האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 19.01.2012
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter


 
העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? הירשמו כאן

 


שיניים
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – רפואת שיניים לאנשים בגיל 65 ואילך), התשע"א-2011
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 22.1.2012 | הצבעה
הצבעה בקריאה טרומית במליאה | יום רביעי, 25.1.2012 | הצבעה

עמדת האגודה: יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ח"כ חיים כץ, ו-57 ח"כים נוספים, הניחו הצעת חוק שעניינה הכנסת טיפולי שיניים לקשישים (מגיל 65 ומעלה) לסל הבריאות. תוכן ההצעה גובש במהלך עבודה בת למעלה משנתיים של הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית (המונה את הארגונים: האגודה לזכויות האזרח, ארגון ההורים ארצי, איגוד השיננות הישראלי, יסו"ד – ישראל סוציאל-דמוקרטית, כן לזקן, מרכז אדוה, סנגור קהילתי, עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל, צרכני בריאות ישראל, רופאים לזכויות אדם, שתי"ל – הנחייה וייעוץ). הצ"ח כוללת סל טיפולים שמוצע שייכלל בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. הסל הוכן בהתייעצות וסיוע מומחי בריאות השן בהדסה ובמשרד הבריאות. כפי שמוצע, הפתרונות לבעיות השיניים של הקשישים צריכים להתייחס הן למניעה והן לטיפול; וכן שינתנו פיתרונות הן לקשישים הנמצאים במסגרות ממוסדות לצד הקשישים הנמצאים בקהילה. עלות הספקת שירותי שיניים לקשישים מוערכת על ידי משרד הבריאות בכ-160 מיליון ש"ח בשנה, לפיכך, הצעת החוק מציעה להעלות את מס הבריאות ב- 0.05% בלבד. הצ"ח מציעה שירות ציבורי ואוניברסאלי, שהוא דרך המלך במתן שירותי בריאות בישראל. הדבר נכון לגבי כל שירותי הבריאות בישראל, ואנו סבורים כי הדבר נכון גם לגבי רפואת שיניים.הצעת החוק לתעלה להצבעה טרומית במליאה ביום רביעי 25 בינואר 2012להרחבה

לחוברת עדויות של קשישים על המצב הרפואי הקשה של שינייהם וכיצד הדבר משפיע על חייהם


חיתמו על העצומה למען החוק


מתן מעמד לילדי עובדים זרים
יישום החלטת ממשלה מס'' 2183 בעניין ילדי עובדים זרים

הוועדת המיוחדת לטיפול בבעית העובדים הזרים | יום שני, 23.1.2012 | 11:00| דיון

עמדת האגודה: בחודש אוגוסט 2010  פרסמה הממשלה החלטה על הסדר מפורט המאפשר תחת תנאים מתן מעמד לילדי מהגרים ובני משפחותיהם. הבקשות הוגשו כבר באותו החודש. החלטת הממשלה האמורה באה על מנת לפתור את מצוקתם של מאות ילדים חסרי מעמד, שישראל היא ביתם, ושחרב הגירוש מתנופפת מעל ראשם כל העת. ילדים אלה מתחנכים במערכת החינוך הישראלית, עברית היא שפתם, ורובם אינו מכיר מדינה אחרת. הקריטריונים המהותיים, שנקבעו בהחלטת הממשלה, מותירים ילדים רבים מחוץ למעגל הזכאים לקבלת מעמד, ויש להצר על כך שהממשלה בחרה ליתן מענה חלקי בלבד לבעיה ההומניטארית הקשה שמעלה עניינה של כל קבוצת הילדים הרלוונטיים. ואכן, למרבה הצער, חלק מהבקשות שהוגשו נדחו על הסף משום שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו. אולם, גם לגבי אותם הילדים העומדים בתנאיה המהותיים של ההחלטה, כשנה וחצי לאחר הגשת הבקשות, לא נתקבלו החלטות. להרחבה

יבוש והפרטת השירותים לשילוב אוכלוסיות בשוק העבודה
פיתוח תוכניות לשילוב אוכלוסיות בשוק העבודה - דיון בהשתתפות שר התעשייה המסחר והתעסוקה שלום שמחון
ועדת הכספים | יום רביעי, 25.1.2012 | 09:15 | דיון

עמדת האגודה:  לאחרונה החליט משרד התמ"ת להקים בשיתוף עם ארגון הג'וינט 22 מרכזי תעסוקה פרטיים בישובים הערבים, במטרה לעודד תעסוקה בקרב הציבור הערבי. המרכזים יוקמו בהשקעה של 105 מליון שקלים, המהווים כמחצית מתקציב שרות התעסוקה כיום, והם אמורים לספק שירותים המקבילים לאלה שנותן כיום שירות התעסוקה: סיוע באיתור מקומות עבודה, הכנה והכשרה לעולם העבודה, סיוע בתחום היזמות, הפנייה לתוכניות הכשרה, ייזום והפעלת תוכניות הכשרה, קידום עובדים, פיתוח קשרי מעסיקים ועוד. האגודה לזכויות האזרח מברכת על היוזמה להקצות משאבים להתמודדות עם החסמים לתעסוקה בקרב האוכלוסיה הערבית, שהיא קריטית למימוש זכויות האדם של הציבור הערבי, אך מבקשת להתריע כי האופן שבו נעשה הדבר יגרום לפגיעה קשה נוספת בשירות התעסוקה ובציבור הנזקק לשירותיו.

יש לזכור כי החלטה זו באה על רקע ייבושו התקציבי המתמשך של שירות התעסוקה: מנתונים שהגיעו לידי האגודה עולה כי משנות התשעים חל פיחות של יותר מ-50% בהשקעת המדינה בדורשי העבודה באמצעות שירות התעסוקה. הקיצוצים התקציביים העמוקים הביאו לכך שכיום, חרף הביקוש הגבוה מצד דורשי העבודה, רק כ-10% מכלל דורשי העבודה מקבלים שירותים תומכי השמה בשירות התעסוקה. לעמדת האגודה על הממשלה לפעול באופן מיידי  להעברת כספים לידי שירות התעסוקה, פיתוח תכניות לשילוב אמיתי בשוק העבודה ולהפסיק את ייבוש השירות והפרטתו.  להרחבה