Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 19.2.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשע"ז-2017
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני 20.2.2017 בשעה 9:30 | אישור התקנות


עמדת האגודה (יחד עם ארגונים עמיתים): בדצמבר 2014 אישרה הכנסת בהליך בזק את החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014. מטרת החקיקה הייתה לאשר את המשך הפעלתו של מתקן "חולות" לאחר שבג"ץ פסל את החקיקה שאפשרה זאת בספטמבר 2014. אלא שהצעת החוק שאומצה בחיפזון לא עסקה רק בהפעלתו של מתקן "חולות". היא כללה גם רפורמה בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, ולפיה תוקם קרן להפקדת כספים הקשורים בעבודת "מסתננים". מטרתה של הרפורמה להחמיר את מצבם התעסוקתי של מבקשי מקלט – להקטין מאוד את הכנסתם הדלה (על ידי הפקדת 20% משכרם של העובדים) ולייקר עד מאוד את העסקתם (על ידי הטלת חובה על המעסיקים להפקיד 16% נוספים מעלות שכרם של העובדים). מדובר בהסדר הפרשות חריג בהיקפו: 36% מהשכר יופנה לקרן הפיקדון מדי חודש בחודשו. עוד נקבע, שמן הכספים מנוכים שיעורים ניכרים, ככל ש"המסתנן" אינו יוצא את ישראל במועד בלתי ידוע שייקבע בעתיד. מדובר בניכוי חסר תקדים מהשכר, אשר יותיר את מבקשי המקלט עם שכר עבודה נמוך משכר המינימום, וייפגע באופן דרמטי ביכולתם להתקיים בכבוד לפרק זמן שעלול להיות ממושך ביותר (ושנכון להיום אין כל צפי לסיומו). להרחבה
 

 

פשיטות משטרה על בתי תושבים בירושלים המזרחית

המשטרה פושטת על מאות בתים במזרח ירושלים בניגוד לנהלים

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 20.2.2017 בשעה 9:30 | דיון 
 
עמדת האגודה: מעדויות שנאספו על ידי האגודה עולה, כי במהלך החודש האחרון עברו שוטרים מדלת לדלת בשכונת ראס ח'מיס בירושלים המזרחית, בין השעות 4-1 לפנות בוקר, מצוידים במפות ובתצלומי אוויר של השכונה. השוטרים העירו את הדיירים, ובקשו לקבל את תעודות הזיהוי של כלל דיירי הבית ונתונים נוספים כגון: כמה חדרים יש בבית, מי מתגורר בדירות האחרות בבניין, האם הדירה בבעלות או בשכירות. כל זאת, מבלי להציג צו בית משפט, ללא כל חשד ובלי הסבר. כאשר נשאלו השוטרים לפשר המעשה, הם ענו שמדובר במיפוי ביטחוני. התנהלות דומה נרשמה בחודשים האחרונים גם בשכונות עיסאוויה, א-טור וסוואנה.
 
מדובר בפרקטיקה שלא יכול להיות לה מקום במדינה דמוקרטית. זכויות היסוד הבסיסיות והמובהקות ביותר של אדם לפרטיות, לחירות ולכבוד נרמסות כולן בגסות. נקישה על דלתו של אדם באישון לילה, בזמן שהוא וילדיו ישנים, כשבפתח ממתינים מספר שוטרים, שחלקם אף רעולי פנים, היא פעולה קיצונית ביותר ששמורה, לכל היותר, לעבריינים הקשים והמסוכנים ביותר. אין ספק כי המשטרה נתקלת בירושלים המזרחית באתגרים קשים מאד, אך אין כל דרך להצדיק פעילות פוגענית כל כך שפוגעת בזכויות יסוד, מקעקעת את אמון הציבור במשטרה ומכתימה את שם המשטרה כולה.
 

