Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 8.1.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

איסור על "שוברים שתיקה" להרצות בבתי ספר 

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צה"ל), התשע"ז-2017 של חה"כ שולי מועלם רפאלי ואחרים (פ/3643)
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 8.1.2017 | קביעת עמדת הממשלה


עמדת האגודה: האגודה מתנגדת לניסיונות להצר את אופקיהם של תלמידי ישראל. זכותם וחובתם של מנהלי בתי ספר לאפשר לתלמידיהם דיון חופשי ומושכל בסוגיות שנויות במחלוקת ולחשוף אותם לעמדות שונות ומנוגדות, בין היתר באמצעות הזמנת מגוון ארגונים להרצות בפני התלמידים. הנפגעים העיקריים מהצעת החוק יהיו התלמידים, שאמורים – בהתאם לחוק החינוך הממלכתי – לקבל חינוך לחשיבה ביקורתית, לזכויות אדם ולאזרחות פעילה.
 
לפי הניתוח של האגודה, הצעת החוק בכל מקרה לא תמנע מ"שוברים שתיקה" לדבר בפני תלמידים, מכיוון שאף קריטריון בהצעה לא חל על הארגון. הטענה כאילו ארגון "שוברים שתיקה" מפיץ חומרי הסתה בהרצאותיו היא חמורה ומשוללת כל יסוד. "שוברים שתיקה", כמו ארגונים אחרים בחברה האזרחית, ממלא תפקיד חשוב של השתתפות אזרחית פעילה בהליך הדמוקרטי. המחלוקת הפוליטית סביב פעילות הארגון והביקורת שהוא מותח על מנהיגי המדינה בסוגיית הכיבוש עוררו בשנים האחרונות שיח אלים והסתה מסוכנת נגד הארגון במטרה לגרום לשיתוקו ולהשתקתו. הצטרפותם של משרד החינוך ושל הכנסת למסע ההסתה היא מדאיגה וחמורה. להרחבה
 

 

הקצאת תקציבים לקופות החולים (נוסחת הקפיטציה) 

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) (תיקון), התשע"ו-2016

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי 10.1.2017 בשעה 11:30 | אישור התקנות
 
עמדת האגודה (ביחד עם רופאים לזכויות אדם): אופן הקצאת מקורות המימון לקופות החולים יכול להוות כלי לצמצום הפערים בין תושבי הפריפריה והמרכז. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי שקלול ההקצאות לקופות השונות מחושב על פי מספר המבוטחים בכל קופה, כשלכל אחד מהם צריך להינתן משקל לפי גילו, ריחוק מקום מגוריו ממרכזי אוכלוסייה ואמות מידה נוספות. צוות בין-משרדי שהגיש את המלצותיו בשנת 2010 דן בצורך לכלול משתנים נוספים, כגון מצב חברתי-כלכלי ומצב רפואי, אולם לבסוף החליט שלא לכלול אותם בנוסחה. עם זאת, הצוות הכניס שינויים בנוסחה באמצעות הגדלת משקולת עבור נשים בגיל הפוריות, וכן משתנה הקובע תוספת על בסיס מגורים ביישוב פריפריאלי.
 
האגודה ורופאים לזכויות אדם ברכו על הצעד החשוב שנעשה, והציעו שינויים נוספים בנוסחת הקצאת המקורות, שיקדמו את צמצום הפערים בבריאות בין המרכז לפריפריה, ובהם: לתקן את משתנה המגדר ולהגדילו; לשנות את ההגדרה של תושב פריפריה כך שתכלול מעבר לרכיב הגיאוגרפי גם רכיב חברתי-כלכלי (מה שמכונה "פריפריה חברתית"); וכן לקבוע מדדי ביצוע כתנאי לתשלום ולחייב את קופות החולים להעביר נתונים על אופן חלוקת התקציב וההשקעה שלהן בפריפריה.
 
חשוב להדגיש כי נוסחת הקפיטציה היא רק כלי אחד לצמצום פערי הבריאות בין המרכז לפריפריה. כלים נוספים כוללים, בין היתר, הקצאת תקציבים ייעודיים מחוץ לנוסחת הקפיטציה, וכינון תוכנית ממשלתית שתכלול יעדים כמותיים ומוגדרים בזמן, מִנהלת בין-משרדית שעתידה לממשם וכמובן תקציב מתאים. להרחבה
 
 

זכויות חייבים - ריבית פיגורים

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ה-2015 - הכנה לקריאה ראשונה

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 10.1.2017 בשעה 14:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: מטרתה של ריבית הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם את החוב במועד, ולהעניש אותו במקרה שאיחר בתשלום. אולם ככל שמדובר בחייבים שידם אינה משגת ואינם מתחמקים מתשלום, התכלית לתמרץ את החייב לשלם לא מתקיימת. למעשה, התכלית היחידה שמקדמת ריבית הפיגורים בנסיבות אלה היא תכלית עונשית, כאשר הסיבה להטלת העונש היא חוסר יכולתו הכלכלית של החייב לשלם. המצב האבסורדי שנוצר הוא שעל אנשים אלה מוטל מעין "מס על העוני". בשל ריבית הפיגורים החוב מתנפח, ומוצרים חיוניים כגון מים, חשמל, ביטוח לאומי, שירותי חירום רפואיים ואף מסי עירייה הופכים ליקרים יותר עבור אנשים הנמצאים בעוני מאשר עבור אוכלוסיות מבוססות.

יש לבטל את ריבית הפיגורים לחייבים הנמצאים בעוני ולקדם הסדרים הוגנים שיסייעו להם לפרוע את החוב תוך שמירה על זכותם לקיום בכבוד, כגון חיוב גופים מסוימים בנקיטת צעדים למען הגעה להסדר תשלומים סביר ומתן הלוואות ללא ריבית מטעם המדינה לחייבים הנמצאים בעוני. צעד נוסף שיש לבצע הוא לקיים פיקוח ורגולציה הדוקים יותר על ריביות הפיגורים שגובים הבנקים וגופים חזקים אחרים בהוצאה לפועל.
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה