Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 12.3.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

"חוק קמיניץ" - הגברת הריסות בתים ביישובים הערביים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 109), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי 14.3.2017 בשעה 8:00; יום חמישי 16.3.2017 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית


מטרת התיקונים המוצעים בהצעת החוק היא החמרה של האכיפה והענישה על עבירות בנייה. למימוש מטרה זו מוצע, בין היתר, להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט ואת מעורבותו בהליכי אכיפת עבירות בנייה; להגביר את שיקול הדעת ולהרחיב את הסמכויות של גורמים מנהליים, ובראשם גופי תכנון ואכיפת תכנון ארציים, בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והתמודדות עם בנייה ללא היתר; להחמיר את שיעורי הקנסות ואת תקופות המאסר על עבירות בנייה; ולהרחיב את מעגל הענישה על עבירות אלה. הממשלה מתכוונת לסיים את החקיקה עד סוף המושב ב-23.3.2017, ולפיכך מתקיימים דיונים מרתוניים בהצעת החוק.

עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים): לתיקונים המוצעים יש אמנם השלכות על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, אולם אין להתעלם מהשלכותיהם מרחיקות הלכת על האזרחים הערבים, ואין להתעלם במיוחד מההקשר שבו הם עולים; ההצעה עלתה בעקבות התנגדות של שרים בממשלה להחלטה 922, שעניינה הקצאת תקציבים ממשלתיים לפיתוח היישובים הערביים. השילוב בין שני הדברים – הקצאת התקציבים והגברת ההריסות – מתנה את יישומה המלא של החלטה 922 באכיפה מוגברת, המתעלמת מהנסיבות המיוחדות של החברה הערבית, ממצוקתה התכנונית וממדיניות הממשלה כלפיה.

בנייה ללא היתר ביישובים הערבים אינה מתרחשת בחלל ריק ואינה נעשית מתוך בחירה או רצון להפר את חוקי המדינה או לזלזל בהם. בנייה זו נובעת לרוב מחוסר ברירה ונועדה לספק קורת גג עבור צעירים ומשפחות ערביות, שהממשלה ורשויות התכנון הותירו במשך שנים רבות ללא פתרונות דיור. כך, בנייה זו היא למעשה תולדה של מחדלן התכנוני של הרשויות, אשר מתבטא בין היתר בהעדר תכנון או בתכנון לקוי שאינו עונה על צורכי הדיור הבסיסיים של האזרחים הערבים.

במקום לקדם את "חוק קמיניץ", שמבקש להחריף את מדיניות הריסת הבתים, יש לפתוח במסלול של הידברות עם נציגי הציבור הערבי עד לאישור תכניות מתאר והסדרת מתווה לבנייה חוקית בישובים הערביים, כולל מתן אפשרות להסדרת בניה קיימת. להרחבה
 

 

הדחת חבר הכנסת באסל גטאס

בקשה להפסקת חברותו בכנסת של חה"כ באסל גטאס, לפי סעיף 42א(ג) לחוק יסוד: הכנסת

ועדת הכנסת |  יום שלישי 14.3.2017 בשעה 10:00 | דיון בבקשה להדחה
 
עמדת האגודה: לאחרונה אישרה הכנסת את "חוק ההדחה", המאפשר לחברי הכנסת לקיים הליך הדחה של חבר כנסת מכהן. האגודה התנגדה לקידום החוק, ואף הגישה עתירה לבג"ץ לביטולו. בעתירה טענו כי אין זה חוקתי שחברי הכנסת ידיחו בהליך פוליטי חבר כנסת מכהן, שכן הדבר נוגד זכויות יסוד רבות, ובהן החופש לבחור ולהיבחר וחופש הביטוי. עוד טענה האגודה, כי בחוק הישראלי קיים הליך הדחה לחבר כנסת כאשר הוא מורשע בהליך פלילי, וכן הליכים אתיים למקרים פחותים המצריכים צעדים בתחום האתיקה.

בשל הביקורת הקשה נגד החוק החליטה הכנסת להבטיח שהוא ישמש רק למקרי קיצון, על ידי קביעה שהליך הדחה ייפתח רק בתמיכת 70 ח"כים, עשרה מהם מהאופוזיציה, ויעבור ברוב של 90 חכ"ים בלבד. אלא שמתברר, כפי שטענה האגודה, כי אין במגבלות אלו די. על אף שחלפו רק מספר חודשים מאישור החוק, הוחלט כבר לעשות בו שימוש כדי להדיח את חבר הכנסת גטאס, שעומד לדין בימים אלה על הברחת טלפונים לכלא. הרוב הנדרש לפתיחת ההליך הושג בקלות, והוא מופעל כדי להדיח חבר כנסת שמתנהל נגדו הליך פלילי, שאין כלל צורך לעקפו. האגודה מתנגדת לחוק בכללותו ולהליך הספציפי הננקט נגד חבר כנסת שמתנהל נגדו הליך פלילי. תחת זאת יש לאפשר לרשויות החוק למצות את ההליכים, כאשר אם יורשע יודח מהכנסת ממילא.
 

 

חופש הביטוי באינטרנט 

הצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט |  יום שלישי 14.3.2017 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
הצעת החוק מבקשת להסמיך את בתי המשפט להגביל את הגישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כדי למנוע ביצוע עבירות. הצעת החוק הייתה במקור חלק מהצעת חוק אחרת, שהוגשה בשנת 2014, ושהסדירה גם הגבלת גישה למקומות פיסיים וגם הגבלת גישה לאתרי אינטרנט. ההצעה הקודמת פוצלה – החלק שעסק בהגבלת שימוש במקומות אושר לאחרונה בקריאה שלישית. כעת עומדת לדיון הצעת החוק הנוכחית, שהיא גרסה חדשה של החלק שמסדיר הגבלת גישה לאתר אינטרנט.

עמדת האגודה: הגם שתכלית החוק ראויה – מאבק בעבירות חמורות – היא עלולה לפגוע פגיעה חמורה בחופש הביטוי ובחופש הגישה למידע. הגבלת גישה לאתרי אינטרנט טומנת בחובה סכנה ל"פגיעה היקפית" באתרים אחרים, שלא מתבצעות בהם עבירות. התועלת של הגבלת גישה לאתרי אינטרנט עשויה להיות שולית, מכיוון שאפשר לעקוף את הגבלות הגישה באמצעים פשוטים יחסית, אך הפגיעה בזכויות תהיה קשה ובלתי מידתית. הצעת החוק הנוכחית מרחיבה את העבירות שבגינן אפשר יהיה להגביל גישה לאתר אינטרנט לעומת ההצעה הקודמת, כמו למשל מקרים של מכירת סמים קלים כגון קנביס וחשיש, או חסימה של אתרי אינטרנט "של ארגון טרור". בעיות נוספות בהצעה הן ההסתמכות הרחבה על חומר חסוי ועל ראיות שאינן קבילות, והבעייתיות בניהול הליך משפטי שיהיה ברוב המקרים במעמד צד אחד. הדרך הנכונה להיאבק בביצוע עבירות היא בחקירה, באכיפה, במניעה ובהעמדה לדין של עבריינים, ולא באמצעות צנזורה על האינטרנט. להרחבה
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה