האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

שני, 31.10.2011

שבוע טוב,

במהלך מושב הכנסת הקרוב, אנו מבקשים לעדכן בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם. בסקירה, שבכוונתנו להביא בפניכם מדי שבוע, נסקור את הנושאים שיעלו לדיון במהלך השבוע העוקב.

האגודה לזכויות האזרח עורכת כבר שנים רבות מעקב אחר הצעות חוק המובאות בפני הכנסת, כדי להבטיח שקול הזכויות יישמע בקביעות בתהליך החקיקה. האגודה פועלת לצמצום פגיעה בלתי-מוצדקת ובלתי-סבירה בזכויות האדם בהצעות חוק, וכן יוזמת חקיקה או תומכת בחקיקה שמטרתה קידום זכויות האדם. בנוסף, פועלת האגודה בכנסת לשינוי מדיניות בעניינים שיש בהם נגיעה לזכויות האדם, בהטמעת שיח זכויות האדם ובהצבת נושאים הנוגעים למכלול זכויות האדם על סדר היום הציבורי.

הלקט שנביא בפניכם הוא עדכון שבועי על סדר יומה של האגודה בכנסת – דיונים והצעות חוק בעלי נגיעה לחירויות אזרחיות, שמירה על הדמוקרטיה, שוויון, זכויות חברתיות-כלכליות ומכלול זכויות האדם. את סדר היום המלא של הוועדות ואת סדר יום המליאה ניתן למצוא באתר הכנסת. (אתר הכנסת מתעדכן תדיר, לכן כדאי לבדוק מידי יום-יומיים אם נוספו חומרי רקע לדיונים. כמו כן, חשוב לזכור שייתכנו שינויים בסדר היום.)

ככל שהינכם מעוניינים לקבל את העדכון השבועי כאמור, אנא הירשמו כאן.

כמו כן, לקראת פתיחת מושב הכנסת שלחה האגודה לחברי הכנסת מסמך המציג את הצעות החוק וההצעות לשינוי מדיניות הקונקרטיות בתחום החברתי-כלכלי, אשר האגודה יזמה או מקדת, ואשר אנו סבורים כי יש להביא למימושן כדי להבטיח זכויותיהם החברתיות-כלכליות של תושבי המדינה. אנו מקוים כי על רקע המחאה החברתית והרוח החברתית השורה במחוזותינו, ניתן יהיה לקדמן כבר במושב הכנסת הקרוב. למסמך המלא.


דיור - פינוי שוכר מדירה
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'' 35) (ביצוע פסק דין לפינוי מושכר), התשע"א-2011.
ועדת חוקה, חוק ומשפטיום | שלישי, 1.11.2011 | 12:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: מטרת הצעת החוק לזרז הליכים לפינוי שוכר מדירה.
לעמדת האגודה לזכויות האזרח, המדינה אינה נוקט בגישה מאוזנת אלא פועלת לסייע למשכירים בלי לתת את הדעת על זכויות השוכרים ועל האיזון בין השניים. להרחבה


מחאה - הזדהות שוטרים
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס'' 27) (הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה), התשע"א-2011
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 31.10.2011 | 12:00 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

עמדת האגודה: מטרת הצעת החוק היא להתמודד עם תופעה נפוצה של שוטרים שאינם נושאים תגי זיהוי, או גרוע מכך – פועלים כשהם רעול פנים. ההצעה מבקשת להגן על זכויות האדם הבסיסיות ביותר של הנפגעים מהפעלת כוח בלתי מרוסנת של המשטרה; וכן להבטיח האפשרות של מפגינים לממש זכותם לחופש ביטוי והפגנה. ההצעה מבקשת להתמודד עם ההפרה של ההוראה הקיימת לחובת זיהוי של שוטרים על ידי הטלת אחריות פלילית ופיקודית על מי שאחראים להפרתה. להרחבה


פרטיות - המאגר הביומטרי
גניבת מאגר המידע של מרשם האוכלוסין והפצתו והאפשרות לפרוץ למאגר ביומטרי
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 1.11.2011 | 09:30

עמדת האגודה: דיון בוועדת הפנים לאחר פענוח הפריצה שאירעה לפני 5 שנים למאגר מרשם האוכלוסין באגודה לזכויות האזרח מברכים את הרשות למשפט ולטכנולוגיה על מציאת האשמים, אך מזהירים כי בעתיד, כשגורמים פליליים או טרוריסטיים יצליחו לשים יד על מידע מהמאגר הביומטרי לא יהיה ערך לחקירה ולפענוח – הנזק יהיה בלתי הפיך. להרחבהחומר רקע לישיבה מאתר הוועדה.


הרפורמה בתכנון ובבנייה - דיור בר השגה
הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 - הדיון יתמקד בנושא המתקנים הביטחוניים.
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 1.11.2011 | 11:00

עמדת האגודה: הצעת החוק נועדה להחליף את חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ויעדיה העיקריים הם: פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו; התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר-קיימא וחידוש עירוני; שקיפות של תהליך התכנון ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור. מידי יום שלישי מתקיים דיון ברפורמה בוועדה משותפת המיועדת לכך. האגודה לזכויות האזרח משתתפת בדיונים ומגישה באופן קבוע ניירות עמדה המפרטים את השינויים והתיקונים המוצעים לחקיקה.
אחת הדרישות המרכזיות של הארגונים, היא הכנסה לרפורמה של סעיפים המתייחסים לצורך של מוסדות התכנון לכלול בתוכניות הוראות בעניין דיור בר-השגה לאוכלוסיות הזקוקות לכך, ודיור בתמהיל חברתי למניעת מגמת הקיטוב בערי ישראל. להרחבה.


נשים - גיל הפרישה
העלאת גיל הפרישה לנשים - בעקבות מסקנות ועדת ניסן
הוועדה לקידום מעמד האישה | יום שלישי, 1.11.2011 | 10:30

עמדת האגודה: בסוף יוני 2011 הגישה הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים (ועדת ניסן) את מסקנותיה לממשלה והמליצה על העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 67. האגודה לזכויות האזרח הגישה לוועדה הציבורית את התנגדותה להעלאת גיל הפרישה לנשים. ההתנגדות מבוססת על כך שכיום נפלטות נשים רבות ממעגל העבודה עוד לפני גיל הפרישה, ולכן העלאתו תגרום לכך שהן יאבדו את זכותן לפנסיה ולהטבות נוספות הנובעות מגיל הפרישה לשנתיים נוספות. האגודה במסגרת קמפיין משותף של ארגונים ושל חברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית פועלת נגד העלאת גיל הפרישה ולביטול מסקנות הוועדה.  להרחבה


פרטיות - חשיפת פרטי טוקבקיסטים
הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - חשיפת פרטי מעוול) התש"ע-2010
הצעה לסדר היום בנושא: אחריות אתר אינטרנט לתגובות הגולשים
ועדת המדע והטכנולוגיה | יום שני, 31.10.2011 | 12:15 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: הצעת חוק שמטרתה לאפשר חשיפת פרטים מזהים של טוקבקיסטים שכתבו דברי לשון הרע. האגודה חוששת, בין השאר, מאפקט מצנן שיגביל, בפועל, את חופש הביטוי. יש לאזן בצורה עדינה בין זכותו של אדם לפרטיותו וזכותו של אדם לשם טוב. 
 

פליטים - החזרה לארץ מוצא
הסדרת חזרת מסתננים לארצות מוצאם
וע' מיוחדת לבעיית העובדים הזרים | יום שני, 31.10.2011 | 10:00

עמדת האגודה: האגודה בשיתוף עם ארגונים אחרים פועלת רבות לשמירה על זכויות האדם של פליטים ומהגרי עבודה בישראל. בין השאר משתתפים נציגים של האגודה תדיר בדיוני הוועדה. 


נשים - גיל הפרישה
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א-2010
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני, 31.10.2011 | 09:30

עמדת האגודה: לאחר מסקנות  ועדת ניסן הונחו וקודמו מספר הצעות חוק שמטרתן לקבע את גיל הפרישה לנשים על גיל 62. האגודה, כמובן, תומכת ביוזמות אלו ומתנגדת להעלאת גיל הפרישה. להרחבהנוסח לדיון.