Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 11.12.2016
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 


ביום שלישי הקרוב, 13.12.2016, יצוין בכנסת יום זכויות האדם הבינלאומי, בדיונים מיוחדים בוועדות ובכנס בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח.

לתיאום כניסה לדיונים יש לפנות במייל לוועדה הרלבנטית – פרטי הקשר של כל הוועדות כאן.

להרשמה לכנס יש לשלוח שם, שם משפחה ומספר ת.ז. ל-debbie@acri.org.il.שימו לב שההרשמה לכנס מאפשרת כניסה לכנס בלבד – כדי להירשם לוועדות יש לפנות אליהן ישירות.
 

 

תקציב חברתי?כנס מרכזי: "תקציב 2018-2017 – האם הוא חברתי?"

יום שלישי 13.12.2016, בשעות 15:00-13:00, באולם "שפרינצק" בכנסת

 
את הכנס מובילים ח"כ אילן גילאון, ח"כ יגאל גואטה וח"כ אוסמה סעדי, בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח.

בכנס ישתתפו:
* פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
* פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה
* פרופ' נתן זוסמן, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל
* פרופ' יוסי זעירא, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

נציגי ארגוני החברה האזרחית:
* עו"ד שרון אברהם-ויס, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח – על זכויות אדם וקיום בכבוד
* עו"ד ענת טהון, מנכ"לית איתך-מעכי – על זכויות נשים
* מר אבי דבוש, תנועת הפריפריות – על צמצום פערים ושוויון בפריפריה
* עו"ס ארנה עמוס, הקואליציה להעסקה ישירה – על עובדי קבלן
* מר פקדו גדמו, מנכ"ל טנא בריאות – על פערים ואי שוויון בבריאות
* עו"ד ג'מילה הרדל-ואכים, מנכ"ל עמותת אזרחים למען הסביבה – על איכות הסביבה ובריאות
* ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"ל שותף יוזמות קרן אברהם – על המיעוט הערבי

להרשמה לכנס יש לשלוח שם, שם משפחה ומספר ת.ז. ל-debbie@acri.org.il
 

 

זכויות הורים בהליכי הוצאת ילדים מהבית 

ייצוג משפטי להורים בהליכי הוצאת ילדים ממשמורתם - במסגרת היום הבינלאומי לזכויות האדם
הוועדה המיוחדת לזכויות הילד | יום שלישי 13.12.2016 בשעה 9:30 | דיון 


עמדת האגודה: ההליכים בבית המשפט לנוער נוגעים בדיני נפשות של אוכלוסיות פגיעות ומודרות, והם בעלי השלכות ארוכות טווח והרות גורל על המשפחה - הורים וילדים גם יחד. להורים לילדים שעניינם מגיע לדיונים בבתי משפט לנוער, אין את הכלים המקצועיים להתמודד עם הליכים אלו – אין להם ידע בדבר ההליך המשפטי ותוצאותיו האפשריות ואין להם יכולת כלכלית לקבל יעוץ וייצוג משפטי פרטי. במקרים בהם הופעל צו חירום מכוח חוק הנוער, אין להם את הזמן על מנת להיערך לדיון, לקבל ייעוץ משפטי לקראתו ולהגיע לדיון כשהם מיוצגים על ידי עורך דין. מנגד, מערכת הרווחה מהווה "שחקן חוזר" בזירה המשפטית ויש לה את הידע והמעמד המקצועי על מנת לייצג את עמדתה כראוי בבית המשפט. על כן היעדר ייצוג משמעו פגיעה בזכויות אדם – בזכות לחיי משפחה, בזכות הגישה לערכאות ובזכות להליך הוגן.

כיום, רק חלק קטן ביותר מן ההורים הביולוגיים מיוצגים בידי עורך דין בבית משפט לנוער, ובכלל זה בהליכי נזקקות. אנו דורשים, כי תעוגן זכות אוטומטית לסיוע משפטי מטעם מערך הסיוע המשפטי של משרד המשפטים ללא התניה בעמידה במבחנים כלכליים.
 

 

חופש הביטוי במערכת החינוך 

א. חופש הביטוי של סטודנטים ועובדי הוראה ב. חשש מורים לאזרחות לקיים שיח פוליטי בכיתות - לציון יום זכויות האדם

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שלישי 13.10.2016 בשעה 9:30 | דיון 
 
עמדת האגודה: בשנים האחרונות עולה מתלונות המגיעות לאגודה וממקרים המתפרסמים בתקשורת, כי בקרב ציבור המורות והמורים קיים חשש כבד להתבטא בין כתלי הכיתה ומחוץ להם - בראיונות לתקשורת, במאמרים, ואפילו ברשימות בדף האישי שברשת החברתית. חששם זה של עובדי ההוראה אינו תיאורטי, והוא נובע, בין היתר, מצעדים פסולים שננקטים נגד מורות ומורים שהעזו להתבטא בפומבי ללא קבלת אישור מראש ממשרד החינוך, ובכלל אלה אזהרות, שיחות "בירור", שימועים ואיומים בפיטורים. צעדי השתקה מופעלים גם נגד מנהלי בתי ספר שממלאים את תפקידם, וחושפים את תלמידיהם למגוון של דעות ומעודדים אותם לקיים דיון חופשי ותוסס בסוגיות רגישות שמעסיקות את החברה הישראלית.

מערכת החינוך והעומדים בראשה מצווים בחוק חינוך ממלכתי לחנך לערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם ולטפח את כוח השיפוט והביקורת, סקרנות ומחשבה עצמאית. גם חוזר מנכ"ל משרד החינוך מדגיש את חשיבותו של חינוך לגישה ביקורתית, פלורליסטית ומאתגרת מוסכמות. על פי החוזר, במסגרת הבעת עמדות פוליטיות בכיתה מורה יכול להביע עמדה ואף לבקר באופן מאוזן את השלטון, ומורים רשאים להביע את דעתם לא רק בתוך כתלי הכיתה, אלא אף מחוצה לה. אין בדין וגם לא בחוזרי המנכ"ל בסיס חוקי למציאות העגומה שבה ננקטים צעדים נגד עובדי הוראה שמעזים לבטא את דעתם.

על משרד החינוך למלא את חובתו על פי חוק ולכבד את זכותם ואף את חובתם של מנהלי בתי ספר ועובדי הוראה לאפשר לתלמידיהם דיון חופשי ומושכל בסוגיות השנויות במחלוקת בחברה הישראלית, ולחשוף אותם לעמדות שונות ומנוגדות. בין היתר, על משרד החינוך להפסיק לאלתר את השימוש באיומים ובצעדים משמעתיים שמטילים אימה על עובדי הוראה, שמביעים את דעותיהם בפני תלמידיהם או בפומבי.
 
 

שיטור יתר כלפי קבוצות עולים 

בחינת שיטור יתר כלפי קבוצות עולים והצגת ממצאי הפיילוט של הפעלת מצלמות גוף - לציון יום זכויות האדם הבינלאומי בכנסת

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות | יום שלישי 13.12.2016 בשעה 10:30 | דיון 

עמדת האגודה: אנו עדים לאורך השנים למקרים של אפליה או אלימות בלתי חוקית של שוטרים כלפי קבוצות מיעוט שונות בחברה בישראל, ובהן יוצאי אתיופיה ויוצאי חבר העמים, פליטים ומבקשי מקלט, ערבים או חרדים. לעיתים יחס זה הוא תוצר של דעות קדומות או גזענות אצל השוטרים עצמם, ולעיתים מדובר ברוח המפקד או אף בפקודות מלמעלה. תופעת התיוג האתני ושימוש יתר בסמכויות שיטור כלפי קהילות מסוימות פוגעת בבנות ובבני קבוצות מיעוט, פוצעת את המרקם החברתי העדין של החברה הישראלית, ובסופו של דבר פוגעת גם בתפקוד המשטרה ובאמון שהציבור רוחש לה.

הדעות הקדומות באות לידי ביטוי באופן חריף בייחוד כלפי יוצאי אתיופיה. חוסר ההבנה למאפיינים התרבותיים של הקהילה, ויחס שנתפס כמשפיל כלפי בני הנוער בשכונות שבהן מרוכזת הקהילה, גורם לכך שרבים מבני הקהילה תופסים את יחס המשטרה כהתנכלות.

האחריות המרכזית למיגור תופעות פסולות של אלימות שוטרים מוטלת על המשטרה עצמה. על המשטרה להקפיד בהקשר זה על "רוח מפקד" חד משמעית וברורה, המוקיעה שימוש בכוח מופרז, נוקטת פעולה משמעתית נגד שוטרים שהתרשלו ודורשת מכל שוטר ושוטרת לעמוד בסטנדרט הגבוה ביותר. יש להשקיע בהכשרה חינוכית ומקצועית להתנהלות המשטרה בחברה רב-תרבותית, בשיטור קהילתי, בשיתוף פעולה והידברות עם נציגי הקהילות השונות, באיסוף ותיעוד נתונים אודות התופעה, ועוד. להרחבה

 

 

סיעוד וזכויות נשים 

היבטים מגדריים בתחום הסיעוד - לציון יום זכויות האדם

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי | יום שלישי 13.12.2016 בשעה 10:00 | דיון 

עמדת האגודה: סוגיית הסיעוד נוגעת לכולם אך יש לה השלכה ברורה ומשמעותית על נשים. רוב הזקנים הסיעודיים הן זקנות (70%), ורוב המטפלים מקרב בני המשפחה הן נשים - הבת או הכלה. מכיוון שהנטל לסיעוד נופל כיום בעיקר על המשפחה, המשמעות היא שנשים נאלצות להקדיש עצמן לטיפול בהורה, שליש מהן מאבדות את מקום עבודתן ולמעשה נפלטות משוק העבודה. הנטל לטיפול בהורה סיעודי הוא כבד, אך אין כל הכרה ממסדית במטפלת מבנות המשפחה ואין כל התייחסות למצבה ולבריאותה הפיזית והנפשית. כמו כן כל ענף הסיעוד המקצועי מבוסס על נשים, רובן נשים מבוגרות בעלות מעמד חלש בשוק העבודה ומהגרות עבודה. בעקבות המשאבים הלא מספקים גובר הלחץ מצד משפחות הסיעודיים לצמצם את זכויותיהן.
 

 

זכויות חייבים 

בחינת השלכות ריביות פיגורים על אוכלוסיות חלשות - לציון יום זכויות האדם הבינלאומי

הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי | יום שלישי 13.12.2016 בשעה 12:00 | דיון 

עמדת האגודה: מטרתן של ריבית הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם את החוב במועד, ולהעניש אותו במקרה שאיחר בתשלום. אולם ככל שמדובר בחייבים שידם אינה משגת ואינם מתחמקים מתשלום, התכלית לתמרץ את החייב לשלם לא מתקיימת. למעשה, התכלית היחידה שמקדמת ריבית הפיגורים בנסיבות אלה היא תכלית עונשית, כאשר הסיבה להטלת העונש היא חוסר יכולתו הכלכלית של החייב לשלם. המצב האבסורדי שנוצר הוא שעל אנשים אלה מוטל מעין "מס על העוני". בשל ריבית הפיגורים החוב מתנפח, ומוצרים חיוניים כגון מים, חשמל, ביטוח לאומי, שירותי חירום רפואיים ואף מסי עירייה הופכים ליקרים יותר עבור אנשים הנמצאים בעוני מאשר עבור אוכלוסיות מבוססות.

צעד ראשון שיש לעשות הוא לבטל את ריבית הפיגורים לחייבים הנמצאים בעוני ולקדם הסדרים הוגנים שיסייעו להם לפרוע את החוב תוך שמירה על זכותם לקיום בכבוד, כגון חיוב גופים מסוימים בנקיטת צעדים למען הגעה להסדר תשלומים סביר ומתן הלוואות ללא ריבית מטעם המדינה לחייבים הנמצאים בעוני. צעד נוסף שיש לבצע הוא לקיים פיקוח ורגולציה הדוקים יותר על ריביות הפיגורים שגובים הבנקים וגופים חזקים אחרים בהוצאה לפועל. 
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2016 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה