Copy
 


"לא רק המטיף לגזענות אחראי לזרע הפורענות, אחראי גם מי שמכחיש את קיומה של העוולה הגזענית, ואחראי גם מי שאינו שותף לעוולה הגזענית אך ממלא את פיו מים, אם מתוך חשש ואם מתוך אדישות. כל אלה עלולים להיות מחר אף הם קורבנותיו של הגזעני. כל אלה עלולים לאבד מחר את חירותם [...] כולנו שייכים לאותו גזע מופלא, הוא גזע האדם. [...] הדם הזורם בעורקינו ובעורקי האחרים והשונים מאתנו הוא אותו דם, הלב הוא אותו לב." הסופר סמי מיכאל, נשיא האגודה לזכויות האזרח


16.3.2017
 
 
חשוב? מעניין? שלחו לאשת/איש חינוך שאתם מכירים


חברות וחברים יקרים,

הגזענות כאן. זו לא בעיה של "אחרים". הגזענות היא האפליה הממוסדת נגד ערבים וכל מנגנוני ההפרדה והאפליה נגד קבוצות שונות בחברה. אבל היא גם הילדה השמנה שלא רוצים לשחק איתה, המזרחי שלא מכניסים למועדון, העני שמתרחקים ממנו, הטרנסית שלא מקבלים לעבודה ו"העובד הזר" ש"מותר" לנצל. לפעמים נדמה שצריך להשלים עם הגזענות כי אין אפשרות אחרת. אני לא מקבל זאת. אני מאמין שאפשר וחובה להיאבק בגזענות, ושהמפתח הוא החינוך. לכל מורה ומורה בנפרד ולמערכת החינוך כמכלול, על כל מרכיביה וזרועותיה, יש תפקיד מפתח במאבק. חינוך לבדו לא יכול לשנות את המציאות, אך בלעדיו המערכה נגד גזענות תהיה קשה הרבה יותר.

אבל איך? חינוך נגד גזענות חייב להיות תהליך מתמשך וכולל, שמתחיל מהגיל הרך ונמשך לגילים מבוגרים, ושמבוסס על גישה רחבה של שוויון זכויות והכרה בקבוצות השונות בחברה. חינוך משמעותי נגד גזענות צריך להתפרס על פני ערוצים רבים, לגעת בחוויות שונות בחיי הילד והילדה ולהיות חלק בלתי נפרד מכל רגע בבית הספר. ברוח זו כתבנו ספר המציע לנשות ולאנשי חינוך פרשנות חדשנית וכלים מעשיים לשילוב החינוך נגד גזענות מהגן ועד לתיכון ובכל מקצועות הלימוד.
 
כתוצאה משיתוף פעולה שלנו עם המטה לחינוך אזרחי במשרד החינוך, נוסף היום הבינלאומי למאבק בגזענות, המצוין ב-21.3, ללוח המועדים של בית הספר, והמשרד קורא לבתי הספר להשתמש ביום זה כהזדמנות לפעילות ולדיון על הגזענות ועל דרכי המאבק נגדה. תקוותנו שזה יעלה את הנושא לסדר היום החינוכי ויהווה התחלה של עשייה רחבה ומתמשכת בבתי ספר. לקראת ציון היום פיתחנו שלושה מערכי שיעור חדשים: אלה מצטרפים להיצע הרחב של חומרים חינוכיים באתר שלנו – "הסדנא" | "الورشة". עוסקות/ים בחינוך? אתן מוזמנות/ים להשתמש בחומרים שלנו, ולהזמין מאיתנו סדנאות והשתלמויות על התמודדות חינוכית עם גזענות, הדרה ותיוג. לא עוסקים בחינוך? אתן מוזמנות ומוזמנים להעביר אותם לנשות ואנשי חינוך שאתם מכירים – חברות, קרובות משפחה, הגננת או המורה של הילד, ולעשות מעשה קטן ופשוט למען חברה טובה יותר.
  
שלכם,
 
שרף חסאן
מנהל מחלקת החינוך
האגודה לזכויות האזרח

 
חשוב? מעניין? שלחו לאשת/איש חינוך שאתם מכירים
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2017 ACRIHebrew