כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 12.12.2013
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


רפורמה בטיפול הסיעודי 

הצעת חוק הטיפול בחולה הסיעודי (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2013 (פ/1726)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 15.12.2013 | קביעת עמדת הממשלה

 
עמדת האגודההאגודה וארגונים עמיתים, החברים בהקואליציה להכנסת האשפוז והטיפול הסיעודי לסל הבריאות, תומכים בהצעת החוק. נכון להיום, הזכות לטיפול סיעודי מלא, מרגע היווצרות המצב הסיעודי עד וכולל האשפוז ארוך הטווח, איננה מובטחת על פי חוק לתושבי ישראל, בתוכם קשישים ששילמו כל חייהם מס הבריאות. רבים נאלצים להסתמך על ביטוחים פרטיים יקרים ועדיין הם חרדים לגורלם, ובצדק.

הרפורמה המוצעת בהצעת החוק, שהיא למעשה הרפורמה שהוביל חבר הכנסת ליצמן בממשלה הקודמת, בכהונתו כסגן שר הבריאות, מציעה פתרונות לכמה מן הכשלים המרכזיים בתחום הסיעוד בישראל. בין היתר מוצע לאחד את המבחנים הרפואיים והגורמים המטפלים בזקנים סיעודיים תחת גג אחד (קופות החולים); לקבוע הסדרי תשלום אחידים ופרוגרסיביים
ולבטל את כל מבחני ההכנסה הכוללים את ילדי הקשיש; ולהרחיב את הטיפול בזקנים בבתיהם ובמרכזי יום בקהילה. הרפורמה כרוכה בהעלאת מס הבריאות בכ-0.5% בלבד –  מהלך שיש לו תמיכה בקרב הציבור. להרחבה
 


הטלת מס על תרומות לעמותות מיישות מדינית זרה 

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות בישראל), התשע"ג-2013 (פ/1672)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 15.12.2013 | קביעת עמדת הממשלה 

 
עמדת האגודה: הצעת החוק בלתי ראויה ואנטי-דמוקרטית, ופוגעת בזכויות יסוד. הטענה שמאחוריה מסתתרת הצעת החוק, כאילו מה שמטריד את המציעים הוא התערבות לא לגיטימית של מדינות זרות בריבונות ישראל, אינה משכנעת, ועומדת בסתירה מוחלטת להתנהגויות ולעמדות של המדינה בקשר עם מדינות אלו ופועלן. כל מטרתה של ההצעה אינה אלא לרדוף את ארגוני המגזר השלישי, ובכללם ארגוני זכויות אדם וארגונים לשינוי חברתי, אשר האג'נדה שלהם או פעילותם אינן נושאות חן בעיני ח"כים או שרים שונים בעת הזאת.

לצורך קיומה של דמוקרטיה בכלל, וקיומה המשגשג בפרט, חובה להבטיח חופש ביטוי, חופש התאגדות, חופש לביקורת ציבורית ולמחאה, ובכלל זה חופש פעולה של ארגוני המגזר השלישי, וכן מגוון דעות ועמדות, ובמיוחד כאלו שלא נושאות חן בעיני כולם.

שורה של הצעות חוק דמות במהותן, שנעשה ניסיון לחוקק אותן בכנסת הקודמת, לא קודמו בסופו של דבר על ידי הממשלה בשל פגיעתן הקשה בזכויות יסוד ובדמוקרטיה. להרחבה
 


הוצאת צווי הרחקה מנהליים לפעילי ימין

צווים מינהליים 

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום ראשון, 15.12.2013 | דיון 

 
עמדת האגודה: צווי הרחקה מנהליים, כמו גם מעצרים מנהלים, הם אמצעי פסול, פוגעני ודרקוני, העומד בניגוד לכללי ההליך ההוגן ופוגע בשורה ארוכה של זכויות וחירויות. אם יש ראיות של ממש נגד אנשים שעברו עבֵרה – ישראלים ופלסטינים כאחד – יש להביאם בלא דיחוי למשפט, ולאפשר להם להתגונן בהליך משפטי הוגן. אם לאו – יש לשחררם לאלתר מן המעצר ולהימנע מהטלת מגבלות נוספות.
 
בדומה למעצרים מנהליים, גם צווי הרחקה מתבססים ככלל על מידע וראיות חסויים, המוסתרים מהחשוד ומעורך דינו. בנסיבות אלה, אף אם ניתנת לאדם אפשרות פורמלית להשמיע את טענותיו או להשיג על ההחלטה, נשללת ממנו כל אפשרות להתייחס באופן מהותי לטענות נגדו או להשיב לחשדות. השימוש בראיות חסויות פוגע פגיעה קשה בזכות להליך הוגן ומעמיק את אי-השוויון בין המדינה לפרט בהליך המשפטי. נוסף על כך הוא פוגע באינטרס הציבורי לפקח על מעשי השלטון, משום שראיות חסויות מאפשרות למדינה לבצע מעשים מבלי שתיתן עליהם את הדין, בדומה לאופן פעולתה של משטרה חשאית. בכך יש פגיעה בעקרון שלטון החוק, השקיפות והייצוגיות באופן המערער את הלגיטימיות של עצם הפעולה השלטונית. להרחבה: מעצר מינהלי וצווי הגבלה, דוח תמונת מצב 2011, עמ' 16-14
 

 

ההפגנות נגד תוכנית פראוור 

אלימות של בדואים בעקבות הצעת החוק להסדרת אדמות בדואים בנגב וסכנת אלימות לקראת יום הזעם שהוכרז בעקבות הצעת החוק - אמצעים וסמכות של המשטרה בסוגיה זו

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 16.12.2013 | דיון 

 
עמדת האגודה: אין חולק כי על המשטרה לפעול לשמירה על הסדר הציבורי ולמניעת התפרעויות, אולם ברשותה הניסיון, הכלים והיכולת להתמודד עם אירועים מורכבים, שעולה בהם חשש להפרת הסדר הציבורי. שוטריה אמורים לדעת כיצד יש להתנהל בהפגנות, גם אם הן בלתי מאושרות, וגם אם הן נושאות אופי רגוע פחות. כשאין מנוס, ונדרש לפזר הפגנה, על השוטרים להשתמש באמצעים מידתיים. הניסיון גם מוכיח, כי תגובה מרוסנת מצד המשטרה תורמת להרגעת הרוחות, ומונעת את החרפת המצב והתדרדרות לפסים אלימים.
 


מה יוציא אותי מעוני? תכניות לשינוי מדיניות מאת אנשים החיים בעוני

כנס לציון היום הבינלאומי למאבק בעוני

אולם גליל | יום שלישי, 17.12.2013 בשעות 15:30-13:30 | כנס 

 
מזמינים: חברי הכנסת יצחק בוז'י הרצוג, מוחמד ברכה ואורי מקלב, בשיתוף הפורום למאבק בעוני.
בהשתתפות: פרופ' יונה רוזנפלד, חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית, פרופ' מיכל קרומר-נבו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אלי אללוף, יו"ר הוועדה למלחמה בעוני, פעילים חברתיים החיים בעוני, איגוד העובדים הסוציאליים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, עמותת סנגור קהילתי, שתי"ל, המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי, שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני, שומרי משפט- רבנים לזכויות האדם, אגף הרווחה של עיריית ירושלים. בחסות הקרן החדשה לישראל
הציבור מוזמן. ההשתתפות בכנס מחייבת הרשמה מראש במייל  fightingpoverty2013@gmail.com
 


הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג-2013 - סעיפים 28-18

ועדת הפנים והגנת הסביבה  | יום שלישי, 17.12.2013 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

 
עמדת האגודה וארגונים עמיתים: בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת החיים של אנשים, על פערים חברתיים, על שוויון ואפליה ועל נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים. בולטת במיוחד בהעדרה הסמכת מוסדות התכנון בנושא דיור בר השגה. באופן זה מבטלת הרפורמה החדשה הישג חשוב ומרכזי שהושג בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 – התחייבות של הממשלה לקדם דיור בר השגה ברפורמה. להרחבה
 
השבוע יידונו בוועדה סעיפים 28-18 להצעת החוק. להערות עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון לסעיפים 28-25