Copy
האגודה לזכויות האזרח בישראל
Photo by Ameer Abed Rabbo
19.10.2017
 

עזרו לנו להתנגד לרדיפת הדמוקרטיה - תרמו לאגודה עכשיו

 
חברות וחברים יקרים,

אחרי החגים כולנו חוזרים לשגרה, וגם הממשלה חוזרת לשגרת המתקפות על כל מי שמעז למתוח ביקורת על מדיניותה. הפעם עומדת על הפרק הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין המימון שמקבלים ארגוני החברה האזרחית בישראל ממשלות זרות. תכליתה האמיתית של ועדה כזו היא לא להגן על ביטחון המדינה או לקדם את השקיפות, אלא לרדוף את ארגוני החברה האזרחית ולפגוע בכל מי שהאג'נדה שלו לא מוצאת חן בעיני הממשלה – מעין "משפט ראווה".

פנינו לראש הממשלה בכמה שאלות:

בשביל מה בכלל צריך ועדה כזו? הרי בישראל יש חקיקה ענפה – הן לפיקוח על עמותות והן לטיפול בעבירות של פגיעה בביטחון המדינה או באינטרסים של המדינה. אם שר/ה או חבר/ת כנסת סבורים שארגון כלשהו עובר על החוק, די בפנייה לרשויות החוק והאכיפה בדרישה לחקירה ולהעמדה לדין.

למה עכשיו? יוזמה דומה עלתה כבר בשנת 2011, וראש הממשלה התנגד לה ואף הודיע שיצביע נגדה. מאז לא התרחש כל שינוי בעבודתם של ארגוני זכויות האדם בישראל או בשקיפות התנהלותם ומימונם – אם כבר, הוחמר הפיקוח על מימונן של עמותות, בפרט בנוגע למימון המתקבל ממדינות זרות.

מדוע בוחרת הממשלה להשחית זמן ציבורי יקר בעיסוק מיותר ופוגעני, שתוצאותיו ידועות מראש, במקום לעסוק בשלל העניינים החברתיים, הכלכליים והמדיניים הדחופים שעל סדר היום של ישראל?

ואם כבר, אז למה לחקור רק תרומות מממשלות זרות, ולא לחקור גם תרומות פרטיות זרות? הרי הניסיון מראה כי יש להן יכולת השפעה פוליטית גדולה ביותר על מדינת ישראל. דוגמה לכך היא המימון המלא של העיתון היומי הגדול ביותר במדינה, המופץ חינם ובעל תפיסה פוליטית מובהקת לטובת ראש הממשלה, כמו גם מימון של עמותות העוסקות בקידום תפיסות פוליטיות מהצד הימני של המפה הפוליטית. מדוע תרומות אלה אינן צריכות לעמוד  לבדיקה?

הפניתי שאלות אלו לראש הממשלה, יחד עם  עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת המדיניות באגודה, וקראנו לראש הממשלה לחזור בו מההחלטה להקים ועדת חקירה: במקום להמשיך במתקפה על יסודות הדמוקרטיה, בהשתקת ביקורת ובהשלטת שיח של הפחדה, על הממשלה להבהיר כי לא תקדם יוזמות מסוג זה, וכי תפעל להגנת הדמוקרטיה בישראל מכל סכנה האורבת לה בכלל, ובימים אלה בפרט. תמכו בנו, ויחד נמשיך במאבק על הדמוקרטיה בישראל. 

שלכם,


שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח 


עזרו לנו להתנגד לרדיפת הדמוקרטיה - תרמו לאגודה עכשיו

 
אות זכויות האדם ע"ש אמיל גרינצוויג ז"ל 2017 - המליצו על מועמדים/ות!
האגודה מחפשת שותפים למשרד בירושלים
Share
Tweet
Forward
2017 ACRIHebrew
 קיבלת מייל זה כי את/ה חבר/ה באגודה לזכויות האזרח או שנרשמת לקבלת עדכונים מהאגודה

להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה