Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 29.1.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

מעגלי תעסוקה

דיווח על תכנית מעגלי תעסוקה
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני 30.1.2017 בשעה 11:30 | דיון 


בעקבות הביקורת על "תכנית ויסקונסין" שנועדה לקדם השמה בשוק העבודה של האוכלוסיות המוחלשות ביותר, ובהן מקבלי הבטחת הכנסה, יזם משרד הכלכלה תכנית חלופית בהפעלת שירות התעסוקה – מעגלי תעסוקה. התכנית הופעלה כפיילוט במשך מספר שנים וכעת היתה אמורה להיות מורחבת לכלל הארץ. אלא ששר העבודה החדש, חיים כץ, הקפיא את ההרחבה בטענה שהתכנית אינה טובה לדעתו, הן מבחינת ההשמה של העובדים והן מבחינת ההפרטה של שירות התעסוקה.

עמדת האגודה: אנו סבורים כי יש להפעיל בדחיפות האפשרית תכנית לטיפוח ולטיפול בהשמה של אנשים החיים מקצבאות הבטחת הכנסה. יש לשמור על מעמדו של שירות התעסוקה בתהליך זה, שכן המדובר בטיפול באוכלוסיות המוחלשות ביותר בחברה ויש להבטיח הגנה על זכויותיהם הבסיסיות ביותר לקיום בכבוד. על הממשלה להבטיח כי כל תכנית שתבחר תשים דגש רב על הכשרות מקצועיות המתאימות הן למשתתפים והן למשק הישראלי. להרחבה – דוח האגודה על הכשרות מקצועיות
 

 

החמרת האכיפה והענישה על עברות בנייה 

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת הפנים והגנת הסביבה יום שני 30.1.2017 בשעה 11:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק היא החמרה של האכיפה והענישה על עברות בנייה. למימוש מטרה זו מוצע, בין היתר: להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט ומעורבותו בהליכי אכיפת עברות בנייה; להגביר את שיקול הדעת ולהרחיב את הסמכויות של גורמים מנהליים, ובראשם גופי תכנון ואכיפת תכנון ארציים, בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והתמודדות עם בנייה ללא היתר; להחמיר את שיעורי הקנסות ותקופות המאסר על עברות בנייה, ולהרחיב את מעגל הענישה על עברות אלה.
 
עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים):
לתיקונים המוצעים יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם אין להתעלם מהשלכותיהם מרחיקות הלכת על האזרחים הערבים, ואין להתעלם במיוחד מההקשר שבו הם עולים – כוונת הממשלה להיאבק בתופעת הבנייה ללא היתר בחברה הערבית.

בנייה ללא היתר ביישובים הערבים אינה מתרחשת בחלל ריק ואינה נעשית מתוך בחירה או רצון להפר את חוקי המדינה או לזלזל בהם. בנייה זו נעשית לרוב מחוסר ברירה על רקע מצוקת הדיור ביישובים הערביים. מצוקה זו היא תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, שמתבטא בין היתר בהעדר תכנון או בתכנון לקוי, שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של האזרחים הערבים.

לדעתנו אין כל הצדקה לקדם את הצעת החוק, אשר צפויה להחריף את מדיניות הריסת הבתים.  במקום זאת יש לפתוח במסלול של הידברות עם ראשי הרשויות המקומיות הערביות ועם שאר נציגי הציבור הערבי, עד לאישור תכניות מתאר שיאפשרו לקבל היתרי בנייה על פי חוק ביישובים הערביים, כולל מתן אפשרות להסדרת בנייה קיימת. להרחבה
 
 

המאגר הביומטרי 

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע התש"ע-2009 | יום שלישי 31.1.2017 בשעה 11:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: על פי הצעת החוק יהפוך המאגר הביומטרי הניסיוני למאגר קבוע ומנדטורי, שיכיל נתונים ביומטריים של כל תושבי המדינה. כזכור, בשנת 2013 החל פיילוט שאמור היה לבחון את נחיצות המאגר, לנוכח פגיעתו הקשה בפרטיות ולנוכח הסכנות שטמונות בעצם קיומו. התנועה לזכויות דיגיטליות פרסמה לאחרונה דוח מקיף שכתבו מיטב המומחים בתחום, ושמצביע על הכשלים בניהול הפיילוט ועל מניפולציות שבהן נקטה הרשות לניהול המאגר כדי להשפיע על תוצאות הפיילוט. הכוונה לחייב את כלל התושבים לכלול את נתוניהם במאגר הביומטרי נתקלה בהתנגדות עזה של חברות וחברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית. האגודה לזכויות האזרח מצטרפת לתנועה לזכויות דיגיטליות וקוראת לחברות ולחברי הכנסת לעצור את הביורוקרטים שדוחפים, לעיתים תוך שימוש באמצעים פסולים, להקמת המאגר המסוכן.
 
 

ניתוקי חשמל

פניות ציבור בנושא התנהלות חברת החשמל בגביית תשלומים ומדיניות ניתוקי חשמל לצרכנים

ועדה מיוחדת לפניות הציבור | יום שלישי 31.1.2017 בשעה 12:00 | דיון

עמדת האגודה: חשמל הוא מצרך בסיסי שאי אפשר להתקיים בלעדיו בחברה מודרנית, וישנה הכרה בינלאומית בכך שלבני אדם יש זכות לחשמל. למרות זאת, חברת החשמל מנתקת את האספקה לעשרות אלפי בתים בשנה. כך מנותקים המוחלשים ביותר בחברה, בהם חולים הזקוקים לקירור תרופות ולמכשור רפואי שצורך חשמל, קשישים וילדים. ניתוקים אלו פוגעים בזכות לקיום בכבוד ולבריאות, ואף עלולים להוות סכנת חיים.

החוק מחייב את רשות החשמל לקבוע אמות מידה לניתוק, אולם בפועל הרשות לא פרסמה אמות מידה מהותיות אלא פרוצדורליות בלבד, שלא נותנות הגנות מספקות לזכויותיהם של החייבים. לאחרונה עתרה האגודה לבג"ץ בדרישה להפסיק את ניתוקי החשמל בשל חוב לאנשים שחיים בעוני. להרחבה
 
 

דיור בר השגה

הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי 1.2.2017 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

בחוק הוותמ"ל יש היום חובה לכלול דיור להשכרה בהיקף של 30% מיחידות הדיור, חצי מהן במחיר מופחת, בכל המתחמים המועדפים, כאשר מחובה זו ניתן לחרוג רק במקרים חריגים. הצעת התיקון לחוק מבקשת לאפשר להחריג מחובה זו מתחמים שמתוכננים באמצעות הוותמ"ל אם נבנו בצפון ובדרום. עוד מבקשת ההצעה לקבוע כי אם המתחם ישווק בפרויקט "דיור למשתכן", אחוז הדיור להשכרה יקוצץ בחצי, ל-15% בלבד.
 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת לתיקון לחוק, שיגרום לירידה משמעותית במספר הדירות שמיועדות להשכרה ארוכת טווח ולדיור בר השגה, ויקשה עוד יותר על האפשרות להתגורר במחירים שפויים. התיקון יפגע באוכלוסיות המוחלשות, בתושבי הפריפריה ובמשפחות שלא מסוגלות לרכוש דירה אלא נאלצות לגור בשכירות. הצעת החוק תאפשר לא להקצות כלל דיור להשכרה במתחמי פינוי בינוי שיתוכננו באמצעות הותמ"ל. זאת, למרות שמתחמים אלו מתוכננים במקרים רבים בשכונות ותיקות ובבניינים בהן מתגוררות אוכלוסיות מוחלשות בשכירות, כאשר רבים עושים זאת בזכות סיוע כספי מהמדינה. ללא פתרון של דיור בר השגה, דיירים אלו לא יוכלו לעמוד במחירים המזנקים ויידחקו מהשכונה. לתפיסת האגודה לזכויות האזרח, גם לתושבים בצפון ובדרום מגיע לקבל אפשרות לדיור בר השגה בשכירות.
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה