Copy
חברות וחברים יקרים,

לפני כשבועיים פנתה אלינו השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, חברה בתנועת "נשים עושות שלום", וביקשה את עזרת האגודה במאבק מול עיריית ירושלים, שפוגעת בחופש הביטוי ובזכות המחאה שלה ושל חברותיה לתנועה. במלאת שנה למבצע "צוק איתן", חברות התנועה, יחד עם מאות נשים מכל רחבי הארץ, התכוונו לקיים 50 ימי מחאה וצום (כמספר ימי המבצע) מול בית ראש הממשלה בירושלים, במטרה להשיב את חזון השלום למרכז השיח הציבורי וללב הפעילות המדינית. המחאה השקטה תוכננה בתיאום עם משטרת ישראל, אך עיריית ירושלים אישרה אותה לשלושה ימים בלבד.

השבוע נאלצנו להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשם שלוש מהמפגינות – השופטת רוטלוי, חברת הכנסת לשעבר אתי לבני וארנה אשכנזי – לאחר שהסתיימו גם הארכות הקצרות שנתנה עיריית ירושלים לקיום המחאה. העירייה הסתמכה בסירובה על נוהל שקבעה, שנותן לה סמכות לאשר כל מחאה או שימוש במרחב הציבורי. הנוהל קובע כי העירייה מוסמכת להגביל במיוחד את משך קיומן של מחאות "מול מוקדי השלטון" בעיר.

ירושלים היא לא העירייה הראשונה שפוגעת בזכות המחאה. בעקבות עתירה שהגשנו בשם חמישה מפעילי המחאה החברתית, בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה כבר מתחו בעבר ביקורת על נוהל דומה שהיה קיים בתל אביב, והנוהל שונה בעקבות התערבותנו. חשבנו שפניותינו החוזרות ונשנות לעיריית ירושלים ישנו את עמדתה, אולם היא נותרה בשלה.

אז נכון – הפגנות, ומשמרות מחאה, ואוהלים, ומצעדים, לפעמים מפריעים לשגרת החיים ולסדר הציבורי, במיוחד אם הם מתקיימים במקום מרכזי בעיר. אבל כל אמצעי המחאה האלה הם הדרך האפקטיבית ביותר שלנו כאזרחיות וכאזרחים להשמיע את קולנו, וזכותנו כמי שחיים במדינה דמוקרטית להשתמש בהם. להפגנות שמתקיימות דווקא "מול מוקדי השלטון" יש משמעות מיוחדת: כך אנחנו יכולות ויכולים למשוך את תשומת הלב של מקבלי ההחלטות. הגבלת המחאה דווקא במקומות אלה מעבירה את המסר הפסול, שביקורת על השלטון אינה באמת מותרת.

עם הגשת העתירה בעניין "נשים עושות שלום" × ×¢×ª×¨ בית המשפט לבקשתנו, והוציא צו זמני המונע מהעירייה לפנות את המפגינות עד להחלטה אחרת. נקווה שגם בעת הדיון בעתירה בית המשפט יבהיר לעיריית ירושלים שאין לה סמכות למשטר ולהגביל את חופש הביטוי שלנו. כדי שנוכל להמשיך ולסייע לפונים אלינו - מכל שדרות החברה ובכל נושאי המחאה - אנו זקוקים לסיועכם. כל תרומה מסייעת לעוד פעולות שאנו יכולים לעשות כדי לקדם את קשת זכויות האדם.
 
שלכם,


שרון

עו"ד שרון אברהם-ויס
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2015 הקואליציה להכנסת האשפוז והטיפול הסיעודי לסל הבריאות


להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה