האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 17.10.2013
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה


 


עוני בקרב ילדים
דו"ח הלמ"ס: 40% מילדי ישראל בסיכון לעוני
ועדה לזכויות הילד | יום שני , 21.10.2013 | דיון

עמדת האגודה: מהנתונים שפורסמו השבוע עולה כי בעשור האחרון חלה עלייה בשיעור האוכלוסייה בסיכון לעוני, כאשר הסיכון לעוני בקרב ילדים בישראל כפול מאשר במדינות אירופה. שיעור זה בישראל עמד בשנת 2011 על 40% לעומת ממוצע מדינות האיחוד שעמד על 20%. נתונים אלו קודמים לגזרות הכלכליות שהטילה הממשלה בתקציב שעבר רק לפני כשלושה חודשים, ואשר יביאו, ככל הנראה, להרעה במצבן של השכבות החלשות בישראל. בין הגזרו הקשות, שהשפעתן על ילדים ברורה היא הקיצוץ השרירותי בקצבאות הילדים. הקיצוץ צפוי להוריד כ- 40-50 אלף ילדים אל מתחת לקו העוני, נוסף על הפגיעה הקשה בלמעלה מ- 860 אלף ילדים, שחיים כיום בעוני. לקיצוץ יהיו השפעות מרחיקות לכת על בריאותם, השכלתם ויכולתם של ילדים אלה להיחלץ ממעגל העוני, והוא מנוגד אף להתחייבויות ישראל במסגרת האמנה לזכויות הילד, להבטיח את קיומו בכבוד ואת צרכיו ההתפתחותיים של כל ילד וילד. בשנים האחרונות הפכו קצבאות הילדים למקור מחיה מרכזי עבור משפחות החיות בעוני, וזאת בין השאר משום שסך קצבאות הקיום לעניים בישראל אינו מספק מענה הולם לצרכים הבסיסיים ביותר. להרחבה
 


שיוויון בבריאות - כינוס ראשון של השדולה לשיוויון בבריאות
ממצאים עיקריים דו"ח מבקר המדינה האחרון בנושא בריאות בפריפריה והצגת פתרון אפשרי: תמריצים למשיכת כוח אדם רפואי לפריפרייה
השדולה לשיוויון בבריאות | יום שלישי , 22.10.2013 | דיון

עמדת האגודה: השבוע יתקיים הכינוס הראשון של שדולת הבריאות בראשות ח"כ אילן גלאון וח"כ שולי מועלם רפאלי.האגודה תשתתף בכנס יחד עם ארגונים נוספים החברים, כמונו, במטה הציבורי לשיוויון בבריאות. הכנס יעסוק בפערי הבריאות בין מרכז לפריפריה, ונציג בו את נייר העמדה של המטה בו 7 הצעות קונקרטיות לצמצום הפערים כאשר הראשונה בהם היא דרישה לכונן תכנית ממשלתית ארצית כוללת שתקבע יעדים לצמצום פערי בריאות בין הפריפריה למרכז. למסמך המלא

בין הדוברים בכנס:
פרופ'רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות
גב' אדוה אשל רבינוביץ', ראש אגף בכיר לפיתוח הנגב, המשרד לפיתוח הנגב והגליל
רמי אדוט - ראש תחום בריאות באגודה לזכויות האזרח
מנכ"לי קופות החולים
פרופ' גבי בן נון- המרכז לחקר מדיניות הבריאות בנגב והמחלקה לניהול מערכות בריאות אונ' בן גוריון
פרופ' נדב דוידוביץ'- המרכז לחקר מדיניות הבריאות בנגב והמחלקה לניהול למערכות בריאות, אונ' בן גוריון
ד"ר ליאוניד אידלמן - יו"ר ההסתדרות הרפואית
ארגוני חולים
פרופ' גבי שרייבר - דיקן הפקולטה למדעי הבריאות, אונ' בן גוריון           
פרופ' מיכאל וינגרטן -משנה לדיקן לחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר חזי לוי- מנהל המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
ד"ר אמה אברבוך- מרכזת תחום צמצום פערים בבריאות, משרד הבריאות
ד"ר טוביה חורב- סמנכ"ל בכיר לכלכלה וביטוח בריאות, משרד הבריאות"חוק המשילות"
הצ"ח יסוד: הממשלה (הגברת המשילות והעלאת אחוז החסימה); הצ"ח יסוד: הממשלה (שינוי שיטת הממשל)
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, שלישי, רביעי 21-24.10.2013 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
עמדת האגודה: ממשיכים דיונים אינטנסיביים סביב הצעות החוק מבקשות לתקן את חוק יסוד: הממשלה, ובין השאר להעלות את אחוז החסימה באופן דרמטי מ-2% ל-4%. עמדת האגודה לזכויות האזרח מתמקדת באספקט זה של הצעות החוק, ומדגישה את החשש מפני הפגיעה בייצוג בכנסת של קבוצות מגוונות בישראל, ובראש ובראשונה הציבור הערבי והציבור החרדי, ככל שיתקבל שינוי זה. לעמדת האגודה, ככל שהממשלה בוחרת לקדם את העלאת אחוז החסימה, עליה לכל הפחות למצוא כלים ודרכים שיבטיחו את הייצוג של קבוצות המיעוט בכנסת, כמו למשל שריון של מקומות לקבוצות מיעוט, או קביעת אחוז חסימה מיוחד לקבוצות מיעוט. דוגמא אחת לכלי מסוג זה היא "החוק הסרבי", שקובע כי מפלגות שיוכרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית כמפלגות מיעוט אתני תהיינה פטורות מאחוז החסימה שנקבע ליתר המפלגות.  להרחבה