כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 9.1.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


איסור השימוש בסמלים ובכינויים נאציים

הצעת חוק איסור השימוש בסמלים וכינויים נאצים, התשע"ג-2013

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 14.1.2014 | קביעת עמדת הממשלה

 
עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת לאסור באופן גורף על שימוש "בלתי הולם" בכינויים וסמלים, הקשורים לנאצים או לשואה, תוך הטלת עונשי מאסר. האגודה מתנגדת להצעת החוק, שכן היא מבקשת להטיל מגבלות חריפות וגורפות על הדיון הציבורי במדינת ישראל, תוך פגיעה קשה בזכות החוקתית לחופש הביטוי.

השואה היא נושא כאוב וקשה מנשוא, ושימוש בלתי רגיש בסמלי השואה אכן עלול לפגוע קשות ברגשותיהם של אנשים רבים. אולם, חופש הביטוי הוא הזכות להגיד דברים קשים, נוקבים ואפילו פוגעים. הוא הזכות לתת ביטוי גס וקיצוני לעמדות, רגשות ומחשבות, והוא כולל גם את הזכות לעשות שימוש רטורי בדימויים קשים ופרובוקטיביים. שאלת הלגיטימיות החברתית של השימוש בסמלי השואה בשיח הפוליטי והציבורי היא שאלה גדולה, שראויה לדיון חופשי במסגרת "שוק הדעות"; היא אינה שאלה, שיש לטפל בה באמצעות החוק הפלילי. להרחבה
 


הוצאת צווי הרחקה מנהליים לפעילי ימין

צווים מינהליים

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום ראשון, 12.1.2014| דיון

 
עמדת האגודה: השימוש בצווי הרחקה מנהליים, לגבי ישראלים ופלסטינים כאחד, הוא פסול. הרחקתו של אדם והגבלת תנועתו בצו מנהלי, ללא משפט ועל בסיס חומר חסוי, מהווה אמצעי אכיפה דרקוני, הפוגע בשורה של זכויות יסוד ובהן: חופש התנועה, הזכות להליך הוגן, חופש העיסוק, הזכות לחירות אישית, כבוד האדם ועוד. השימוש בראיות חסויות פוגע פגיעה קשה גם באינטרס הציבורי לפקח על מעשי השלטון.

על המדינה לפעול בצורה נחרצת נגד מפרי חוק בשטחים בכלל, ונגד פעולות תג מחיר בפרט. אולם ההתמודדות עם תופעות אלו צריכה להיעשות בדרכים המקובלות – באמצעות הליך פלילי על בסיס ראיות גלויות המבססות חשד לביצוע עבירה, תוך כיבוד זכותו של החשוד להליך הוגן, ומתן אפשרות בידו להפריך את הטענות נגדו. להרחבה

 


הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה 

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג-2013 - סעיפים: 28-27, 58 (א) ו(ג), 7-5, 31, 32, 35-37

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום ראשון, 12.1.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית 

 
עמדת האגודה וארגונים עמיתים: בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת החיים של אנשים, על פערים חברתיים, על שוויון ואפליה ועל נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים. בולטת במיוחד בהעדרה הסמכת מוסדות התכנון בנושא דיור בר השגה. באופן זה מבטלת הרפורמה החדשה הישג חשוב ומרכזי שהושג בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 – התחייבות של הממשלה לקדם דיור בר השגה ברפורמה. להרחבה
 

השבוע יידונו בוועדה סעיפים 28-27, 58 (א) ו(ג), 7-5, 32-31, 37-35 והגדרות שונות.
הערות עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון לסעיפים 7-5, 32-31, 37-35
הערות עמותת במקום לסעיפים 28-25
הערות האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום לסעיפים 24, 55 ו-58
 

 

העלאת אחוז החסימה

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון) (הגברת המשילות) של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן; הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 61) (העלאת אחוז החסימה והגברת המשילות), התשע"ג-2013 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום רביעי, 15.1.2014| דיון

 
הצעות החוק, המכונות "חוק המשילות", מבקשות לשנות היבטים שונים הקשורים לבחירות ולתפקוד הממשלה והכנסת. לאחר שנדונו בוועדה כל יתר חלקי "חוק המשילות", יתמקד הדיון בשבוע הבא בהצעה להעלות את אחוז החסימה מ-2% ל-4%.
 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להעלאת אחוז החסימה, שכן היא עלולה לפגוע בייצוג בכנסת של קבוצות מגוונות בישראל, ובראש ובראשונה הציבור הערבי והציבור החרדי. ככל שהממשלה בוחרת לקדם את העלאת אחוז החסימה, עליה לכל הפחות למצוא כלים ודרכים שיבטיחו את הייצוג של קבוצות המיעוט בכנסת, כמו למשל שריון של מקומות לקבוצות מיעוט, או קביעת אחוז חסימה מיוחד לקבוצות מיעוט. דוגמא אחת לכלי מסוג זה היא "החוק הסרבי", שקובע כי מפלגות שיוכרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית כמפלגות מיעוט אתני תהיינה פטורות מאחוז החסימה שנקבע ליתר המפלגות.  להרחבה

 


עוד "תוכנית ויסקונסין"?

תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום רביעי, 15.1.2014 | דיון

 
עמדת האגודה לזכויות האזרח ורבנים לזכויות אדם: מפרסומים בתקשורת נראה כי משרד הכלכלה מקדם תוכנית חדשה הקרויה "מעגלי תעסוקה", שעקרונותיה דומים לעקרונות תכנית ויסקונסין על גלגוליה השונים, וכי היא מקודמת באופן שעוקף את הליכי החקיקה ואת הכנסת. למיטב הבנתנו, משמעותה של התוכנית החדשה היא שוב הפרטה של הטיפול הכולל בדורשי העבודה והשמתם, תוך מתן סמכויות מרחיקות לכת לחברות הפרטיות, באופן שעלול לפגוע בזכויותיהם של דורשי העבודה לעבודה ולאופק תעסוקתי, לקיום בכבוד, לכבוד, לפרטיות ולשוויון.  

התוכנית המוצעת נדמית כפלסטר לפצעים העמוקים של עולם העבודה בישראל, בו יש יותר מדי משרות בשכר שאינו הוגן, עובדים עניים, אי אכיפה של חוקי העבודה וחוסר סיוע למובטלים. כל אלה דורשים טיפול רציני ואמיתי על ידי הממשלה, ולא טיפול שנראה מקומי בלבד וכלאחר יד, כמו התוכנית הזו. להרחבה