האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 11.07.2013
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה


סכנת הביומטרי
ליקויי בטיחות במאגר הביומטרי - הצעה לדיון מהיר של ח"כ דב חנין, ח"כ משה פייגלין, ח"כ תמר זנדברג
ועדת המדע והטכנולוגיה | יום שני 15.07.2013 |דיון
 
עמדת האגודה: מאגר המידע הביומטרי הוא מאגר ממוחשב שבו ייאספו וירוכזו נתוני טביעות אצבע ותווי פנים של כל האזרחים בישראל, כחלק מתהליך הנפקת תעודות זהות חדשות ו"חכמות".האגודה פועלת בנושא המאגר הביומטרי עוד משלב התכניות להפעלתו והקמתו, ואף עתרה לבג"ץ בדרישה כי יבוטל. בעתירה נטען כי הקמת המאגר תהווה פגיעה חמורה בפרטיות ובביטחון הציבור ודליפתו תגרום לנזק בלתי הפיך. האגודה לא הביעה התנגדות להנפקת תעודות "חכמות", ואף תעודות ביומטריות, אשר אותן ניתן להנפיק ללא קשר לקיומו של מאגר. בדיון בעתירה מתחו השופטים נאור, מלצר ועמית ביקורת חריפה על היערכות המדינה לפיילוט. השבוע מתחילה המדינה בהפעלת הפיילוט למשך שנתיים, שבסופן יוחלט אם להמשיך ולהחזיק במאגר, או לבטלו. לעמדת האגודה מדובר במשאב מידע רגיש ומסוכן, שאין דומה לו במדינות דמוקרטיות! המאגר לא דמוקרטי: אגירת מידע אישי על האזרחים והיכולת לעקוב אחר כל אזרח/ית, הרבה מעבר לצורך, מאפיינת משטרים ריכוזים וטוטליטריים שמעוניינים להגדיל את שליטתם על האזרחים. המאגר מהווה פגיעה בזכות לכבוד ובזכות לפרטיות: באיסוף פרטים ביומטריים – טביעות אצבע, תווי פנים – המדינה מתייחסת אל כל אזרח כחשוד כל עוד לא הוכחה חפותו. בכך נפגעות שתיים מהזכויות הבסיסיות של אזרח במדינה דמוקרטית – הזכות לכבוד והזכות לפרטיות. קיים חשש ממשי לדליפת המידע: אין מערכת ממוחשבת שאי אפשר לפרוץ! ככל שמאגר-מידע רגיש יותר כך הוא מושך יותר אנשים המעוניינים לפרוץ אותו. מרשם האוכלוסין של משרד הפנים כבר דלף לאינטרנט ולחברות מסחריות. מאגרי מידע רגישים בכל העולם נפרצו לבסוף. קיים חשש לשימוש לרעה בנתונים: מרגע שמאגר מידע כלשהו קיים, קיימת גם האפשרות שגורמים שלטוניים יעשו שימוש מעבר למטרות שהוגדרו בחוק. במידה והמאגר ידלוף לגורמים מסחריים פליליים או עוינים - את התסריטים האפשריים נשאיר לכם לדמיין…עוד על המאגר הביומטרי באתר האגודה
 
 

 
החרמת רכבים
הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2013
המליאה | הצבעה בקריאה ראשונה
 
עמדת האגודה: עד עתה, רשאיות רשויות גביית המס לבצע גבייה באמצעות עיקולי רכב אך ורק בחצרי הנישומים. ואולם, במסגרת הצעת החוק החדשה מתבקש לאפשר גבייה גם במרחב הציבורי. משמעות הדבר כי רשויות הגביה יוכלו לעצור כל כלי רכב בכל מקום, לעכב את היושבים בו לבדיקה, ולהציג דרישת חוב וחיוב בעיקול, ללא יכולת אמיתית של הנהג להתגונן. כן ניתן יהיה לעכב כך שורה של כלי רכב, ליצור טורים של חייבים בבדיקה, ומאידך, לערוך בדיקות ועיקולים בחניונים ובחנויות במרחב הציבורי. בכך, נוצרת פגיעה קשה בזכויות הנישומים לכבוד, לפרטיות, לחופש תנועה, להליך הוגן ולגישה לערכאות. יודגש, כי מדובר בתיקון חקיקה שנעשה בעקבות פסיקת בג"צ בה נפסלה הפרקטיקה האמורה ונקבע, כי מדובר בפרקטיקה פוגענית, הפוגעת בכבודם של הנישומים, בקניינם, בפרטיותם, בחופש התנועה שלהם, בזכות הטיעון, ההליך ההוגן והגישה לערכאות, ואיננה מאזנת בין הרצון לגבות את המס באופן יעיל לבין זכויותיהם של הנישומים. לאור כל אלה, עמדת האגודה לזכויות האזרח היא כי התיקון המוצע לחוק איננו חוקתי, פוגעני ואין להתירו. לעמדה בהרחבה

 

תקציב 2013-2014 - סוגיות בהן עוסקת האגודה

השבוע יחלו ההצבעות בוועדות על סעיפים בחוק ההסדרים, וזאת לקראת ההצבעה על התקציב שעתידה להסתיים עד ל-31 ביולי 2013. לעמדת האגודה תקציב הממשלה יפגע בזכויות היסוד של אוכלוסיות מעוטות יכולת כלכלית, יעמיק את הפערים בחברה הישראלית וידרדר רבים אל מתחת לקו העוני. לאחר מיפוי חוק התקציב וחוק ההסדרים, וסימון הסעיפים שקבלתם משמעה פגיעה בזכויות יסוד, פעלה האגודה אל מול קובעי המדיניות במטרה לשכנעם לפעול לביטול הסעיפים הפוגעניים.
אלו הנושאים המרכזיים בהם פעלה האגודה:


הקיצוץ בקצבאות הילדים
באגודה לזכויות האזרח מזהירים כי הקיצוץ הדרסטי בקצבאות הילדים הוא מזיק ושרירותי, וקוראים להימנע מכל פגיעה בקצבאות עד לכינונו של מנגנון מקצועי לבחינת מערך התמיכה הסוציאלית בישראל. את בחינת מערך התמיכה יש לעשות במסגרת חקיקה נפרדת שאינה כרוכה בתקציב המדינה. ממשלות ישראל לדורותיהן התייחסו לקצבת הילדים כאל אמצעי לקידום מטרות שונות, פוליטיות וכלכליות, באופן שאינו קשור למטרתן – תמיכה בילדים. במהלך השנים עברו קצבאות הילדים כ-13 שינויים מהותיים, שכתוצאה מהם גובה הקצבה אינו נקבע על בסיס ענייני כלשהו. גם הכוונה לקיצוץ הנוכחי, שעיקרו הורדה דרסטית של גובה הקצבה ל-140 ש"ח לכל ילד, הוא שרירותי לחלוטין ואינו מבוסס על פרמטרים כלשהם, למעט היותה של הקצבה מקור תקציבי לצמצום הגרעון של מדינת ישראל. לעמדה המלאה


הפרת ההתחייבות למתן טיפולי שיניים לילדים בגילאים 12-14
הצעד ההיסטורי והחשוב שקידמה הממשלה הקודמת, למתן שירותי בריאות שיניים ציבוריים, צפוי להיעצר, כאשר התחייבות להספקת השירות גם לבני 14-12 תופר בתקציב הנוכחי, ולא ברור מתי, אם בכלל, יורחבו שירותי בריאות השן הציבוריים לאוכלוסיות נוספות, דוגמת קשישים. הקפאת הרחבת שירות חיוני זה מקוממת שכן עלותה קטנה מאד יחסית לתקציב הבריאות (כ-0.3%, 3 פרומיל), ומשמעה הפסקת אחת הרפורמות החשובות מנקודת מבט של צדק חברתי שנעשו במערכת הבריאות בשנים האחרונות, תיקון שנשמט עוד במועד חקיקת חוק בריאות ממלכתי. מדובר על הפרה בוטה של הסכם שחתמו שרי האוצר והבריאות הקודמים, והפרת ההבטחה לציבור. הניסיון מוכיח כי עצירת הרחבה של רפורמה כזו עלולה לעצור אותה באופן מוחלט, דבר שיהיה בכייה לדורות. נערים ונערות בגיל הקריטי שבין 12 ל-18 לא יקבלו טיפול ויהפכו לאזרחים בוגרים הסובלים ממחלות דנטליות אשר משפיעות על מצבם הגופני וגוררות סיבוכים נוספים.


החזרת תכנית ויסקונסין
אחת הבעיות החמורות בתכנית ויסקונסין כפי שהובאה בחוק ההסדרים היתה הסמכויות הרבות שניתנו למפעילי התכנית, גורמים פרטיים. לאחר מאבק עיקש של האגודה, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם ועמותת סנגור קהילתי, הצליחו הארגונים לשכנע את חברי הכנסת, והתקבלה ההחלטה על הכפפת תוכנית ויסקונסין לשירות התעסוקה. הארגונים מברכים, כמובן, על החלטה זו, אך מדגישים כי נדרשת עוד שורה ארוכה של שינויים על-מנת להבטיח שמירה על זכויותיהם של דורשי העבודה:

  • ראשית, יש לוודא כי לא רק הפיקוח על התוכנית יינתן לשירות התעסוקה, אלא יושארו בידיו הסמכויות השלטוניות ביחס למשתתפים, ובהן מיון המשתתפים המתאימים לתוכנית; הפניית המשתתפים לעבודה; קביעת התוכנית האישית של המשתתפים; החלטה בלעדית בדבר שלילת גמלת הבטחת הכנסה ועוד.
  • יש לקבוע כעקרון את העדפת ההכשרה המקצועית על פני שליחה לעבודה שאין בה שכר מספק ואופק תעסוקתי;
  • יש לבטל את הקביעה השרירותית של תכנית אישית בת 30-35 שעות שבועיות ולוודא שהתוכנית האישית מותאמת למאפיינים התרבותיים והחברתיים של המשתתפים;
  • יש לקבוע את הזכות של כל משתתף לשירותים תומכי עבודה;
  • יש להבטיח כי מי שאינו מתאים לתוכנית יקבל פטור "אי מסוגלות תעסוקתית" מראש ולצמיתות;
  • יש לבטל את האפשרות לחייב את המשתתפים לעבודה בחינם תחת הכותרת של "שירות בקהילה";
  • יש לכלול בהצעת החוק את נוסחת התגמול, על מנת להבטיח שמודל התגמול הפוגעני לא יחזור עצמו;
  • יש לפתוח את התוכנית לתחרות כך שלתאגידים הפרטיים או לעמותות המבצעות את התוכנית לא יהיה מונופול באזור הגיאוגרפי בו יפעלו;
  • יש לקבוע שיתוף הציבור בתהליכי המכרז ובתהליכי הפיקוח של התכנית".
 למאמר של עו"ד טלי ניר   
עוד על תכנית ויסקונסין באתר האגודה


השפעות מגדריות של התקציב
נשים בישראל מהוות למעלה מ-60% ממקבלי קצבאות הבטחת ההכנסה, הן מרוויחות כשני שלישים ביחס לשכר הגברים, מהוות רוב בקרב האנשים החיים בעוני ובקרב המובטלים, ומהוות למעלה מ-70% ממקבלי קצבת הסיעוד. באגודה מציינים כי בתקציב הנוכחי, ובתקציבי מדינת ישראל בכלל, אין התייחסות מגדרית מובנית. שילוב של פרספקטיבה מגדרית בתקציב יוכל לאפשר התמודדות מכוונת עם הפערים המגדריים ובקרה על האופן שבו התקציב משפיע על קידום שוויון בין המינים.ניתוח של תקציב המדינה מזווית מגדרית, המתמקד בנושאים שבטיפול האגודה.