Copy
 
לוגו האגודה לזכויות האזרח
15.12.2016
 
סמי מיכאל, נשיא האגודה לזכויות האזרח, במאמר כואב שפורסם השבוע ב"ידיעות אחרונות" לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי.

איך נגוזו החלומות מאופק חיינו, איך נשמטה ארץ התקוות מתחת לרגלינו? איך נרמסו זכויות אדם בתחומים רבים? ואיך הופקרו אזרחים למדיניות שבה כל דאלים גבר?"מול השילוש הטמא של שלטון מושחת, הון בולעני ודת משיחית אלימה נראה כי העם עומד חסר ישע, משותק ומבולבל. השליטים טוענים כי הם מחזיקים בשלטון באורח דמוקרטי, שכן יש להם רוב בכנסת. דמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב. משמעות הדמוקרטיה היא שמירה קנאית על זכויות האחר והשונה. משמעות הדמוקרטיה היא הבטחת קיומו של החלש, וכשהשלטון מבטל את הביטוח הסיעודי הקבוצתי של קשישים ומשליך מאות אלפים לחיי מחסור באחרית ימיהם, ומצביע נגד השוואת קצבת הנכות לשכר מינימום, שלטון זה אינו דמוקרטי אלא חבורה של אטומי רגש אנושי.

היום אני בן 90. הגעתי ארצה בגיל 23. ראיתי סביבי עיניים בורקות, היו חלומות, הייתה תקווה לשוויון ולצדק. בשירות ההידרולוגי שבו עבדתי, גובה המשכורת של הנהג הפשוט במחלקה היה כגובה המשכורת של המנהל מפני שהנהג היה אב לילדים רבים. איך נגוזו החלומות מאופק חיינו, איך נשמטה ארץ התקוות מתחת לרגלינו? איך נרמסו זכויות אדם בתחומים רבים? ואיך הופקרו אזרחים למדיניות שבה כל דאלים גבר? אפילו התרבות ההומנית נרדפת היום על נפשה, ארגוני זכויות אדם מותקפים, ואיתם גם תקשורת ביקורתית כלפי השלטון.

אדם צריך להיות גיבור עז נפש כדי לקום ולזעוק את זעקת המולדת ההומנית הנרמסת. לא כל אחד מסוגל להיות אמיץ המגן על זכויות אדם. אני מאמץ את אמירתו של הדלאי לאמה: המטרה המרכזית שלנו בחיים האלה היא לעזור לאחרים. ואם אתם לא יכולים לעזור להם, לפחות אל תפגעו בהם."


סמי מיכאל
נשיא האגודה לזכויות האזרח בישראל

למאמר המלא לחצו כאן
 
עגלו לטובת האגודה! כסף קטן יכול לעשות שינוי גדול

 
Share
Tweet
Forward
                                                    עיגול לטובה
2016 ACRIHebrew