Copy
 
23.6.2016
 
חברות וחברים יקרים,

בכל דקה בשנת 2015 נאלצו 24 אנשים לברוח מבתיהם והפכו עקורים או פליטים. 1 מתוך 113 בני אדם בעולם הוא עקור או פליט. 51% מן הפליטים בעולם הם ילדים. בשנה האחרונה הגיע מספר האנשים שנמלטו מבתיהם לשיא של 65.3 מיליון בני אדם. את הנתונים הקשים הללו פרסמה השבוע נציבות הפליטים של האו"ם, לציון יום הפליט שחל ב-20.6.
 
ומה אצלנו? רוב הזכאים להגנה בינלאומית בישראל הם ××¨×™×ª×¨×™××™× וסודנים. ×›-40 אלף נותרו מהם, מצטופפים ברובם באזורים מוחלשים שמתקשים להכילם. ישראל מכירה, אמנם, בכך שאסור לגרשם בכפייה לארצותיהם, אבל פועלת בנמרצות, באמצעים רבים ושונים, להמאיס עליהם את חייהם על מנת שיעזבו בעצמם. ארבעה אריתריאים בלבד הוכרו עד היום כפליטים בישראל. אף לא סודני אחד הוכר בישראל כפליט, ובתוך כך פליטי רצח העם בדארפור.
 
מתקן "חולות", שבו דחסו הרשויות מעל ל-3,000 מבקשי מקלט, הוא עדות מצערת במיוחד ליחסה של ישראל למי שזכאים להגנה. המתקן ממוקם רחוק מכל יישוב גדול, באזור קציעות במדבר. למוחזקים אסור לעבוד, ולרובם אין כסף לנסיעות תכופות בתחבורה ציבורית. כתוצאה מכך, רוב השוהים במתקן אינם מתרחקים ממנו, ומבלים בו ובסביבתו את רוב תקופת שהותם.
 
בשבועות האחרונים הגשנו, יחד עם ארגונים עמיתים, שורה של עתירות לבג"×¥, ×”קוראות למדינה לטפל בליקויים החמורים בתנאים ב"חולות": הצפיפות המרובה בחדרים; האיסור על הכנסת ציוד אישי; הציוד הבלתי מספק שניתן ×¢"×™ שב"ס; ×”יעדר פעילויות חינוך ופנאי; היעדרם של מחשבים; והשירות המחפיר של רשות האוכלוסין וההגירה במתקן. הליכים אלה מתווספים לעתירה שהגשנו לפני כשנה בעניין האיסור על הכנסת מזון למתקן - ××™×¡×•×¨ שמקשה על השוהים במיוחד בימים אלה, בחודש הרמדאן.
 
את המשאבים שמושקעים בכליאה אפשר היה להשקיע בפתרונות שייטיבו הן עם מבקשי המקלט והן עם אזרחי ישראל. למשל, לעודד את מבקשי המקלט לעבוד במקומות שבהם יש מחסור בידיים עובדות; להעניק תמריצים למעסיקים שיקלטו אותם במקומות שונים; ולספק להם נגישות לשירותי בריאות, רווחה וחינוך ברחבי הארץ. במקביל יש להשקיע בשיפור השירותים, התשתיות והביטחון האישי בשכונות דרום תל אביב.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew