשרות לחייב את המשתתפים לעבודה בחינם תחת הכותרת של "שירות בקהילה";
  • יש לכלול בהצעת החוק את נוסחת התגמול, על מנת להבטיח שמודל התגמול הפוגעני לא יחזור עצמו;
  • יש לפתוח את התוכנית לתחרות כך שלתאגידים הפרטיים או לעמותות המבצעות את התוכנית לא יהיה מונופול באזור הגיאוגרפי בו יפעלו;
  • יש לקבוע שיתוף הציבור בתהליכי המכרז ובתהליכי הפיקוח של התכנית".להרחבה


הרפורמה החדשה בתו"ב 2013 - תיקון 102
הצ"ח יסוד: הממשלה (הגברת המשילות והעלאת אחוז החסימה); הצ"ח יסוד: הממשלה (שינוי שיטת הממשל)
וועדת פנים | יום רביעי 16.10.2013 | הכנה לקריאה ראשונה
 
עמדת האגודה: בכנסת ה-18 קידמה הממשלה רפורמה רחבה בתכנון ובבנייה, שנחסמה, ונכון לעכשיו אינה מקודמת. הרפורמה הנדונה בימים אלו מצומצמת מהקודמת בהיקפה, אך עדיין רחבת היקף ובעלת השפעות מרחיקות לכת על מדיניות התכנון בישראל וכתוצאה גם על רמת‏ החיים‏ של‏ אנשים,‏ על‏ פערים‏ חברתיים,‏ על‏ שוויון‏ ואפליה ‏ועל ‏נגישות ‏לשירותים ‏חיוניים ‏ובסיסיים. האגודה פועלת בנושא הרפורמה כחלק מקואליציות של ארגונים, כאשר כל קואליציה מאירהעל החיוב והשלילה ברפורמה מנקודות התייחסות שונות, אך משלימות.