Copy
 
2.2.2017


 
חברות וחברים יקרים,
 
ההשתלחויות הלא ענייניות של ראש הממשלה בתקשורת הפכו למרבה הצער והדאגה לכמעט עניין שבשגרה. בחודשים האחרונים לשכת ראש הממשלה תקפה שוב ושוב עיתונאים כאילנה דיין, רביב דרוקר, דנה ויס ואחרים באמצעות ביקורת קיצונית, אישית ולא עניינית. אם חשבנו שזה השיא בתיגר שקרא נתניהו על כלב השמירה של הדמוקרטיה, השבוע גילינו אחרת. נראה  שהשבוע נחצה עוד קו אדום.

לפני ימים אחדים פרסם ראש הממשלה פוסט בפייסבוק בו טען שהתקשורת מגויסת "למסע ציד בולשביקי, שטיפת מוח ורצח אופי נגדי ונגד משפחתי". הוא כתב את זה על רקע סיקור החקירות המתנהלות נגדו בשורת חשדות, וטען שמטרת התקשורת היא להפעיל "לחץ בלתי פוסק על היועמ"ש ועל גורמי האכיפה כדי שיגישו כתב אישום נגדי בכל מחיר". בכך מייצר ראש הממשלה דה לגיטימציה לשני מוסדות בסיסיים וקריטיים במדינה דמוקרטית: התקשורת ושלטון החוק.

אנחנו באגודה לזכויות האזרח נאבקים בשנים האחרונות בניסיונות דה לגיטימציה דומים שנתניהו ופוליטיקאים אחרים מבצעים לחברה האזרחית. חוק סימון העמותות שעבר בשנה שעברה בכנסת הוא דוגמה לכך, אבל הוא ממש לא היחיד. כך מפרקים את מנגנוני הפיקוח בדמוקרטיה ופוגעים בשומרי הסף. פעילים חברתיים ואנשי זכויות אדם צוירו כבוגדים, וקיים ניסיון מתמשך ומתמיד להוציא בכפייה קבוצות שלמות מהשיח.

כעת נראה שהתקשורת וגורמי אכיפת החוק הם היעד הבא. הטקסטים של נתניהו מדמים את התקשורת לגוף שעשה יחד אחת נגדו. בפועל, בישראל קיימים כלי תקשורת מגוונים וריבוי דעות מבורך. כמובן שחשיפת עוולות ושחיתויות והעברת ביקורת הן מתפקידיה העיקריים של העיתונות.

גם אני חולקת לעתים קרובות על עמדות שמובעות בכלי התקשורת המרכזיים בישראל, אך מעולם לא עלה על דעתי לערער על עצם הלגיטימיות שלהן. להיפך, המאבק שלנו למען ביטול פקודת העיתונות שאפשרה לסגור עיתונים עומד לשאת פרי, עמדנו לצד תאגיד השידור הציבורי, ועוד. זו המשמעות של חופש הביטוי שאנחנו מקדישים כל כך הרבה משאבים למאבק למענו. זו המשמעות של שמירה על הדמוקרטיה.


שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח


 

 
  
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2017 ACRIHebrew