Copy
 
לוגו האגודה לזכויות האזרח
29.12.2016

 
עזרו לנו להמשיך ולשנות גם בשנה הבאה!
 

 
ברוכה הבאה 2017. מצטרפים לשינוי?
חברות וחברים יקרים,


שנה לא קלה עברה עלינו באגודה, ועל ארגוני זכויות האדם בכלל, לנוכח הגאות ביוזמות הפוליטיות לפגוע בכל מי שמעזים למתוח ביקורת על השלטון. גם בימים הקשים האלה המשכנו בעבודה במלוא המרץ, והייתה לנו שנה של פעילות ענפה, שבצידה הישגים מעוררי התרגשות והשראה.

 

ניהלנו 65 הליכים משפטיים
השתתפנו ב-118 דיונים בכנסת
רשמנו כ-700 הופעות בתקשורת, מהן כ-20% בערבית
צירפנו כמעט 40,000 אוהדים לדפי הפייסבוק שלנו בעברית, בערבית ובאנגלית
שלחנו ידיעונים לכ-20,000 מנויים
הפצנו את הכרזה השנתית לציון יום זכויות האדם הבינאומי לכ-6,000 מוסדות חינוך
העברנו סדנאות והכשרות לכ-1,600 מרצות/ים, סטודנטיות/ים, נשות ואנשי חינוך
ונתנו ייעוץ ומידע על זכויות לכ-3,100 פונות ופונים.

לא מדובר רק במספרים מרשימים, אלא בפעילויות שהניבו הצלחות רבות. הנה עשר מהן:
  • המשטרה ביטלה תנאים בלתי חוקיים ברישיונות הפגנה, בין היתר כאלה שהטילו על מארגני הפגנות אחריות פלילית בשל התנהגות של משתתפי ההפגנה.

  • הממשלה השאירה תרופות מאריכות חיים בסל התרופות, לא אפשרה להכניסן לביטוחים המשלימים, ואף הגדילה את תקצובו של סל התרופות.

  • הוכנסו שינויים משמעותיים בהצעת חוק הרשות להתחדשות עירונית, לטובת התחדשות עירונית חברתית יותר ומניעת דחיקה של דיירים מבתיהם במתחמי פינוי-בינוי.

  • עיריית נצרת עילית חויבה לשקול מחדש את עמדתה בעניין הקמת בית ספר ערבי ראשון בעיר.

  • היועץ המשפטי לממשלה ביטל פעולות צנזורה של שרת התרבות, כגון ניסיונות לבטל הופעות או איומים לשלול תקציבים ממוסדות תרבות בשל תכנים "לא פטריוטים".

  • רשות מקרקעי ישראל הטילה קנס בסך 323 אלף ש"ח על חברת "באמונה", בשל סרטון שיווקי שהציג מזרחים באופן פוגעני ונלעג.

  • הממשלה קיבלה החלטה המכירה בכפר ואדי אלנעם ומאפשרת את תחילת תכנונו.

  • בוטלה הסמכות בתקנות ההגנה, 1945 לסגור עיתון, ומשרד הפנים פרסם תזכיר חוק לביטול פקודת העיתונות, המחייבת קבלת רישיון להוצאת עיתון.

  • ספק המזון בחדרי האוכל ב"חולות" הוחלף, והשוהים במתקן מדווחים על שביעות רצון מאיכות המזון.

  • שודרגו והורחבו שניים מארבעת קווי המים הקיימים בשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לחומה.

בימים אלה של חנוכה אנחנו שרים "כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן". אנו זקוקים לכל עזרה שלכם כדי שנוכל להמשיך לחזק את האור בחברה בישראל גם בשנה הבאה!

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
עזרו לנו להמשיך ולשנות גם בשנה הבאה!
 

 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew