Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת on Facebook share on Twitter
 

חמישי, 28.06.2012

לעדכון קבוע, הירשמו כאן


זכות לחיים בכבוד גם לקשישים בישראל - טיפול ואשפוז סיעודי
האגודה לזכויות האזרח כחלק מהקואליציה להכנסת הטיפול והאשפוז הסיעודי לסל הבריאות, ובשיתוף חברי הכנסת יצחק הרצוג וניצן הורוביץ, מארגנים כנס תמיכה ברפורמה בטיפול ובאשפוז הסיעודי של משרד הבריאות. הרפורמה נותנת מענה, גם אם לא מושלם, לכשלים העיקריים של מערך הסיעוד הקיים היום בישראל ויש בה כדי לשפר באופן דרמטי את המצב הנוכחי, אשר מגלם פגיעה מתמשכת באוכלוסיית נזקקי הסיעוד בישראל.
הזמנה לכנס:
 
ח"כ יצחק הרצוג
יו"ר השדולה למען גמלאים
  ח"כ ניצן הורוביץ
יו"ר ועדת עובדים זרים
  בשיתוף עם:  
הקואליציה להכנסת הטיפול והאשפוז הסיעוד לסל הבריאות
מזמינים אתכם לכנס בכנסת בנושא:
 
הרפורמה בטיפול ובאשפוז הסיעודי
ביום ג', יג תמוז התשע"ב, 3 ביולי 2012, בשעה 14:00, חדר ועדת הכנסת
=========================================================
דברי פתיחה: 
  • סגן שר הבריאות – יעקב ליצמן
  • ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג
  • ח"כ ניצן הורוביץ
 
דיון:
  • חיים (ג'ומס) אורון  - ח"כ ויו"ר שדולת הבריאות לשעבר
  • גדעון בן ישראל– יו"ר הסתדרות הגמלאים
  • נתן לבון – יו"ר ארגון כן לזקן
  • עו"ד יפעת סולל – יועמ"ש כן לזקן ונציגת קואליציית הסיעוד
  • עו"ד כרמית שי – מנכ"לית המשפט בשירות הזקנה
  • חברי כנסת
  • בין הדוברים ישולבו עדויות של קשישים ובני משפחותיהם
   
הכנס בהנחיית עו"ד דבי גילד-חיו מהאגודה לזכויות האזרח וקואליציית הסיעוד
 
* הארגונים החברים ב"קואליציה להכנסת האשפוז והטיפול הסיעודי לסל הבריאות": אב"א - איגוד בתי האבות• ארגון גמלאי עיריית ירושלים • ארגון גמלאי אשדוד עצמאי • ברית התארגנויות לעזרה עצמית • האגודה לזכויות האזרח • האגודה לזכויות החולה • המשפט בשירות הזקנה • הסתדרות הגמלאים בישראל • כן לזקן לקידום זכויות הזקנים • עמותת נאמן • עמותת פרקינסון • רופאים לזכויות  אדם • שדולת גמלאים חיפה

להרשמה לכנס
להרחבה בנושא האשפוז והטיפול הסיעוד

 פטירת חקירות ביטחוניות מחובת התיעוד החזותי
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס'' 6) (הארכת תוקף של הוראת השעה לעניין חקירת חשוד בעבירות ביטחון), התשע"ב-2012
וועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי,  03.07.2012 | 09:00:00 | הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה:  הצעת החוק מבקשת להאריך בשנתיים נוספות את הוראת השעה הפוטרת את המשטרה מחובת התיעוד החזותי של חקירות ביטחוניות, הקבועה בחוק סדר הדין הפלילי. החובה לתעד חזותית חקירות בעבֵרות חמורות היא כלי חיוני המאפשר פיקוח הולם על אופן התנהלותן של חקירות. כלי זה חשוב הן כדי למנוע שימוש בעינויים ובאמצעי חקירה פסולים, והן כדי להבטיח שכאשר חשוד מודה במיוחס לו, בית המשפט יוכל לבחון את נסיבות מתן ההודאה. הניסיון בעולם – וגם בישראל – מוכיח, שחקירה מלחיצה עלולה להביא חשוד להודות בדברים שלא ביצע.

דווקא בעבֵרות ביטחון קיימת חשיבות מיוחדת לתיעוד מלא של החקירות. זאת, הן בשל החשש המוגבר שדווקא בחקירות אלה ייעשה שימוש בלחץ פסול, והן בשל הסמכויות האחרות – כגון הסמכות למנוע מחשוד להיפגש עם עורך דין לתקופה ממושכת – המופעלות פעמים רבות והמונעות פיקוח חיצוני מינימלי עליהן. ההוראה המאפשרת ניהול חקירות ביטחון ללא תיעוד חזותי פוגעת באופן קשה בשורה ארוכה של זכויות יסוד חוקתיות של החשוד: בזכותו לכבוד, בזכותו לשלמות הגוף, בזכותו להליך הוגן, בזכותו לחירות ובזכותו לשוויון, והיא אף סותרת את חובותיה של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי לפעול למניעת עינויים ולשמור על כבודם של עצורים. להרחבה


זכויות הילד - גם במעצר ומאסר
זכויות קטינים במעצר ובמאסר   
הוועד לזכויות הילד | יום שלישי,  03.07.2012 | 11:00 | דיון

עמדת האגודה: האגודה פועלת להגנה על זכויותיהם של ילדים, תושבי ואזרחי ישראל, ירושלים המזרחית, ילדי השטחים הכבושים וילדי פליטים ומבקשי מקלט, בעת מעצר או מאסר. אנו נתקלים בהפרות קשות ולעיתים שיטתיות של זכויות קטינים על ידי מערכת אכיפת החוק בישראל ובשטחים.
בירושלים המזרחית מתקיימים תדיר מעצרי הילדים בניגוד לחוק: ילדים שלא מלאו להם 12 שנים עוכבו ונלקחו לחקירות אף שהם מתחת לגיל האחריות הפלילית; קטינים הוצאו ממיטותיהם באישון לילה; נעצרו ונאזקו ברחוב לעיני כל; נחקרו ברכבי המשטרה בדרכם לתחנות המשטרה; שוטרים שהשתמשו בחקירתם באלימות ובאיומים; קטינים שנחקרו ללא ליווי הוריהם; הורים שהגיעו ללוות את ילדיהם ונאלצו להמתין שעות רבות בכניסה לתחנה; והורים שגורשו מחדרי החקירות לאחר שהלינו על אופי ודרכי החקירה של ילדיהם.
בשטחים מדי שנה נעצרים כ-700 קטינים, חלקם בני 12. 70% מהקטינים מעידים כי עברו התעללות פיזית במהלך חקירתם. דוח של ה-DCI המתבסס על עדויות של 40 קטינים שניתנו בשבועה: בין יולי לדצמבר 2010 100% מהקטינים שנעצרו נכפתו, 90% מהם היו מכוסי עיניים. 70% מהקטינים העידו כי קיבלו מכות ובעיטות, 55% התלוננו על איומים, ו – 50% התלוננו על הודאה כפויה כתוצאה משימוש החוקרים באמצעים לחץ והפחדה שונים במהלך חקירה. (לדוח המלא)
ילדים פליטים עצורים ב"סהרונים" בקציעות וב"מת"ן" בחדרה. החוק למניעת הסתננות מאפשר להחזיק ילדים עם הוריהם תקופה בת שלוש שנים, וזאת אף שאין כל כוונה לגרשם מישראל בעתיד הנראה לעין. ילדים בלתי מלווים (שנמצאים בישראל בגפם) מוחזקים משך חודשים במעצר עד למציאת מסגרות עבורם, וזאת בהעדר פתרונות ביניים אחרים.
ילדי מהגרי עבודה נעצרים עם אימהותיהם לצורך גירושם מישראל. המעצרים מאופיינים בדפוס חוזר ודורסני: הילדים ואימותיהם נעצרים בחופזה ובבהלה; אבותיהם של הילדים אינם מיודעים; ומופעל על האימהות העצורות לחץ לחתום על הסכמתן לעזוב את ישראל מיד.

לעמדת האגודה, גם אם ההבדלים שבין האוכלוסיות הנדונות רבים, מעמדם ואף החוק החל עליהם שונה - הרי שכאשר מדובר בילדים על כוחות אכיפת החוק לנהוג במשנה של זהירות, על מנת להבטיח כי זכויות הקטינים ישמרו במלואן. החוויה של מאסר ומעצר הנה טראומאטית, בעיקר כאשר מדובר בקטינים, ויש לעשות כל שנדרש כדי להימנע ממנה, וודאי שלא להחמיר עבור הילדים את הסיטואציה הקשה דיה.

להרחבה:
זכותון - מעצר וחקירת קטינים
כך חוקרים קטינים בשטחים
מעצר ילדי מהגרים ותנאי החזקתם
מעצרים וחקירות של ילדים בירושלים המזרחית
קטינים בבתי משפט צבאיים