Copy
 
6.4.2017
 
חברות יקרות וחברים יקרים,

אנו נוהגים לכנות את חג הפסח חג האביב והחירות. הטבע תמיד נאמן לעצמו, האביב הוא אכן חגיגי, מלבלב ומשיב נפש, אך בימים אלה קשה לראות את החג כסמל לחירות, שכן קשה לחגוג את הפסח באווירה של דיכוי החירות ורדיפת הדבקים בה.  

כמו בסיוט אני עוקב אחר יוזמות חקיקה שכוונתן חיסול חופש הביטוי וחופש התקשורת. השלטון הקיים רומס את השידור הציבורי ומנהל מתקפה חריפה נגד עיתונאים המבקרים את מדיניות הממשלה והעומד בראשה; שלטון זה עוין את חופש הביטוי של אמנים ומנסה להגביל מימון מוסדות תרבות בעלי השקפות פוליטיות שונות משל הממשלה; הוא פוגע בחופש הביטוי באקדמיה באמצעות התוויית קודים שלפיהם מוגדרים גבולות המותר והאסור.

אני רואה שרת משפטים הלהוטה לקעקע את יסודות הדמוקרטיה על-ידי הצרת צעדיו של בית המשפט העליון וצמצום סמכויותיו. לאורך ההיסטוריה הארוכה של העם היהודי, למדנו על בשרנו כי לדיכוי היהודים ולרדיפתם קדמה שלילת חירותו וסתימת פיו של העם המארח אותנו. מזעזע להיווכח שאנו היהודים, ניצולי הדיכוי האנטישמי, זה עידנים רבים, נעשינו אנטישמים כלפי הערבים אזרחי ישראל, המוצגים כאויבים ולא כאזרחים שווי זכויות. ההסתה נגד הערבים שבקרבנו ודיכויים בשטחים הכבושים מתרחשים במקביל לקריסת הדמוקרטיה בקרב היהודים. ארגוני זכויות אדם נרדפים על שום הביקורת נגד מנגנוני השלטון, והפעילים בהם מוקעים כבוגדים, ובפרט אלה המתנגדים לכיבוש. נוהל נלוז של עריכת רשימות שחורות של ארגונים פוליטיים ואנשי ציבור אומץ על ידי שרים בממשלה, המבקשים ליצור מאגר מידע שמבוסס על עמדות פוליטיות, שמזכיר משטרים אפלים. אטימות הלב כלפי זכויות האחר, הנכה, העני, וליבוי שנאה כלפי יריבים מצד אחד ופליטים מצד אחר נמצאים במגמת עלייה, ולמעשה מהווים סכנה של ממש לצביונה הדמוקרטי של המדינה.
 
אף-על-פי-כן, אנו באגודה נחושים לפעול ביתר שאת לשמירה על הערכים ההומניים. פעלנו להגנה על הזכויות החברתיות ובהן מניעת ניתוקי חשמל לאזרחים החיים בעוני ולמבקשי מקלט; נאבקנו למען קידום רפורמה בתחום האשפוז והטיפול הסיעודי, ולצמצום פערים בשירותי בריאות בין מרכז לפריפריה; עתרנו נגד "חוק ההסדרה" המתיר הפקעת אדמות מאלפי פלסטינים, ונגד "חוק ההדחה", שהוא התגלמות עריצות הרוב, לפי שהוא מאפשר לחברי כנסת בעלי דעות חשוכות להדיח בהליך בזק את יריביהם מקרב המיעוט; התנגדנו ל"חוק המואזין" הבוטה וצידדנו בפתרון הבעיה בדרך עדינה יותר. 
 
לא נירתע. נמשיך להגן על המוחלשים, על חופש הביטוי של אמנים, אנשי תקשורת, אנשי אקדמיה, אנשי ציבור וארגונים אזרחיים, כמו גם על חופש המחאה של מי שזכויותיהם נפגעות.

היין שנזכה לטעום ממנו בליל הסדר הקרב יהיה בו לא מעט מרור, אך לא יהיה בזה כדי לרפות את ידינו. נוסיף להיאבק באפליה ובדיכוי שכופים עלינו, ונעשה כל שלאל ידינו כדי שהיין בשנה הבאה יהיה מתוק יותר.
 
כולי תקווה שאנו ושכנינו נזכה לחירות בשנה הבאה.
 
חג אביב שמח לכולנו,
 

סמי מיכאל
נשיא האגודה לזכויות האזרח בישראל
 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2017 ACRIHebrew