 

יום המאבק בעוני  

ועדות שונות יום שלישי, 21.2.2017 | דיונים 

 
יום המאבק בעוני מצוין בכנסת מדי שנה ביוזמת הפורום למאבק בעוני, שבו חברה האגודה, בשיתוף עם כמה חברות וחברי כנסת. במהלך היום יתקיימו כנס מרכזי ושלל דיונים בוועדות בנושאים שונים הקשורים לאנשים החיים בעוני. השנה יצוין היום בסימן הקיום בכבוד. 

עמדת האגודה: קביעת סטנדרט של קיום בכבוד – תנאי הכרחי לצמצום העוני 

להלן פרטי הדיונים:
 • ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בשעה 9:30: תקציב פרטני גמיש - הצורך בהתאמה אישית לצרכי הפונים
 • הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בשעה 9:30: חוסר ביטחון רפואי ותזונתי בקרב נשים החיות בעוני
 • ועדת הכספים, בשעה 10:00: הצורך בניתוח תקציב המדינה מנקודת מבט חברתית-כלכלית וביחס לצרכים הספציפיים של אנשים החיים בעוני כאסטרטגיה לצמצום העוני ואי השוויון - הצעתם של חברי הכנסת אלי אלאלוף, אכרם חסון, עאידה תומא-סלימאן, מאיר כהן, אילן גילאון, עבדאללה אבו מערוף
 • ועדת הכלכלה, בשעה 10:00: צמצום הפער הדיגיטלי לקידום אוכלוסיות חלשות
 • הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול, בשעה 10:00: תכניות סיוע לנפגעי סמים ואלכוהול ממעמד סוציו-אקונומי נמוך
 • ועדת החינוך, התרבות והספורט, בשעה 10:30: מועדוניות הרווחה של משרד החינוך, חסמי מערכת החינוך מפני צמצום פערים
 • הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, בשעה 10:30: שקיפות בתוכניות הממשלה לטיפול בעוני: נתונים אודות ההשקעה, המדדים והתוכניות
 • ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בשעה 11:00: טיפול שיניים בקרב אנשים החיים בעוני
 • הוועדה לענייני ביקורת המדינה, בשעה 11:30: פעולות המדינה להגנה על זכויותיהם של עובדים בשכר נמוך – דוח מבקר המדינה65ג - ישיבת מעקב
 • ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, בשעה 12:00: עוני בקרב עולים
 • הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי, בשעה 12:00: בחינת מדיניות הרחקת פעוטות ממעונות יום בשל חובות הורים מאוכלוסיות מוחלשות
 • הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי, בשעה 13:00: אופן מדידת עוני וחיים בכבוד - הצגת מדד העוני של ארגון לתת
 • הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי, בשעה 13:30: יעד לצמצום העוני כחלק בלתי נפרד מצמצום פערים ושוויון חברתי
 

 

חינוך לחיים משותפים 

חינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות - דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה , אלול, התשע"ו, ספטמבר 2016 - ישיבת מעקב

הוועדה לענייני ביקורת המדינה יום שלישי 21.2.2017 בשעה 9:00 | דיון 
 
עמדת האגודה: הגזענות היא תופעה ההולכת ומתרחבת בחברה בישראל, אשר ביטוייה קשים ופוגעניים. התפשטות הגזענות לא רק שפוגעת בכבודם של אנשים רבים מקבוצות אוכלוסייה שונות, אלא מהווה סכנה למרחב הדמוקרטי במדינה. גם אם אין לה אחריות בלעדית לנושא, למערכת החינוך תפקיד מרכזי במאבק בגזענות, ועליה להעמיד את הנושא בראש סולם העדיפויות. משרד החינוך הכריז אמנם על תכנית חינוכית חשובה למאבק בגזענות, אך עד כה לא ברור איך היא תיושם בפועל, מה התקציבים העומדים לרשותה ואיך יחולקו.

האגודה קוראת לשר החינוך ליזום מהלך מערכתי מקיף לחינוך לחיים משותפים, וליישמו תוך הקצאת משאבים הולמת. הכנת תכנית פעולה מערכתית ארוכת טווח ומחייבת, בהתאם להמלצות מבקר המדינה, עשויה להיות צעד ראשון בכיוון חיובי. אך ללא הקצאת תקציבים וכוח אדם ייעודי, כפי שהורה המבקר, מאמצים אלה יוותרו ללא תוחלת. על כן דרושה בהקדם התייחסות רצינית למסקנות דוח מבקר המדינה בנושא חינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות, ויישום המלצותיו. להרחבה
 
 

המאגר הביומטרי 

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע התש"ע-2009 | יום שלישי 21.2.2017 בשעה 11:30 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

עמדת האגודה: על פי הצעת החוק יהפוך המאגר הביומטרי הניסיוני למאגר קבוע ומנדטורי, שיכיל נתונים ביומטריים של כל תושבי המדינה. כזכור, בשנת 2013 החל פיילוט שאמור היה לבחון את נחיצות המאגר, לנוכח פגיעתו הקשה בפרטיות ולנוכח הסכנות שטמונות בעצם קיומו. התנועה לזכויות דיגיטליות פרסמה לאחרונה דוח מקיף שכתבו מיטב המומחים בתחום, ושמצביע על הכשלים בניהול הפיילוט ועל מניפולציות שבהן נקטה הרשות לניהול המאגר כדי להשפיע על תוצאות הפיילוט. הכוונה לחייב את כלל התושבים לכלול את נתוניהם במאגר הביומטרי נתקלה בהתנגדות עזה של חברות וחברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית. האגודה לזכויות האזרח מצטרפת לתנועה לזכויות דיגיטליות וקוראת לחברות ולחברי הכנסת לעצור את הביורוקרטים שדוחפים, לעיתים תוך שימוש באמצעים פסולים, להקמת המאגר המסוכן.
  

 

דיור בר השגה

הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי 22.2.2017 בשעה 8:30 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

בחוק הוותמ"ל יש היום חובה לכלול דיור להשכרה בהיקף של 30% מיחידות הדיור, חצי מהן במחיר מופחת, בכל המתחמים המועדפים, כאשר מחובה זו ניתן לחרוג רק במקרים חריגים. הצעת התיקון לחוק מבקשת לאפשר להחריג מחובה זו מתחמים שמתוכננים באמצעות הוותמ"ל אם נבנו בצפון ובדרום. עוד מבקשת ההצעה לקבוע כי אם המתחם ישווק בפרויקט "דיור למשתכן", אחוז הדיור להשכרה יקוצץ בחצי, ל-15% בלבד.
 
עמדת האגודה: האגודה מתנגדת לתיקון לחוק, שיגרום לירידה משמעותית במספר הדירות שמיועדות להשכרה ארוכת טווח ולדיור בר השגה, ויקשה עוד יותר על האפשרות להתגורר במחירים שפויים. התיקון יפגע באוכלוסיות המוחלשות, בתושבי הפריפריה ובמשפחות שלא מסוגלות לרכוש דירה אלא נאלצות לגור בשכירות. הצעת החוק תאפשר לא להקצות כלל דיור להשכרה במתחמי פינוי בינוי שיתוכננו באמצעות הותמ"ל. זאת, למרות שמתחמים אלו מתוכננים במקרים רבים בשכונות ותיקות ובבניינים בהן מתגוררות אוכלוסיות מוחלשות בשכירות, כאשר רבים עושים זאת בזכות סיוע כספי מהמדינה. ללא פתרון של דיור בר השגה, דיירים אלו לא יוכלו לעמוד במחירים המזנקים ויידחקו מהשכונה. לתפיסת האגודה לזכויות האזרח, גם לתושבים בצפון ובדרום מגיע לקבל אפשרות לדיור בר השגה בשכירות.
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה