Copy
 
3.3.2016

 
חברות וחברים יקרים,

אדם קם בבוקר ומגלה שחשבון הבנק שלו עוקל ללא התראה בגלל חוב של כמה מאות שקלים לעירייה. אם חד הורית שנקלעה לחובות רבים מנסה להכריע בדילמה בלתי אפשרית: איזה חוב לשלם קודם - ארנונה או חשמל? גבר בן 54 שפוטר מעבודתו ולא מצליח למצוא עבודה חדשה, צבר חובות מרובים ונכנס למעגל אימה, מבלי שניתנת לו דרך לשקם את מצבו.

על רקע המדיניות הכלכלית שמונהגת בישראל בעשורים האחרונים, מצוקת החובות הפכה להיות אחת הבעיות המרכזיות שעמה מתמודדים תושבי המדינה. קיומם של חובות הוא קושי מרכזי במיוחד עבור אנשים החיים בעוני: החובות צוברים ריביות והוצאות גבייה במהירות מסחררת, תופחים לגודל עצום, ולא מאפשרים למשפחה לצאת ממעגל העוני. הם מעמידים בסכנה ממשית את זכויות היסוד של החייבים ושל משפחותיהם לקיום בכבוד, לקורת גג, לביטחון תזונתי, לבריאות, לחינוך ועוד.

תאמרו – חובות צריך לשלם, ולרשויות או לנושים יש זכות לגבות את החוב. זה נכון, אבל נקודת המוצא שלנו באגודה לזכויות האזרח היא שצריך לאזן בין הזכות הזאת לבין זכותם של החייבות והחייבים לקיום בכבוד. כיום, מערכת גביית החובות בישראל לא עושה את האיזון הזה באופן ראוי. בין היתר, פערי הכוח בין הרשויות או הנושים לבין החייב או החייבת הם עצומים; הרשויות יכולות להפעיל נגד החייבים אמצעים פוגעניים – לעתים אפילו ללא הליך שיפוטי, ללא מנגנון ערעור, ללא פיקוח אפקטיבי וללא התחשבות בנסיבות האישיות של החייב או החייבת; וסמכויות פוגעניות מופרטות לידי קבלני ביצוע פרטיים.

אז מה אפשר לעשות? יש לנו הרבה הצעות. דוח חדש שלנו, שכתבה עו"ד רעות כהן, סוקר את הכשלים במנגנוני גביית החובות בישראל, ומציע פתרונות שאפשר ליישם באמצעות שינויי חקיקה או מדיניות. אחד מהפתרונות המרכזיים שאנו מציעים הוא ביטול חוק דורסני משנת 1929, הנקרא פקודת המסים (גביה), שמעניק לרשויות סמכויות גבייה פוגעניות ומרחיקות לכת. ביחד עם חברת הכנסת מרב מיכאלי כתבנו הצעת חוק לביטולו. אנחנו מקוות ומקווים שההצעה תזכה לתמיכה ותהיה צעד משמעותי לקראת הסדרת מערך הגבייה כולו, כך שיתאפשר לחייבות ולחייבים לחיות בכבוד, להחזיר את חובותיהם ולשקם את  ×—ייהם.

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכלית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew