האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע זכויות האדם

חמישי, 1.12.2011
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? הירשמו כאן


שבוע זכויות האדם בכנסת
ב- 10 לדצמבר יצוין בכל העולם יום זכויות האדם הבינלאומי. ביום זה קיבלה עצרת האומות המאוחדות את ההכרזה האוניברסאלית בדבר זכויות האדם, על רקע זוועות מלחמת העולם השנייה.

סביב יום זה, מציינת האגודה לזכויות האזרח בישראל מזה שנים את שבוע זכויות האדם בישראל, ומקיימת פעילות הסברתית רחבה על מנת להדגיש את חשיבות השמירה וההגנה על זכויות האדם. (לאירועי שבוע זכויות האדם)

גם בכנסת הפך ציון שבוע זכויות האזרח למסורת והוא יצויין השנה ביום 6.12.2011 במליאה יצויין היום בדיון מיוחד באמצעות הצעות לסדר שיוגשו ע"י הסיעות, וכן ע"י העלאה לקריאה טרומית של הצעות חוק שעניינן זכויות אדם. בנוסף מקיימת האגודה בשיתוף עם זהבה גלאון כנס לכבוד יום זכויות האדם, ויוזמת דיונים בנושאי זכויות אדם בוועדות הכנסת השונות .

האגודה לזכויות האזרח רואה חשיבות גדולה ביותר בהשתתפות כל סיעות הכנסת בפעילויות השונות ביום האמור, וזאת נוכח המסר החשוב המועבר בדרך זו לכלל הציבור בישראל, לפיו זכויות אדם – הכוללות זכויות עובדים, הזכות לקיום בכבוד, הגנה על זכויות של קבוצות מיעוט, מניעת אפליה ואי- שוויון של קבוצות שונות בחברה ועוד – הן עניין הנוגע לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל, על כל חלקיה והמגוון שלה, ללא הבדל לאום, דת, מין, מוצא או מעמד חברתי-כלכלי .
 
בהמשך מובאים פרטי הדיונים והכנס.
 


החזקת נשק על ידי מאבטחים מחוץ לשעות העבודה
דיון לציון יום זכויות האדם הבינלאומי
הועדה לקידום מעמד האישה | יום שני, 5.12.2011 | 10:30 |  דיון

עמדת האגודה: נושא המקודם ע"י קבוצה של ארגוני נשים (וביניהם האגודה לזכויות האזרח. סעיף 10ג לחוק כלי הירייה תש"ט – 1949 קובע כי תעודת הרשאה לנשיאת נשק שהוצאה על ידי חברת שמירה לשומר תוגבל לאזור שבו מועסק השומר. דהיינו, השומר אינו מורשה על פי החוק לשאת עימו את הנשק מחוץ לאזור העסקתו בסיום המשמרת. בנוסף קבע האגף לרישוי כלי ירייה כי: "הנשק יימסר לצורך תפקיד בלבד, הנשק יימסר בתחילתה של המשמרת ויילקח בסיומה". למרות הוראתו הברורה של החוק, הוא אינו מיושם בפועל. נתונים שנאספו על ידי הארגונים מלמדים כי קיימת תופעה מתמשכת של מקרי רצח המבוצעים על ידי מאבטחים, בנשק שקיבלו ממקום עבודתם, לאחר שעות העבודה.
את כל מקרי הרצח הללו, או את רובם, ניתן היה למנוע אילו חברות האבטחה היו מחויבות לפעול כמצוות החוק, ללא סיכומים צדדיים והקלות, העולות בחיי אדם. הארגונים מקדמים את הדרישה שכלי נשק של חברות אבטחה ייאספו בתום המשמרת ויישארו מחוץ למרחב הביתי. להרחבה
 

שלילת זכויות יסוד מבני אדם באופן קולקטיבי, כדי להפעיל


הצעת חוק למניעת הסתננות
הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/577)
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 5.12.2011 | 11:30| הכנה לקריאה שנייה ושלישית ‏
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי, 7.12.2011 | 09:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית ‏


עמדת האגודה:  מטרתה המוצהרת של הצעת החוק היא הרתעה של פליטים ומבקשי מקלט מלבוא לישראל באמצעות ענישה דרקונית ומעצר של הפליטים ומבקשי המקלט שבישראל. הצעת החוק מגדירה כ"מסתנן" כל מי שנכנס לישראל שלא במעבר גבול, ואינה מבחינה בין מסתננים ביטחוניים, פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה. בין השאר קובעת הצעת החוק, כי מבקשי מקלט וילדיהם יושמו במעצר לתקופה של מינימום שלוש שנים, ובמקרים מסויימים לתקופה בלתי מוגבלת. אם תתקבל הצעת החוק, אפשר יהיה להעמיד לדין פלילי כל מי שמסייע או נותן מחסה לפליטים ומבקשי מקלט, ועונשו יהיה מאסר חמש שנים. מי שמסייע או נותן מחסה שוב – עונשו יהיה חמש עשרה שנות מאסר. הצעת החוק מפרה באופן בוטה את העקרונות הבסיסיים ביותר להגנה על מבקשי מקלט והטיפול בהם. כמו כן היא  ממשיכה במגמה של דה-לגיטימציה לארגוני זכויות אדם, בכך שהיא מפלילה כל סיוע – רפואי, משפטי, הומניטארי – שיינתן למי שהחוק מגדיר אותו
כ"מסתנן".  להרחבה

יוזמות פרטיות לסיוע לזרים בישראל
דיון לציון יום זכויות האדם הבינלאומי
 
הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים | יום שלישי, 6.12.2011 | 10:30| דיון‏

עמדת האגודה:  בישראל פועלות היום מספר לא מבוטל של יוזמות פרטיות - גופים ואנשים - השמים להם למטרה לסייע לפליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה בישראל עם הקשיים  הפיסיים, החברתיים, הכלכליים והנפשיים איתם הם מתמודדים. הדיון הוא דיון חגיגי במטרה לשמוע על יוזמות אלו ולהוכיר את פועלם של הלוקחים בהן חלק.

שימוש במצלמות מעקב במרחב הציבורי
דיון לציון יום זכויות האדם הבינלאומי
 
ועדת המדע והטכנולוגיה | יום שלישי, 6.12.2011 | 10:30| דיון‏

עמדת האגודה:  בשנים האחרונות יותר ויותר חברות פרטיות ורשויות מקומיות מחליטות על דעת עצמן לצלם ולתעד את המרחב הציבורי. אותו תיעוד יוצר מאגרי מידע גדולים אשר נעדרים פיקוח על ידי הרשויות ואשר משמשים לעיתים לא למטרות להן הן נאספו. השימושים שנעשים בצילומים נעים בין שיטור עירוני לשמירה על מקומות קדושים. אלא, שבציבור עולות תהיות רבות לגבי סוגיה זו, החל משאלות הלכתיות ושאלות של צניעות, צנעת הפרט ושמירה על כבוד האדם.

הדיון יעסוק בסוגיית התיעוד והמעקב במרחב הציבורי וייבחן האם ניתן להוציא הנחיות אשר יאזנו בין הזכות לפרטיות לבין שמירה על הסדר הציבורי, לרבות קביעה על חובות להגנה על המידע, שימוש במידע לצרכים שהוא לא נמסר להם וכן חובות על מחזיק המידע לדיווח. ההתפתחות הטכנולוגית שמאפשרת את השינויים ואת הפגיעות בזכויות היסוד אינה מהווה תחליף לדיון ציבורי ולהכרעה חברתית בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגיות, ולהסדרה נורמטיבית שתאזן בין התועלות שניתן להפיק מהטכנולוגיה לבין צמצום הפגיעה שהיא מסבה לזכויות אדם.

 


פעילותן של חברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות 
דיון לציון יום זכויות האדם הבינלאומי
 
ועדת  הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 6.12.2011 | 10:30| דיון‏

עמדת האגודה:  זה שנים רבות שסמכויות גביית החובות הנתונות לרשויות המקומיות בחוק הופרטו לידי חברות פרטיות הפועלות למטרות רווח. למרות הפגיעה הטמונה בשימוש בסמכויות הגבייה בזכויות יסוד, העברת סמכויות הגבייה של הרשויות המקומיות לידי חברות למטרות רווח נעשית זה שנים רבות ללא כל הסמכה בחוק, ללא נהלים מסודרים ואחידים ובלא פיקוח ראוי. סמכויות אלה כוללות שימוש במגוון רחב של אמצעים פוגעניים לצורך גביית חובות עבור הרשויות המקומיות ובין היתר, כניסה לבתי חייבים ואף שימוש בכוח לצורך פריצה לבתים ועיקול רכוש מחייבים. מדיווחים בתקשורת עולה, כי חברות הגבייה הפרטיות פועלות פעמים רבות בשיטות המזכירות ארגוני פשיעה באמצעות איומים וסחיטה כלפי חייבים. מדובר בהפרטה אסורה של סמכויות שלטוניות ובפעולה בחוסר סמכות וללא הסדרה בחוק. להרחבה


כנס בנושא חוק יסוד זכויות חברתיות: צדק חברתי בכנסת? 
כנס לציון יום זכויות האדם הבינלאומי
 
|יום שלישי, 6.12.2011 | 12:30 | כנס
הכנס נערך על ידי האגודה לזכויות האזרח בשיתוף ח"כ זהבה גלאון ובהשתתפות יו"ר הכנסת רובי ריבלין, חברי כנסת מכל סיעות הבית, והגב' איילה פרוקצ'יה, שופטת בימ"ש העליון (בדימוס).
בכנס יובאו על ידי המשתתפים עמדותים המגוונות לגבי הצורך והתועלת שבחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות בישראל.

בימים אלו  הונחה על ידי חברי כנסת ממגוון סיעות הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות שנכתבה על ידי האגודה לזכויות האזרח. לעמדתנו חקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות היא אחת התוצאות המתבקשות ביותר של המחאה החברתית. והתמיכה הרחבה בחוק יסוד בקרב הציבור, נותנת תקווה לכך שהמחוקקים יפעלו בהתאם לדרישות בוחריהם וזכויות בסיסיות כמו הזכות לבריאות, לדיור נאות ולביטחון תזונתי יקבלו סוף סוף את המעמד החוקתי המגיע להן. להרחבה

לתמיכה בהצעה ולהמשך הלחץ על חברי הכנסת עשו לנו לייק בפייסבוק בעמוד: חותמים על חוק יסוד: זכויות חברתיות  facebook.com/socialrights.law

* לצערנו, הכנס מלא, ולא ניתן להרשם עוד
 


קליטת מורים ערביים בבתי ספר יהודיים  עם מחסור במורים 
דיון לציון יום זכויות האדם הבינלאומי
 
ועדת החקירה בנושא שילוב ערבים בשירות הציבורי | יום שלישי, 6.12.2011 | 14:00| דיון‏

עמדת האגודה:  כיום יש למעלה מ-10,000 מורים ערבים שממתינים להיות משובצים במערכת החינוך. עלו בעבר הצעות שונות לשילוב מורים ערבים במערכת החינוך העברית, במיוחד במקומות שבהם יש מחסור במורים. הדיון ייבחן מה עושה המדינה בתחום, מהם החסמים בפני השיבוץ של מורים ערביים במערכת החינוך, ולבחון פתרונות אפשריים וישימים לבעיה. דיון מבקש חהדגיש  הן את החשיבות שבשילוב המורים הערבים במסגרות החינוך היהודיות מסיבות הקשורות לחברה הערבית, למצוקת האבטלה, וכיו"ב, והן את האספקטים של פתיחות וסובלנות כמטרה נלווית, וחשובה לא פחות לשילוב זה. השילוב של מורים ערבים בבתי ספר יהודיים יש בכוחו להפחית סטריאוטיפים ודעות קדומות בקרב שתי החברות. השתלבותם של המורים הערבים בבתי הספר גם יכולה להעשיר את צוות המורים ועשויה לעורר גם בו תהליך של פתיחות יתרה לאחר ולשונה ועניין בחברה הערבית ותרבותה.