Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

שני, 6.2.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

הפרטת סמכויות משטרה ברשויות המקומיות

הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 6.2.2017 בשעה 09:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: הצ"ח היא תוצר של החלטת הממשלה מיוני 2010 בעניין הרפורמה בתחום הביטחון האישי, שבמסגרתה הוחל ב- 2011 בפיילוט להפעלת שיטור עירוני ב-13 ערים. הצעת החוק המקורית הסמיכה פקחים עירוניים, בסמכויות מרחיקיות לכת, לשמש ככוח מסייע למשטרה למניעת עבירות אלימות בתחומי הרשות המקומית, והרחיבה באופן ניכר את סמכויותיהם. למרות שהנוסח המקורי של ההצעה צומצם, הוא עדיין משקף מגמה בעייתית וחמורה של התנערות המדינה מאחריותה לאספקת שירותים חיוניים לאזרחיה והעברה של תפקידי ליבה של המשטרה לידי פקחים עירוניים.
בשל הקושי שבהפרטת סמכויות השיטור והחשש מאי שוויון בין הרשויות, ההצעה המקורית צומצמה ל-13 הרשויות שבהן היה אמור להתנהל פיילוט למשך שנתיים. אולם, מאז עברה הצעת החוק, הוארך כבר הפיילוט שוב ושוב, וכעת מבקשת הממשלה להפוך את החקיקה לקבועה.
בנוסף, במהלך אותה תקופה כבר נוספו לרשימת הישובים עשרות רשויות, והיא עומדת על למעלה מ-70, מבלי שההשלכות מרחיקות הלכת ו/או היעילות של הפיילוט והכשלים בו נבחנו אי פעם באופן רציני, אם בכלל. להרחבה


 

המאגר הביומטרי

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע התש"ע-2009 | יום שני 6.2.2017 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
עמדת האגודה: על פי הצעת החוק יהפוך המאגר הביומטרי הניסיוני למאגר קבוע ומנדטורי, שיכיל נתונים ביומטריים של כל תושבי המדינה. כזכור, בשנת 2013 החל פיילוט שאמור היה לבחון את נחיצות המאגר, לנוכח פגיעתו הקשה בפרטיות ולנוכח הסכנות שטמונות בעצם קיומו. התנועה לזכויות דיגיטליות פרסמה לאחרונה דוח מקיף שכתבו מיטב המומחים בתחום, ושמצביע על הכשלים בניהול הפיילוט ועל מניפולציות שבהן נקטה הרשות לניהול המאגר כדי להשפיע על תוצאות הפיילוט. הכוונה לחייב את כלל התושבים לכלול את נתוניהם במאגר הביומטרי נתקלה בהתנגדות עזה של חברות וחברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית. האגודה לזכויות האזרח מצטרפת לתנועה לזכויות דיגיטליות וקוראת לחברות ולחברי הכנסת לעצור את הביורוקרטים שדוחפים, לעיתים תוך שימוש באמצעים פסולים, להקמת המאגר המסוכן.
 
 
 

החמרת האכיפה והענישה על עברות בנייה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 6.2.2017 בשעה 11:30 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק היא החמרה של האכיפה והענישה על עבירות בניה. למימוש מטרה זו מוצע, בין היתר: להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט ומעורבותו בהליכי אכיפת עבירות בנייה; להגביר את שיקול הדעת ולהרחיב את הסמכויות של גורמים מנהליים, ובראשם גופי תכנון ואכיפת תכנון ארציים, בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והתמודדות עם בנייה ללא היתר; להחמיר את שיעורי הקנסות ותקופות המאסר על עברות בנייה, ולהרחיב את מעגל הענישה על עברות אלה.
עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים): לתיקונים המוצעים יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם אין להתעלם מהשלכותיהם מרחיקות הלכת על האזרחים הערבים, ואין להתעלם במיוחד מההקשר שבו הם עולים – כוונת הממשלה להיאבק בתופעת הבנייה ללא היתר בחברה הערבית.
בנייה ללא היתר ביישובים הערבים אינה מתרחשת בחלל ריק ואינה נעשית מתוך בחירה או רצון להפר את חוקי המדינה או לזלזל בהם. בנייה זו נעשית לרוב מחוסר ברירה על רקע מצוקת הדיור ביישובים הערביים. מצוקה זו היא תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, שמתבטא בין היתר בהעדר תכנון או בתכנון לקוי, שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של האזרחים הערבים.
לדעתנו אין כל הצדקה לקדם את הצעת החוק, אשר צפויה להחריף את מדיניות הריסת הבתים. במקום זאת יש לפתוח במסלול של הידברות עם ראשי הרשויות המקומיות הערביות ועם שאר נציגי הציבור הערבי, עד לאישור תכניות מתאר שיאפשרו לקבל היתרי בנייה על פי חוק ביישובים הערביים, כולל מתן אפשרות להסדרת בנייה קיימת. להרחבה
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה