האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 02.02.2012
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter


זכויות בפלילים - הגבלת מספר עורכי הדין
הצ"ח לתיקון פקודת בתי הסוהר (פגישת אסיר עם עורך דין)
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון,  5.2.2012 | הצבעה

עמדת האגודה: ביום ראשון הקרוב עולה לועדת שרים הצעת החוק, המבקשת לאפשר לשר לביטחון פנים להתקין תקנות, אשר יגבילו את מספר עורכי הדין, הרשאים לבקר אצל אסיר בפרק זמן מוגדר, וזאת בשים לב לשיקולים של "ביטחון המדינה ושלום הציבור."
 
האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק מכיוון שהיא עלולה להביא להטלת מגבלות שרירותיות על זכותו של אסיר להיפגש עם עורך דין. ראשית, הצעת החוק עלולה להביא להרחבת יתר של סמכויות שב"ס להגביל את זכות ההיוועצות על סמך מידע חסוי ומבלי שניתנת לעורכי הדין הזדמנות הוגנת להתמודד עם הטענות נגדם. שנית, הצעת החוק גוררת פגיעה בזכויות יסוד מבלי שיש בבסיסה תשתית עובדתית משמעותית, המצדיקה באופן ממשי את הצורך בהטלת המגבלות על ביקורי עורכי דין אצל אסירים.  שלישת, כלל לא ברור מהו ההסדר הספציפי שההצעה מבקשת לחולל בסופו של דבר - ומן הראוי שכל הסדר המבקש להטיל מגבלות על מפגשי אסירים עם עורכי דין - בייחוד על רקע חשדות לביצוע מעשים בלתי חוקיים - יעוגן בחקיקה ראשית, ולא בתקנות.
יצוין, כי עמדתנו מצטרפת לטענות הסנגוריה הציבורית נגד הצעת החוק שבנדון.
 
להרחבה
דיור בהישג יד - קריטריונים לזכאות
הקריטריונים להקצאת דירות לזכאים ולדיור בר השגה
ועדת הכלכלה | יום שני, 6.2.2012 | 13:00| אישור הקריטריונים

עמדת האגודה: בבעקבות פרסום הקריטריונים להקצאת דירות לזכאים ולדיור בהישג יד, הקואליציה לדיור בר השגה, המאגדת ארגונים חברתיים ואקדמיים בתחומי המשפט והתכנון, בניהם האגודה לזכויות האזרח, פנתה במכתב לראש הממשלה ולשרים רלוונטיים בו הציגה את עמדתה בנוגע לקריטריונים האמורים.

לעמדת הקואליציה, הקריטריונים אינם מייצגים באופן הולם את האינטרס הציבורי, וחסרה בהם שורה ארוכה של מרכיבים מהותיים הנדרשים לצורך קידום דיור בר השגה, ואשר ראוי לשים עליהם את הדגש בגיבוש החלטות שעניינן קידום פתרונות דיור ומדיניות דיור חברתית.

בין הקריטריונים הבעייתיים: קריטריון שנות הנישואין, המפלה ידועים בציבור, לרבות זוגות בני אותו המין ומשפחות יחידות; קריטריון שירות צבאי\מילואים, העלול להביא לאפלייתן של קבוצות נרחבות באוכלוסייה אשר שוחררו כדין משירות, ושנות השכלה.

להרחבהזכויות עובדים - שביתת מורי קבלן
1.   שביתת מורי קבלן הצעה לדיון מהיר של ח"כ עינת וילף.  
2.   שביתת מורי הקבלן הצעה לדיון מהיר של ח"כ ניצן הורוביץ.  
3.   שביתת מורי היל"ה הצעה לדיון מהיר של ח"כ מסעוד גנאים.  
4.   שביתת מורי הקבלן הצעה לדיון מהיר של ח"כ דב חנין.  
5.   שביתת מורים המועסקים כעובדי קבלן הצעה לדיון מהיר של ח"כ איתן כבל.  
6.   שביתת מורי הקבלן הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורית זוארץ.  
 ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שלישי, 7.2.2012 | 11:00| דיון מהיר

עמדת האגודה: פורום זכויות עובדים, שבו חברים ארגוני זכויות אדם, ובהם האגודה לזכויות האזרח, וקליניקות משפטיות, עוסק שנים ארוכות בהגנה על זכויות עובדים, ובין השאר בזכויותיהם של עובדי קבלן.  הפורום העלה על סדר היום הציבורי את בעיות האכיפה של דיני העבודה בכלל, ואת מצבם של עובדי הקבלן בפרט, ואת הצורך בכלים אפקטיביים שיעגננו בחקיקה את הדאגה לקיום זכויות עובדי הקבלן לפי חוקי העבודה לא רק על המעסיק הפורמאלי, אלא גם על מי שמזמין את השירותים או את העבודה מאת קבלן מבצע. בין השאר יזם וקידם הפורום את הצעת החוק לאחריות מזמין השירותים, לפיה, כל מי שנהנה מיגיעה אישית של עובד, המועסק אצלו בהעסקת-משנה על כל צורותיה (באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן שירותים, או קבלן-עבודה) חייב גם יהיה לדאוג לקיום זכויותיהם של עובדים אלה. כלי זה להגנה על זכויות עובדי הקבלן שולב בהצעת חוק ממשלתית שעברה בכנסת בדצמבר 2011.

תופעת עובדי הקבלן בישראל נרחבת מאוד, וניתן למצוא עובדי קבלן בכל תחומי המשק, וכך גם בהוראה. מורים המועסקים כעובדי קבלן, עובדים לעיתים שכם אל שכם עם מורים המועסקים ע"י המדינה, אך זכויותיהם שונות בעליל: הם אינם זוכים לביטחון תעסוקתי, מאחר והם מפוטרים מידי קיץ; הם מקבלים שכר רק עבור שעות ההוראה בפועל, ולא על שעות הכנה, חופשים וחגים, ועוד.

הפורום תומך בדרישה של מורי הקבלן להשוואת תנאים עם מורים המועסקים באופן ישיר.

זכויות נשים - חזקת הגיל הרך
בחינת אחריות הורית בגירושין - על רקע דו"ח ועדת שניט - ישיבה בהשתתפות פרופ'' דן שניט
ועדה לקידום מעמד האישה | יום שלישי, 7.2.2012 | 11:00| ועדה משותפת עם הוועדה לזכויות הילד

עמדת האגודה: כיום נהוגה בישראל ‘חזקת הגיל הרך’ – הקובעת כי במקרה של גירושים בין בני זוג, ובהיעדר הסכמה בין ההורים לגבי המשמורת על ילדיהם) עד גיל 6) הילדים יישארו בחזקת האם. וועדת שניט המליצה בשנת 2008 לבטל את חזקת הגיל הרך, כך שבמקרים בהם אין הסכמה בין ההורים על החזקה על הילד, תעבור סמכות ההכרעה לבתי המשפט. שר המשפטים, יעקב נאמן, החליט לאמץ את המלצות הוועדה, כאמור.

האגודה לזכויות האזרח מצטרפת לחשש ארגוני הנשים כי ביטול חזקת הגיל הרך יוביל לפגיעה חריפה בנשים וילדים, יהפוך את הילדים לכלי ניגוח במאבקי משמורת, ויחליש את הנשים המוחלשות בכל מקרה ביחס לגברים בהליכי הגירושין בישראל.

המצב בפועל הוא כי נשים מתגרשות הן במעמד נחות מזה של הגברים, ולו רק בשל העובדה כי הן תלויות בהסכמת הגבר לגט – דבר המאפשר לגבר בהליך הגירושין לסחוט את הנשים בתמורה לגט.  כבר היום פעמים רבות מוותרות נשים על תביעות רכוש או מסכימות להסכמי מזונות פחותים בשל החשש כי לא יינתן להן גט, עם ביטול חזקת הגיל הרך, רק יוגבר הלחץ על הנשים לוותר על זכויותיהן מהחשש כי יאבדו משמורת על הילדים.
לעמדת האגודה, ביטול חזקת הגיל הרך יכול להיעשות רק במסגרת רפורמה כוללת בדיני הנישואין והגירושין בישראל, ושינויים מרחיקי לכת בתפיסות ובפרקטיקות המפלות נשים.


למאמר דיעה של חנה בית הלחמי בנושא